E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014/2015 Güz Yarıyılı Lisansüstü Ders Programı
Pazartesi
8:30-9:15
Salı
Elastisite Teorisi
Kablolu Sistemler
Kırılma Mekaniği
Hidrometrik Veri. Değ.
Hidrometrik Veri. Değ.
Advanced Concrete
Technology
Fiziksel Modelleme
Elastisite Teorisi
Kablolu Sistemler
Kırılma Mekaniği
İleri Zemin Mekaniği I
Cuma
İleri Zemin Mekaniği I
Advanced Concrete
Technology
Fiziksel Modelleme
Elastisite Teorisi
İleri Zemin Mekaniği I
Binalarda Enerji Verimliliğ
Şev Mühendisliği
Kırılma Mekaniği
Hidrometrik Veri. Değ.
Advanced Concrete
Technology
Fiziksel Modelleme
Bilgisayar Destekli
Hidrolik
Uygulamalı Müh.
Matematiği
Deneysel Veril. Değ.
Binalarda Enerji Verimliliğ
Şev Mühendisliği
Elastik Stabilite
Zeminlerin Müh.
Özellikleri
İleri Bilgisayar Destekli
Geoteknik Tasarım
Bilgisayar Destekli
Hidrolik
Uygulamalı Müh.
Matematiği
Deneysel Veril. Değ.
Elastik Stabilite
Zeminlerin Müh.
Özellikleri
İleri Bilgisayar Destekli
Geoteknik Tasarım
Bilgisayar Destekli
Hidrolik
Uygulamalı Müh.
Matematiği
Deneysel Veril. Değ.
Elastik Stabilite
Zeminlerin Müh.
Özellikleri
İleri Bilgisayar Destekli
Geoteknik Tasarım
Bilg. Destekli Hidrolik
Zeminlerin Müh.
Özellikleri
İleri Bilgisayar Destekli
Geoteknik Tasarım
Binalarda Enerji Verimliliğ
Özel Betonlar
Toplu Taşıma
Özel Betonlar
Bitümlü Malzemeler
Geotek. Müh. Sonlu
Eleman Uygulamaları I
Havaalanı Plan. Ve Tas.
Repair & Strengthening
of Reinf. Conc. Build.
Havaalanı Plan. Ve Tas.
Geoteknik Deprem Müh.
Toplu Taşıma
Özel Betonlar
Konut Teknolojisi
15:15-16:00
Geotek. Müh. Sonlu
Eleman Uygulamaları I
Geoteknik Deprem Müh.
Konut Teknolojisi
14:15-15:00
Bitümlü Malzemeler
Tahripsiz Test Yöntem.
Konut Teknolojisi
13:15-14:00
Geotek. Müh. Sonlu
Eleman Uygulamaları I
Tahripsiz Test Yöntem.
Baraj Planlama ve Tas.
11:30-12:15
Bitümlü Malzemeler
Tahripsiz Test Yöntem.
Baraj Planlama ve Tas.
Kablolu Sistemler
16:15-17:00
Şev Mühendisliği
Baraj Planlama ve Tas.
Serim Analizi I
10:30-11:15
Perşembe
Serim Analizi I
Serim Analizi I
9:30-10:15
Çarşamba
Hidrometrik Veri. Değ.
Repair & Strengthening
of Reinf. Conc. Build.
Havaalanı Plan. Ve Tas.
Geoteknik Deprem Müh.
Toplu Taşıma
Repair & Strengthening
of Reinf. Conc. Build.
Kod
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
529
Uygulamalı Mühendislik Matematiği
Prof. Dr. Beno Kuryel
Derslik
523
Advanced Concrete Technology
Prof.Dr. Kambiz RAMYAR
230
537
Özel Betonlar
Doç.Dr. Şemsi YAZICI
226
539
Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi
Doç.Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR
104
507
Kırılma Mekaniği
Doç.Dr. Şemsi YAZICI
226
551
Geoteknik Deprem Mühendisliği
Doç.Dr. Selim ALTUN
204
581
Geoteknik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Uygulamaları I
Yrd.Doç.Dr. Devrim ERDOĞAN
230
525
İleri Zemin Mekaniği I
Doç.Dr. Recep YILMAZ
226
527
Zeminlerin Mühendislik Özellikleri
Doç.Dr. Selim ALTUN
226
555
İleri Bilgisayar Destekli Geoteknik Tasarım
Doç.Dr. Recep YILMAZ
204
509
Şev Mühendisliği
Doç. Dr. Alper SEZER
226
510
Bilgisayar Destekli Hidrolik
Yrd.Doç.Dr. Cahit Yerdelen
104
571
Baraj Planlama ve Tasarımı I
Yrd.Doç.Dr. Cahit Yerdelen
201
515
Hidrometrik Verilerin Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Ömer AŞIKOĞLU
109
549
Fiziksel Hidrolik Modeller
Öğr. Gör. Dr. Gökçen BOMBAR
230
511
Elastisite Teorisi
Doç.Dr. Bengi ARISOY
226
531
Kablolu Sistemler
Yrd.Doç.Dr. Ayhan NUHOĞLU
204
577
Tahripsiz Test Etme Yöntemleri
Doç.Dr. Ninel ALVER
204
611
Elastik Stabilite
Yrd.Doç.Dr. Ayhan NUHOĞLU
204
505
Repair and Strengthening of Reinforced Concrete Buildings
Doç.Dr. Bengi ARISOY
104
573
Bitümlü Malzemeler
Doç. Dr. Perviz AHMEDZADE
301
631
Havaalanı Planlama ve Tasarlama
Doç. Dr. Perviz AHMEDZADE
230
576
Toplu Taşıma
Yrd.Doç.Dr. Yalçın ALVER
326
583
Binalarda Enerji Verimliliği - Isı Yalıtımı ve Hesaplama Metotları
Prof.Dr.Türkan ÖZBALTA
230
501
535
Serim Analizi I
Konut Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. Gülben Çalış
Yrd. Doç. Dr. Gülben Çalış
104
226
Kimya Müh.
Download

2014-2015_Guz_Lisansustu_Ders_Programi_(2)