BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
Dersin Türü
Dersin Düzeyi
Dersin Yılı
Dersin Yarıyılı
AKTS Kredisi
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi
(Yüz yüze, Uzaktan
Eğitim, vb.)
AÇIKLAMALAR
TEMEL KALIP II
MT 106
Zorunlu
Ön Lisans
1
2
5
Seher TERECİ
Bu dersin sonunda; Öğrenciler
1. Kadın temel beden kalıbını ve kol kalıbını
çizebilecektir.
1.1. Beden üzerinde pensin her noktaya
kaydırılabileceğini öğrenir.
1.2. Kol model uygulamalarını modaya ve zevke
göre yapabilecektir.
2. Yaka kalıbı çıkarabilecektir. Model uygular
2.1.Ceket kalıbını ve kol kalıbını çizebilecektir
2.2. Elbise kalıbını ve kol kalıbını çizebilecektir.
Yüzyüze
Önerilen Dersler
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu Temel Kalıp
Çizimi 1 dersini almış olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersle ilişkili önerilen dersler Temel Dikim
Teknikleri 2 dersidir.
Yöntem ve teknikler
Eğitim öğretim
Gösteri, anlatım, problem çözme, soru cevap, beyin
fırtınası, grup çalışması, tartışma, uygulamalı
gösteri, sohbet, gözlem yapma, gezi, araştırma,
görüşme, proje hazırlama, deney, uygulama vb.
Ortamı ve donanım
Ortam: Kalıp atölyesi vb.
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar ve donanımları,
Çizim masaları, çizim araç-gereçleri,
Ölçme ve
Değerlendirme
1. Her faaliyet sonunda kazanılan bilgi ve beceriler
ölçülür.
2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler
ölçülür.
3. Dersin sonunda; ölçme ve değerlendirme
yapılacaktır.
Öğretmen/eğitici
1. Lisans eğitimi almış, alanında deneyimi olan
öğretim görevlileri,
İş birliği yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
Dersin amacı
Zorunlu ya da önerilen
kaynaklar
Ders ile ilgili araştırma-gözlem ve uygulama
konularında;
Üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları
ve işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliği yapılabilir.
Bu ders ile öğrenci; kadın giyimine ait temel ve
model uygulamalı giysi kalıplarını elde edecek ve
hazırlayabilecektir
Saraç, Z. Duran, E. (2005) Kalıp Hazırlama
Teknikleri Elbise- Bluz. Ankara:Gazi Üniversitesi *
Ders Notları
Teoman, S. (2005), Klasik Modelistlik Metodları,
Ya-Pa Yayınları
İSMEK, Branş Kitapları Serisi, Modelistlik Kitabı I-IIIII,
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Yöntem ve
Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Eğitim ve
Uygulama.
Değerlendirme Yöntemi
ve Kriterler
VİZE
FİNAL
1.Ödev
: %10
2.Ödev
: %10
Vize Sınavı
: %20
Final Portfolyo Dosyası : %60
TEMEL KALIP ÇİZİMİ-II DERS İZLENCESİ
HAFTALAR
DERS İÇERİĞİ
1. HAFTA
17 -23 ŞUBAT
2. HAFTA
3. HAFTA
24 ŞUBAT2MART
3-9 MART
4. HAFTA
10-16 MART
5. HAFTA
17-23 MART
6. HAFTA
24-30 MART
7. HAFTA
31 MART-6
NİSAN
8. HAFTA
7-13 NİSAN
9. HAFTA
14-20 NİSAN
10. HAFTA
21-27 NİSAN
11. HAFTA
28 NİSAN-4
MAYIS
12. HAFTA
5-11 MAYIS
Penssiz Temel Beden Çizimi (Gömlek İçin),
Penssiz Temel Beden Kol Kalıbı ve Şablon
Çizimi
Penssiz Beden Üzerine Bayan Gömleği
Çalışılması ve Çeşitli Manşet Çalışmaları
Yaka Çizimleri: Hakim Yaka, Gömlek Yaka,
Şömziye Yaka, Bebe Yaka
Ödev 2: Penssiz Temel Gömlek Bedeni Çizimi,
Kol Kalıbı ve Numune Dikimi
Erkek Yaka Çizimi, Şal Yaka Çizimi
13. HAFTA
12-18 MAYIS
Model Uygulamalı Elbise Çalışması
14. HAFTA
19-24 MAYIS
Temel Beden Kalıbı Üzerine
Model Uygulama
Ödev 2: Teslim
FİNAL SINAVLARI: Portfolyo Dosyası Teslim
2-13
HAZİRAN
23-28
HAZİRAN
4 TEMMUZ
2-13 HAZİRAN
Temel Beden Kalıbı çizimi
Temel Beden Kalıbı Çizimi ve Şablon Hazırlama
Temel Kol Kalıbı Çizimi ve Şablon Hazırlama
Pens Kaydırmaları Arka Ve Ön Bedende
Ödev 1: Temel Beden Kalıbı Çizimi, Pens
Kaydırma İşlemi ve Numune Dikimi
Model Uygulamalı Kol Çalışmaları, Raglan Kollu
Bluz Çalışması
Model Uygulamalı Kol Kalıbı (Japone Kol) ve Kol
Evi Genişletme
Ödev 1: Teslim
Kol Evi Oyuntusunu Derinleştirme ve Yaka
Oyuntusunu Düzeltme İşlemi, Normal Kapanma
Payı, Tek Düğmeli Basit Pat Çalışması, Gizli Pat
Çalışması
VİZE HAFTASI
23-28 HAZİRAN BÜTÜNLEME SINAVLARI
4 TEMMUZ
TEK DERS SINAVI
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl içi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Devam
14 hafta
-
Atölye
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj (Varsa)
-
-
Ödev
2
20
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar
1
20
Final (Proje Dosyası)
1
60
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam
100
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Yeterlilikleri (Katkı Derecesi: 1
NoProgram
düşük, 5 yüksek.)
1234 5
1 Sanata dönük temel tasarım prensiplerini tanır.
2 Tasarım için gerekli araştırmayı yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar.
x
3 Farklı dönemlere ait ögeleri amacına uygun şekilde kullanarak özgün,
uygulanabilir giysi ve kumaş tasarlar.
Tekstil
ham maddelerini tanır.
4
x
5 Tasarımın uygulanmasında bilgisayar programlarını etkin kullanır.
6
Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki - teknik bilgiye sahip
olur; bu bağlamda teknolojik araç ve gereçleri tanır.
7 Tasarım-üretim-sunum süreçlerine, disiplinler arası uyum ilkelerine uygun olarak
katılır.
8 Mesleki uygulamalarda disiplinli çalışır.
x
x
x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark eder.
10 Mesleki uygulamalarda etik sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
11 Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12 Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamalarıyla
eşleştirir.
13
Moda ve tekstil tasarımına dönük çözümleri, küresel ve toplumsal boyutlarda
ilişkilendirir ve etkisini fark eder.
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü, kültürel değerlerin
ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.
15 Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında etkin olarak yer alır.
X
X
X
x
x
Download

BAŞLIKLAR AÇIKLAMALAR Dersin Adı TEMEL KALIP II Dersin