İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
: KALIP HAZIRLAMA II
Dersin Kodu
: MTP1008
Programın Adı : MODA TASARIMI
Teorik
Saati
2
Yarıyıl
II.
Devam
Zorunluluğu
Dersin
Öğretim
Elemanı
Ders Kitabı
Uygulama
Saati
2
Laboratuar
Saati
0
Toplam
Saat
4
Kredisi
AKTS
3
6
Dersin
Dili
Türkçe
Dersin
Türü
Mesleki
Teorik
Uygulama
Laboratuar
%70
%80
0
Öğr. Gör. Aslı AYGÜN
-Çardak F., Pamuk T., Değirmenci E., “Kalıp Hazırlama-Kadın Dış Giyimi”, İTKİB Yayınları,
İstanbul, 2006.
-Sezer H., ‘’Kalıp Hazırlama Teknikleri Elbise-Bluz Ders Notları’’, Gazi Üniv. Mesleki Eğitim
Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü, Ankara, 2008.
-Alanla ilgili internet, gazete, dergi makaleleri, kitapçıklar.
Giysi temel üst beden kalıbı oluşturmaya yönelik temel bilgi ve becerileri geliştirmek.
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. İnsan vücudu ve giysi ölçüleri ile ilgili temel bilgileri kazanır.
2- İnsan vücudu ve giysi ölçüleri ile ilgili uygulamalı beceri kazanır.
3-Vücut ve giysi ölçülerine uygun üst beden giysi kalıbı hazırlamayı bilir.
4- Hazır giyim sanayine uygun halde hazırlanan kalıpları seri üretime hazır halde dosya haline
getirme becerisi kazanır.
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Önerilen
Kaynaklar
Dersin Amacı
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
(X) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
( ) Bilgisayar Destekli
(X) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuar
( ) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
(X) Gösterip Yaptırma
(X) Grup Çalışması
(X) Proje
(X) Soru- Cevap
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
%40
Proje
Dönem Ödevi
Uygulama
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Toplam
X
%60
%100
HAFTALIK KONULAR
HAFTA
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
1
T-Shırt Kalıp Çizimi
2
Penssiz Temel Beden Kalıp Çizimi / Temel Kol Kalıp Çizimi / Şablon Hazırlama
3
Bluz Kalıp Çizimi / Pensli Temel Kol Kalıp Çizimi / Bluz ve Pensli Temel Kol Şablon Hazırlama
4
Kol Kalıp Çizimleri / Yaka ve Manşet Kalıp Çizimleri
5
Model Uygulamalı Bluz Kalıpları ( Reglan Kollu ) / Açılım ve Şablon Hazırlama
6
Model Uygulamalı Bluz Kalıpları / Açılım ve Şablon Hazırlama
7
Pensli Temel Beden Kalıp Çizimi / Pensli Temel Beden Şablon Hazırlama
8
Ara Sınav
9
Pensli Temel Beden Kol Kalıp Çizimi / Temel Beden Kol Şablon Hazırlama
10
Temel Beden Kalıbı Üzerinde Pens Kaydırmaları
11
Temel Beden Kalıbı Serileme İşlemleri
12
Model Uygulamalı Elbise Kalıpları / Açılım ve Şablon Hazırlama
13
Model Uygulamalı Elbise Kalıpları / Açılım ve Şablon Hazırlama
14
Model Uygulamalı Elbise Kalıpları / Açılım ve Şablon Hazırlama
HAFTA
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
1
T-Shırt Kalıp Çizimi
2
Penssiz Temel Beden Kalıp Çizimi / Temel Kol Kalıp Çizimi / Şablon Hazırlama
3
Bluz Kalıp Çizimi / Pensli Temel Kol Kalıp Çizimi / Bluz ve Pensli Temel Kol Şablon Hazırlama
4
Kol Kalıp Çizimleri / Yaka ve Manşet Kalıp Çizimleri
5
Model Uygulamalı Bluz Kalıpları ( Reglan Kollu ) / Açılım ve Şablon Hazırlama
6
Model Uygulamalı Bluz Kalıpları / Açılım ve Şablon Hazırlama
7
Pensli Temel Beden Kalıp Çizimi / Pensli Temel Beden Şablon Hazırlama
8
Ara Sınav
9
Pensli Temel Beden Kol Kalıp Çizimi / Temel Beden Kol Şablon Hazırlama
10
Temel Beden Kalıbı Üzerinde Pens Kaydırmaları
11
Temel Beden Kalıbı Serileme İşlemleri
12
Model Uygulamalı Elbise Kalıpları / Açılım ve Şablon Hazırlama
13
Model Uygulamalı Elbise Kalıpları / Açılım ve Şablon Hazırlama
14
Model Uygulamalı Elbise Kalıpları / Açılım ve Şablon Hazırlama
Download

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS BİLGİ FORMU