agk88.com
Google Apps Eğitim Sürümü
(Google Apps Education)
agk88.com - Google Apps
Google Apps, kullanıcılarına entegre
iiletişim ve ortak çalışma alanı sunan
iiçerik geliştirme ve yönetim alanıdır.
Bu proje ile öğrenme ve öğretme
sürecinde öğrenci ve öğretmene zaman
kazandırmak amaçlanmaktadır.
Projenin Amacı
•  Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz dosya paylaşımlarında bulunabilecektir.
•  Ödevler ve duyurular kolaylıkla paylaşılabilecektir.
•  Sınıf içerisinde ve dışında öğrencilerin birlikte çalışmalarını sağlamak için
hızlı ve renkli bir ortam sunulacaktır.
•  Google Apps (Mail, Drive, Calendar, …..)
araçlarının kullanımı kolaydır. Öğrenme ve
öğretme sürecinde zaman kazandıracaktır.
•  Öğrencilerimizden verimli bir şekilde geri bildirim
alınması
ve öğrenciler ile kolayca iletişim
kurulması sağlanacaktır.
•  Çalışılan tüm dokümanlar yedeklenmiş olacaktır.
Projenin Amacı
•  Gmail hesabı kullanarak güçlü bir iletişim sağlanabilir ve tüm Google Apps
ürünleri bir arada ve entegre olarak çalıştırılabilir.
•  Gmail hesabı ile öğrencilerimiz diğer öğrencilere, öğretmenlerine ya da
kendi sınıf grubuna mail gönderebilecekler ve alabileceklerdir.
•  Google Drive ile doküman, çizim, etablo, sunum belgeleri oluşturulabilir,
diğer öğrenci ve öğretmenler ile paylaşılabilir ve belgelerin üzerinde ortak
çalışabilir.
•  Formlar ile ödevler verilerek, yanıtlar kolayca alınabilir ve raporlanabilir.
•  Kolayca anketler oluşturularak, verimlilik ve başarı gibi ölçümler yapılabilir.
•  Takvim ile sınav zamanları, iş planları, yapılması gerekenler zamanlanabilir
ve diğer kullanıcılar ile ortak takvimler üzerinden kullanılabilir.
Öğrencilerimiz Nelere Sahip Olacaklar?
•  Her öğrencimiz kendine özel bir @agk88.com uzantılı mail adresine sahip
olacaktır. Mezun olsalar dahi bu mailleri kullanmaya devam edebileceklerdir.
•  Her öğrencimizin 30 GB boyutunda Gmail ve Drive arşiv kotası olacaktır.
•  Tüm öğrencilerimiz 100 GB boyutunda Google Sites alanına sahip
olabileceklerdir ve web sitelerini kendileri hazırlayabilecektir.
Mail adresleri Nasıl Oluşturuldu?
•  Her öğrencimiz kendine özel bir @agk88.com uzantılı mail adresine sahiptir.
•  Mail adresleri [email protected] şeklinde oluşturulmuştur.
Örn-
[email protected]
•  Mezuniyet yılı, öğrencimizin Liseden mezun olacağı yılı ifade eder.
Mail Grupları Nasıl Oluşturuldu?
•  2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 8-D sınıfımızın mail grubu Classof2019-d dir.
•  2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 8-D sınıfımızın mail adresi [email protected] dur
BAŞARILAR.
Download

agk88.com Google Apps Eğitim Sürümü