Kılıçoğlu Anadolu Lisesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıflar
1. Dönem Matematik Dersi 1. Yazılı Sınav Soruları
Adı Soyadı:……………………………..
1(10)
2(2x5)
3(10)
4(10)
5(10)
No:………
6(10)
7(10)
Sınıfı………….
8(10)
9(10)
10(10)
Toplam(100)
1) A= a , b , c , d , e  kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a veya b bulunur?
2) A=  18 ile 84 arasında 3 ile tam bölünebilen doğal sayılar
B=  30 ile 100 arasında 5 ile tam bölünebilen doğal sayılar


olduğuna göre A  B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
3) A ve B birer kümedir. S(A-B)=12 , S(B-A)=2
, S(A)=3.S(B)
olduğuna göre S(A  B ) kaçtır?
4) AX(B  C) =  (1,1) , (1,2) , (1,3) , (2,1) , (2,2) , (2,3)  B-C=  4 , 5  olduğuna göre
AXB kümesinin eleman sayısı kaçtır?
5) Bir sınıftaki öğrencilerin %40 ı Tarih, %50 si coğrafya dersinden başarılıdır. Her iki dersten başarısız
olanlar sınıfın %20 sidir. Yalnız tarih dersinden başarılı olanlar 15 kişi olduğuna göre, yalnız
Coğrafya dersinden kaç kişi başarılı olmuştur.
6) 4 x  5  x  4  3 x  6
eşitsizliğini sağlayan x tam sayısı kaçtır?
S(A)=6 , S(B’)=8 , S(A  B) = 2 olduğuna göre , S(A’  B’) kaçtır?
7)
8) Bir sınıfta futbol veya basketbol sporlarından en az birini oynayan 17, en çok birini oynayan
10, hiç birini oynamayan 5 öğrenci vardır. Buna göre, bu sınıfta hem futbol hem de basketbol oynayan
öğrencilerin sayısı kaçtır?
9) 27 kişiden oluşan bir sınıfta 19 kişi erkektir. Gözlüklü öğrencilerin sayısı 21, Gözlüksüz erkeklerin sayısı
gözlüklü kızların sayısının üçte biri kadardır. Buna göre gözlüksüz kızların sayısı kaçtır?
10)
A
B
A
A
B  kümesinin alt küme sayısı 32
A  kümesinin özalt küme sayısı 15 ve
B kümesinin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 olduğuna göre
B nkümesi kaç elemanlıdır?
Her sorunun doğru cevabının puan değeri soruların başladığı bölümde tabloda verilmiştir.. Süre bir ders saatidir.
BAŞARILAR
Hüseyin SENCER-Nihal ŞOLPAN –Sibel AYDOĞAN
03.11.2014
Download

Kılıçoğlu Anadolu Lisesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 9