Örnek Sorular
Örnek Soru :  = 100 − 2 ve  = −20 +  fonksiyonları için
a)
b)
c)
d)
Grafiklerini çiziniz? Kesişim noktasının koordinatlarını hesaplayınız?
Arz fonksiyonunun x eksenini kestiği noktayı bulunuz?
Tüketici artığını hesaplayınız?
Üretici artığını hesaplayınız?
Örnek Soru :
Örnek Soru :
Örnek Soru :
Örnek Soru :
Örnek Soru :
Örnek Soru :
C — (A∩B′) kümesi şıklardan hangisidir?
Örnek Soru :
(A — B)′ — A kümesi şıklardan hangisidir?
Örnek Soru :

s(A — B)=7


s(B — A)=12
A∩B kümesinin özalt küme sayısı 15 ise, s(A∪B kaçtır?
Örnek Soru :
A={a,b,c,d,e} kümesinin
a. 3 elemanlı altkümeleri sayısı nedir?
b. En az iki elemanlı altküme sayısı nedir?
c. En fazla üç elemanlı altküme sayısı nedir?
Örnek Soru :
4(a−3)−b(3−a) ifadesini çarpanlarına ayırınız?
Örnek Soru: 8a+16b+xa+2xb ifadesini çarpanlarına ayırınız.
Örnek Soru : 2x−1 ifadesinin işaret tablosunu çizin.
Örnek Soru : (−x−1)(x+2)>0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
Örnek Soru :
Örnek Soru :
−(−1)
+2
≤ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
( 2 +)(− 2 +2−1)
(+3)5
≥ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
Örnek Soru : 2x-y+4=0 doğrusunun A(-1,4) noktasına en yakın noktası B ise, B noktasının
koordinatları toplamı nedir?
Örnek Soru:Almanca veya İngilizce dillerinden sadece 1 dil bilenlerin sayısı 14'tür. Bu
toplulukta en çok 1 dil bilenlerin sayısı 16 olduğuna göre dil bilmeyen kaç kişi vardır?
Örnek Soru Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i futbol, %40'ı basketbol oynamaktadır. Her
iki oyunu birden oynayanların sayısı 5 ise yalnız basketbol oynayanlar kaç kişidir?
Örnek Soru 36 kişilik bir sınıfta herkes İngilizce bilmektedir. 12 kişi aynı zamanda
Almanca ve Fransızca da bilmektedir. Yalnız İngilizce bilen 6 kişi olduğuna göre bu üç
dilden yalnız ikisini bilen kaç kişidir?
Örnek Soru 30 kişilik bir toplulukta sarışın erkek sayısı 3, esmer kız sayısı 8'dir.
Sarışın kızların sayısı esmer erkek sayısından 5 fazla olduğuna göre toplulukta kaç kişi
esmerdir?
Örnek Soru
4 3 22
163
=?
203 352
Örnek Soru 54 72 42 =?
(−27)4
Örnek Soru (−9)5 (−3)2 =?
Download

Örnek Sorular Örnek Soru : = 100 − 2 ve = −20 + fonksiy