1
2015 - Fiyat Listesi
Kitap
1. Osmanlılarda Bilimsel Düşüncenin Yapısı
2. Kliniğin Doğuşu
3. Ahlâksız Fil: 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Sosyal
Adalet Mücadelesi
4. Savunmasız Gezegen: Çevrenin Kısa Ekonomik
Tarihi
5. Şiddet Üzerine Düşünceler
6. Demokratik Paradoks
7. Devlete Karşı Demokrasi
8. Yeni Cehâlet ve Kültür Problemi
9. Kapitalizmin Kökeni
10. Her Şey Nasıl Başladı: Hapishane Yazıları
11. Denemeler
12. Filozof ve Tiran
13. Kadınların İsyanı ve İslâmî Hafıza
14. Kapitalizm ve Enformasyon Çağı
15. Marx ve Doğa
16. Biricik Modernite: Şimdinin Ontolojisi Üzerine
Bir Deneme
17. Cinsel Kimlikler: Nefertiti'den E. Dickinson'a
Sanat ve Çöküş
18. Çağdaş Fransız Düşüncesi
19. Ya Sosyalizm Ya Barbarlık
20. İnsan Post-İnsan
21. Gıdıklanan Özne: Politik Ontolojinin Yok Merkezi
22. Nereye Gitti O Güzel Kadınlar
23. İnternet Toplum Kültür
24. Sermaye İmparatorluğu
25. Makyavel'in Yalnızlığı–ve Başka Metinler
“Althusser'in Mirası”
26. Aykırı Simâlar
27. Biri Totalitarizm Mi Dedi?
28. Devlet İktidar Sosyalizm
29. Popülist Akıl Üzerine
30. Türkiye'de Sendikal Kriz Ve Sendikal Arayışlar
31. Bastır Ankaragücü Kent Kimlik Endüstriyel Futbol
ve Taraftarlık
32. Sendikal Kriz Yaklaşımları
33. Cenevre'de Levanten Bir Ruh
34. Devlet Teorisi: Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak
35. Disk Tarihi: Efsane Mi Gerçek Mi? (1967-1980)
36. Manifestonun 160. Yılında Marksizmin Güncelliği
37. Otistik Çocuklar Nasıl Öğrenir
Yazar
Fiyat
Remzi Demir
Michel Foucault
William K. Tabb
12
23
17
John Bellamy Foster
17
George Sorel
Chantal Mouffe
Miguel Abensour
Thomas De Konick
Ellen Meiksins Wood
Nikolay Buharin
A. Adnan Adıvar
Christian Delacampagne
Fatima Mernissi
E. M. Wood, R. Mcchesney, J. B. Foster
Paul Burkett
Fredrich Jameson
27
15
15
17
17
25
15
23
15
17
22
18
Camilla Paglia
45
Z. Direk, R. Güremen
István Mészáros
Dominique Lecourt
Slavoj Žıžek
Lemi Özgen
M. Binark, B. Kılıçbay
E. Meiksins Wood
Louis Althusser
16
12
15
35
12
16
15
30
Terry Eagleton
Slavoj Žıžek
Nicos Poulantzas
Ernesto Laclau
Fikret Sazak
Duygu Hatıpoğlu, M. Berkay Aydın
18
22
25
23
25
20
Fikret Sazak
Nurmelek Demir
Bob Jessop
Canan Koç, Yıldırım Koç
Yüksel Akkaya, İrfan Kaygısız
Hülya Kayaoğlu, Özlem Görür
22
12
37
45
28
18
2
2015 - Fiyat Listesi
Kitap
38. İsyan Borusu: Kapitalizmin Yükselişi ve Siyasal
Çöküşü
39. Kapitalist Devletin Geleceği
40. Pratik ve Çelişki Üzerine (Slovaj Žižek'in
Önsözüyle)
41. Terörizm ve Komünizm (Slovaj Žižek'in
Önsözüyle)
42. Savaş ve Askerlik Üzerine
43. Zincir İzleri
44. Kesk Tarihi I: Risk Alanlar Yolu Açanlar (1995 2001)
45. Siyasetin Dönüşü
46. Althusser ve Psikanaliz
47. Felsefî ve Politik Düşünceler
48. Somut Durumun Somut Tahlili: Marksizm ve
Politik Akıl
49. Kesk Tarihi II: Yerleşenler
50. Tarihsel Roman
51. Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi: Osmanlıdan 2010'a
52. Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi
53. Gerçeğin Etiği (Slavoj Žižek'in Önsözüyle)
54. Yanlış-Doğru Cetveli: İşçi Sınıfı Tarihinde İnatçı
Hatalar
55. Zenginler Dünyamızı Nasıl Mahvediyor?
56. Yurtseverlik Askerlik ve İtaatsizlik Üzerine
57. Metisaj (Melezlenme)
58. Yargı Meselesi Hallolundu: Yargıçların Eşekli
Demokrasi ile İmtihanı
59. Antik Site: Yunan'dan Roma'ya Kadar Tapınma
Hukuk ve Kurumlar
60. Avrupa İşçi Sınıfları: Kapitalizmin Mezar
Kazıcılığından Siyasetsizliğe
61. Çöp Ekonomisi: ya da Atık “Dedikleri”
62. Sanayileşmenin Gizli Tarihi
63. Avrupa Edebiyatı ve Varoluşçuluk
64. Akp ve Emekçiler: 2002-2012
65. Sendikada Yolsuzluk Yapmanın Elkitabı
66. Olağan Şüpheliler
67. Seçme Sözler: Küçük Kırmızı Kitap
68. İşçi/Memur - İşveren İlişkileri: Yeni Başlayanlar
için Temel Bilgiler
69. İsyanın Sözü: 1-8 Haziran Türkiye
70. Bilim İnsanının Toplumdaki Rolü: Karşılaştırmalı
Bir İnceleme
Yazar
Fiyat
E. Meiksins Wood, Neal Wood
20
Bob Jessop
Mao Zedung
30
18
Leon Trotskiy
20
L. N. Tolstoy
Arif Berberoğlu
Canan-Yıldırım Koç
12
10
40
Chantal Mouffe
Pascale Gıllot
Mirza Fetali Ahundov
V.I. Lenin
20
14
17
18
Canan-Yıldırım Koç
György Lukács
Yıldırım Koç
Tobby E. Huff
Alenka Zupančič
Yıldırım Koç
35
30
35
35
22
22
Hervé Kempf
L. N. Tolstoy
Alexıs Nouss
Orhan Gazi Ertekin
13
15
12
18
Fustel De Coulanges
30
Yıldırım Koç
25
İsmail Kılınç
Ha-Joon Chang
György Lukács
Yıldırım Koç
Yıldırım Koç
Kolektif
Mao Ze-Dung
Yıldırım Koç
13
25
22
25
18
11
10
25
Kolektif
Joseph Ben-David
7
23
3
2015 - Fiyat Listesi
Kitap
71. Bilime Yeni Pozitivist Bakış
72. Burjuvazinin Sosyolojisi
73. İslâmlaşma Efsanesi: Kolektif Bir Anksiyete
Üzerine Deneme
74. Nietzsche: Emperyalist İrrasyonalizmin
Kurucusu
75. Saraylardan Uzak Lezzetler: Ötekilerin Sofrası
76. Türkiye’de Burjuva Devrimleri ve LiberalKemalist Tarih İdeolojisi
77. Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)
78. Köylülüktem Sonra Tarın: Osmanlıdan
Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme
79. Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar
Yazar
Fiyat
Hans Reichanbach
Michel Pinçon – Monique Pinçon-Charlot
Raphaël Liogier
13
14
18
György Lukács
14
13
Vural Cömert
Yaşar Ayaşlı
Yıldırım Koç
Derleyenler: M. Serdar Kayaoğlu,
Abdullah Aysu
Nicos Poulantzas
15
20
40
30
Download

Fiyat Listesi.cdr