HUKUK KURAMI
Cilt: 1 Sayı: 3, Mayıs Haziran 2014
Hukuk Kuramı, yılda altı sayı olarak internet üzerinde yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir.
Derginin internet adresi: http://www.hukukkurami.net
Hakem listesi, her yılın sonunda, o yılın bütün sayılarını kapsamak üzere yayımlanır.
Üçüncü Sayı Editörü
Gökçe Çataloluk
Yayın Kurulu*
Kasım Akbaş
Ahmet Halûk Atalay
Melike Belkıs Aydın
Gökçe Çataloluk
Gökhan Yavuz Demir
Ertuğrul Uzun
* İsimler soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.
Danışma Kurulu*
Duygu Hatıpoğlu Aydın (Ankara Üni.)
Osman Vahdet İşsevenler (İstanbul Üni.)
Ali Şafak Balı (Afyon Kocatepe Üni.)
Furkan Kararmaz (Akdeniz Üni.)
Nazime Beysan (Doğu Akdeniz Üni.)
Funda Kaya (Ankara Üni.)
Emrah Bilezikçi (Erzincan Üni.)
Muharrem Kılıç (Akdeniz Üni.)
Harun Bodur (Erciyes Üni.)
Umut Koloş (İstanbul Üni.)
İsmail Büyükgümüş (Ankara Savcısı)
Sevtap Metin (İstanbul Üni.)
Şule Şahin Ceylan (Marmara Üni.)
M. Tevfik Özcan (İstanbul Üni.)
Fatma İrem Çağlar (Kocaeli Üni.)
Nadire Özdemir (Ankara Üni.)
Nilüfer Demirsoy (Osmangazi Üni.)
İrem Burcu Özkan (İstanbul Üni.)
Özge Yücel Dericiler (Maltepe Üni.)
Rabia Sağlam (Kocaeli Üni.)
Osman Doğru (Marmara Üni.)
Nadir Suğur (Anadolu Üni.)
Ömür Elçioğlu (Osmangazi Üni.)
Ahmet Ulvi Türkbağ (Galatasaray Üni.)
Serkan Gölbaşı (Uludağ Üni.)
Gülriz Uygur (Ankara Üni.)
H. Serdar Hoş (Atılım Üni.)
Mehmet Yüksel (Hacettepe Üni.)
Yasemin Işıktaç (İstanbul Üni.)
Ülker Yükselbaba (İstanbul Üni.)
Sahibi
byPAN adına
Mustafa Cüneyt Uzun
Yayımcı
byPAN Sanal Tur ve Tanıtım Hizmetleri
Adres: Doktor Mediha Eldem Sokak 81/17 Kızılay/Ankara
ISSN
ISSN başvurusu yapılmıştır.
* İsimler soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.
Download

Üçüncü sayının künye bilgileri için tıklayınız. (PDF)