Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı
OKTABA 110B / OKTAVA 110V
KullanmaTalimatı
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
1. Cihazın Kullanım Alanı
OKTAVA 110V, Gürültü, titreşim, şok dalgaları, elektrik ve manyetik alanlar, vb gibi dinamik
olayların hassas ölçümleri için çok kanallı bir cihazdır.
Uygulama Alanları:
Endüstriyel Hijyen
Çevesel ve İş Ortam Gürültü ve Titreşim
Akustik Yapı
Ekoloji
Makine testi
Bina titreşim izleme
Araştırma
Şok ölçümler
EMI ölçümleri
…….
2. Cihaz ile birlikte verilen Standart Aksesuarlar
2.1 Standart Aksesuarlar:





4 kanalı ölçüm birimi ve 1 DIN ölçüm kanalı:
1 set şarj edilebilir batarya
Kullanma kılavuzu
Taşıma çantası
Siparişe göre ölçüm sensorü ve aparatları
2.2 İsteğe Bağlı Aksesuarlar:














P200 mikrofon preamplifikatörü (0М, 200 М);
Р400. IEPE mikrofon amplifikatör;
BMK-205 veya MK-265 mikrofonlar (1/2", ext.pol.200V, ücretsiz alan, 50 mV / Pa);
MK401 mikrofon (1/4 ");
АР2082М Üç eksenli IEPE ivmeölçer, 100 mV / g;
АР2038Р-10/100 Üç eksenli IEPE ivmeölçer, 10/100 mV / g,
АР2037-100 Tek eksenli IEPE ivme, 100 mV / g;
P6-71 EF ölçümü anteni;
P6-70 MF ölçüm anteni;
Akustik kalibratör, 94 dB 1000 Hz;
Titreşim kalibratör. 159 Hz, 10 m/s2;
EXCXXXR mikrofon uzatma kablosu (XXX - metre kablo uzunluğu);
110-DOUT kablo telemetri adaptor;
Sinyal + yazılım
the company address]
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 2
3. Cihazın Ölçüm Kapasitesi









Tüm Vücut Titreşim (3 kanal)
El-Kol Titreşim (3 kanal)
Analyzer-3-EF
EcoSound (Gürültü Ölçümü)
Ecolight-DIN ( Işık Şideti ölçümü)
WBGT-DIN
P3-80-H400
P3-80-E400
P3-80-E








P3-81-02
P3-81-01
Analyzer-DIN
P3-80-H300
P3-80-E300
Analyzer-3-MF
Analyzer-3-LF
TTM-2-04
4. Cihazın Uyumlu Olduğu Uluslararası Standartlar
4.1 EcoSound (Gürültü Ölçümü) - Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı
Cihazı Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı olarak kullanıldığında, BMK-205, MK265, MK-233
mikrofonları ile aşağıda belirtilen standartların ön gördüğü koşulları sağlar:



IEC 61672-1:2002. Class 1
GOST 17187-2010. Class 1
GOST R 53188.1. Class 1
4.2 Tüm Vucut, El Kol titreşimi ve Çevresel Titreşim
Cihazı Titreşim Ölçüm Cihazı olarak kullanıldığında, aşağıda belirtilen standartların ön
gördüğü koşulları sağlar:




ISO 8041
ISO 2631-1, ISO 2631-2
ISO 5349-1
Vs....
5. Genel Özellikler:
5.1 Analog:



X - BNC : IEPE dönüştürücüler; 2.Kanal ( Örneğin İvme Ölçerler)
Y - BNC : IEPE dönüştürücüler; 3.Kanal ( Örneğin İvme Ölçerler)
Z - BNC : IEPE dönüştürücüler; 4.Kanal ( Örneğin İvme Ölçerler)
5.2 Dijital Girişler:
 DIN Girişi: Örneğin Ses Seviyesi Ölçüm Mikrofonu, Işık Şıdeti, Rüzgar Hızı.....
 USB Girişi: Bilgisayara Bağlantı girişi
 DOUT Girişi: Harici Modem ve İletişim Girişi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 3
6. Ölçülen Parametreler (Analog Girişler her 3 Kanal X,Y,Z )
6.1 Whole Body Vibration – Tüm Vucut Titreşim Ölçümü Eşzamanlı ölçümler







1 s, 5 s, 10 s, ölçüm sürelerinde Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm Wk, Wd
Frekans Ağırlıklı RMS ivme ölçümü ( Birim: m/s2 ve dB)
Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm Frekans Ağırlıklı Peak ölçümü
Wk, Wd Frekans Ağırlıklı VDV ölçümü
1-125 oktav bantlarında 1/1 oktav bantlarında 1 s, 5 s, 10 s, ölçüm sürelerinde RMS
ivme ölçümü ( Min, Max, Leq)
0,8-160 oktav bantlarında 1/3 oktav bantlarında 1 s, 5 s, 10 s, ölçüm sürelerinde RMS
ivme ölçümü ( Min, Max, Leq)
Wk, Wd, Wb, Wm Frekanslarında Histogram ve Ln Yüzde ölçümü;
Olçülen parametre birimleri: Anlık, Leq, Min, Max, Peak, VDV
Tüm Vucut Titreşim Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Fk, Fm Frekans Ağırlıkları
Frekans
Frekans Ağırlığı , dB
Hz
0.5
0.63
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
Wb
-9.51
-8.72
-8.39
-8.29
-8.26
-8.14
-7.60
-6.09
-3.54
-1.06
0.22
0.46
0.23
-0.22
-0.87
-1.78
-2.99
-4.48
-6.18
-8.07
-10.12
-12.44
-15.22
-18.75
-23.19
-28.36
Wc
-1.47
-0.64
-0.25
-0.08
0.00
0.06
0.1
0.15
0.19
0.21
0.11
-0.23
-0.97
-2.2
-3.84
-5.74
-7.75
-9.8
-11.87
-13.97
-16.15
-18.55
-21.37
-24.94
-29.39
-34.57
Wd
-1.37
-0.50
-0.08
0.10
0.06
-0.26
-1.00
-2.23
-3.88
-5.78
-7.78
-9.83
-11.87
-13.91
-15.93
-17.95
-19.97
-21.98
-24.01
-26.08
-28.24
-30.62
-33.43
-36.99
-41.43
-46.62
We
-1.27
-0.55
-0.52
-1.11
-2.29
-3.91
-5.8
-7.81
-9.85
-11.89
-13.93
-15.95
-17.97
-19.98
-21.99
-23.99
-26.00
-28.01
-30.04
-32.11
-34.26
-36.64
-39.46
-43.01
-47.46
-52.64
Wj
-7.58
-6.77
-6.42
-6.30
-6.28
-6.32
-6.34
-6.22
-5.60
-4.08
-1.99
-0.47
0.14
0.26
0.22
0.16
0.10
0.06
0.00
-0.08
-0.25
-0.63
-1.45
-3.01
-5.45
-8.64
Wk
-7.56
-6.77
-6.44
-6.33
-6.29
-6.13
-5.50
-3.97
-1.86
-0.31
0.33
0.46
0.32
-0.10
-0.93
-2.22
-3.91
-5.84
-7.89
-10.01
-12.21
-14.62
-17.47
-21.04
-25.50
-30.69
Wm
-8.67
-5.51
-3.09
-1.59
-0.85
-0.59
-0.61
-0.82
-1.19
-1.74
-2.50
-3.49
-4.70
-6.12
-7.71
-9.44
-11.25
-13.14
-15.09
-17.10
-19.23
-21.58
-24.38
-27.93
-32.37
-37.55
Fk
-1.48
-0.65
-0.27
-0.11
-0.04
-0.02
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.02
-0.04
-0.11
-0.27
-0.64
-1.46
-3.01
-5.46
-8.64
Fm
-8.64
-5.46
-3.01
-1.46
-0.64
-0.27
-0.11
-0.04
-0.02
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.02
-0.04
-0.11
-0.27
-0.64
-1.46
-3.01
-5.46
-8.64
Tolerans
Limiti, dB
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
±0.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+1; -
TABLO 6-1
the company address]
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 4
6.2 Hand Arm Vibration – El ve Kol Titreşim Ölçümü Eşzamanlı ölçümler

1 s, 5 s, 10 s, ölçüm sürelerinde Wh, Fh Ağırlıklı RMS ivme ölçümü ( Birim: m/s2 ve
dB)
Wh, Fh Frekans Ağırlıklı Peak ölçümü
Wk, Wd Frekans Ağırlıklı A(8) ölçümü
1-125 oktav bantlarında 1/1 oktav bantlarında 1 s, 5 s, 10 s, ölçüm sürelerinde RMS
ivme ölçümü ( Min, Max, Leq)
0,8-160 oktav bantlarında 1/3 oktav bantlarında 1 s, 5 s, 10 s, ölçüm sürelerinde RMS
ivme ölçümü ( Min, Max, Leq)
Wk, Wd, Wb, Wm Frekanslarında Histogram ve Ln Yüzde ölçümü;
Olçülen parametre birimleri: Anlık, Leq, Min, Max, Peak, A(8)






El ve Kol Titreşim Wh, Fh Frekans Ağırlıkları
Frekans
Hz
6.3
8
10
12.5
16
20
25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
Frekans Ağırlığı , dB
Wh
-2.77
-1.18
-0.43
-0.38
-0.96
-2.14
-3.78
-5.69
-7.72
-9.78
-11.83
-13.88
-15.91
-17.93
-19.94
-21.95
-23.96
-25.97
-28.00
-30.07
-32.23
-34.60
-37.42
-40.97
-45.42
Fh
-3.01
-1.46
-0.64
-0.27
-0.11
-0.04
-0.02
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.02
-0.04
-0.11
-0.27
-0.64
-1.46
-3.01
-5.46
Tolerans Limiti, dB
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
±0.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
TABLO 6-2
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 5
6.3 Eco Sound DIN – Ses Seviyesi Ölçümü




Zaman Ağılandırmalı - Time-weighted : (F, S, I; anlık, max, min);
A, AU, C, Z Frekans Ağırlandırmalı Ses Basınç Zaman Ortalaması Ölçümler Leq;
A, AU, C, Z Frekans Ağırlandırmalı Peak Ses Basınç seviyesi;
1/3 Oktav ( 2-16000 ve 1,6 – 20000 Hz) F, S, I; anlık, max, min Zaman Ağılandırmalı ve
zaman ortalama ses basınç seviyesi
EcoSound Modu – А, С, Z, AU
Frekans Ağırlığı , dB
Frekans
Hz
10
12.5
16
20
25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1 000
1 250
1 600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000
25000
31500
40000
А
AU
-70.4
-63.4
-56.7
-50.5
-44.7
-39.4
-34.6
-30.2
-26.2
-22.5
-19.1
-16.1
-13.4
-10.9
-8.6
-6.6
-4.8
-3.2
-1.9
-0.8
0.0
+0.6
+1.0
+1.2
+1.3
+1.2
+1.0
+0.5
-0.1
-1.1
-2.5
-4.3
–6.6
-9.3
-
-70.4
-63.4
-56.7
-50.5
-44.7
-39.4
-34.6
-30.2
-26.2
-22.5
-19.1
-16.1
-13.4
-10.9
-8.6
-6.6
-4.8
-3.2
-1.9
-0.8
0.0
+0.6
+1.0
+1.2
+1.3
+1.2
+1.0
+0.5
-0.1
-1.1
-2.5
-7.1
-19.6
-34.6
-49.6
-65.2
-81.4
С
-14.3
-11.2
-8.5
-6.2
-4.4
-3.0
-2.0
-1.3
-0.8
-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.5
-0.8
-1.3
-2.0
-3.0
-4.4
-6.2
-8.5
-11.2
-
Tolerans Limiti dB
Z
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Elektriksel Giriş
Metodu
+2.0; -∞
+2.0; -∞
+2.0; -3.5
±2.0
+0.5; -1.5
+0.5; -1.2
+0.5; -1.0
+0.5; -0.7
+0.3; -0.5
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.5
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.5
±0.5
±0.5
±0.5
±0.5
±0.5
±0.5
+3, -6.0
+3;-10.0
+3.0; -
Serbest Alan
Tepki
+3.5; -∞
+3.0; -∞
+2.5; -4.5
±2.5
+2.5; -2.0
±2.0
±1.5
±1.5
±1.5
±1.5
±1.5
±1.5
±1.5
±1.5
±1.4
±1.4
±1.4
±1.4
±1.4
±1.4
±1.1
±1.4
±1.6
±1.6
±1.6
±1.6
±1.6
±2.1
+2.1; -2.6
+2.1; -3.1
+2.6; -3.6
+3.0; -6.0
+3.5; -17.0
+4.0; -
+3.0; -
+3.0; -
+3.0; -
TABLO 6-3
the company address]
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 6
6.4 Ölçüm Aralıkları Whole Body Titreşim Modu ( dB re: 10-6 ms-2): Overall Titreşim
Fk
Fm
Min
68
Max
164
Fk
Fm
Min
68
68
Max
182
182
Wb
Wc
Wd
We
Wj
Wk
Wm
60
59
164
164
Wj
Wk
Wm
65
60
60
182
182
182
68
62
62
58
55
65
VP AR2082M, AR2037-100, AR98-100 hassasiyet katsayısı 10 mV / ms-2
164
164
164
164
164
164
Wb
Wc
Wd
We
62
62
60
60
VP DN-4-E hassasiyet katsayısı 1.1 mV / ms-2
182
182
182
182
6.5 Ölçüm Aralıkları Hand and Arm Titreşim Modu (dB re: 10-6 ms-2): Local Titreşim
Fh
Wh
AR2082M, AR2037-100, AR98-100 E
hassasiyet katsayısı 10 mV / ms-2
64
60
164
164
Min
Max
Fh
Wh
DN-4-E hassasiyet katsayısı 1.1 mV / ms-2
70
182
60
182
6.6 Eco Sound Modunda referans ses seviyesi 94 dB (re: 20 µPa) dir.
Display
R1
R2
R3
A
C
Z
39 – 139 dBA
39 – 139 dBC
39 – 139 dBZ
30 – 127 dBA
30 – 127 dBC
30 – 127 dBZ
22 – 114 dBA
25 – 114 dBC
25 – 114 dBZ
6.7 Manyetik Alan Ölçüm Aralıkları: P6-70 Anteni ile
Band
Bandwidth
Resolution
50 Hz
5-2000 Hz
10-30 kHz
2-400 kHz
10 Hz
1995 Hz
20 kHz
398 kHz
1,58 mA/m
22 mA/m
0,5 mA/m
1,58 mA/m
Düşük Ölçüm
Seviyesi
5,0 mA/m
60 mA/m
1,71 mA/m
5,0 mA/m
Yüksek Ölçüm
Seviyesi
5,0 kA/m
0,6 kA/m
0,4 kA/m
0,4 kA/m
Aşırı Yük Seviyesi
19,5 kA/m
0,6 kA/m
0,4 kA/m
0,4 kA/m
6.8 Elektrik Alan Ölüm Aralığı: P6-71 Anteni ile
Band
Bandwidth
Resolution
50 Hz
5-2000 Hz
10-30 kHz
2-400 kHz
10 Hz
1995 Hz
20 kHz
398 kHz
133 mV/m
1,51 V/m
60 mV/m
240 mV/m
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
Düşük Ölçüm
Seviyesi
420 mV/m
4,8 V/m
190 mV/m
750 mV/m
Yüksek Ölçüm
Seviyesi
100,0 kV/m
4,4 kV/m
3,0 kV/m
3,0 V/m
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Aşırı Yük Seviyesi
125,0 kV/m
4,4 kV/m
3,0 kV/m
3,0 V/m
Page 7
6.9 Ölçüm Filtreleri: 1/1 ve 1/3 oktav bantları IEC 61260 Standartlarına Uyumludur.

EcoSound Modu:
1/1-oktav filtre 2 - 16000 Hz;
1/3- oktav filtre 1,6 - 20000 Hz.

Ultrasound–100к Modu:
1/3- oktav filtre 100 - 100000 Hz.

Whole Body Vibration Modu:
1/1- oktav filtre 1 - 125 Hz;
1/3- oktav filtre 0,8 – 160 Hz.

Hand-Arm Vibration Modu:
1/1- oktav filtre 8 - 1000 Hz;
1/3- oktav filtre 6,3 - 1250 Hz.

Analysis 4-HF Modu:
1/3- oktav filtre 25-40000 Hz.

Analysis 4–MF Modu:
1/3- oktav filtre 6,3 - 1250 Hz.

Analysis 4–LF Modu:
1/3- oktav filtre 0,8 – 160 Hz.

Analysis 4–EF Modu:
1/3- oktav filtre 1 – 10000 Hz
7. Cihazın Kullanımı
7.1 Cihaz İle Çalışıken Dikat edilmesi Gereken Hususla
 Cihazın Sert zemine düşmemesine
 Sensörleri cihaza bağlarken cihazın kapalı olmasına
 Batarya ların yerleştirilmesinde ± yönlerine ve
sıralamasına
Dikkat edilmesi gerekmekte.
Fiziksel Özellikler:








Isınma Süresi: 1 dakika
Ölçüler: 177 mm x 86 mm x 36
mm
Ağırlık : Batarya Dahil 0,6 kg
Ekran: Renkli OLED (320x240)
Güç Tüketimi: Max 500 mA
Batarya: 4 x AA Şarj Edilebilir
Pil
Dahili Hafıza: > 2 GB
AraYüz: USB Master, USB
Slave, UART (SPORT)
Saklama & Taşıma
Şartları
Çevresel Etkiler
 Çalışma Sıcaklık Aralığı: -10 С … +40 С;
 Çalışma Nem Aralığı: % 90 ( Yoğunlaşma Olmadan);
 Statik Basınç: 86 kPa … 108 kPa;
 Sıcaklık Değişim Etkisi:
 Sıcaklık Aralığı: -25 С
… +55 С;
 Nem: % 95
 1 saat içinde 80-120
shocks/min Maksimum Şok
: 30 m/s2
EcoSoundModu: ±0,8 dB Ölçüm Belirsizliği Dahil
Titreşim: < less 0,1 dB.
 Nem Değişim Etkisi:
EcoSoundModu: ±0,8 dB Ölçüm Belirsizliği Dahil
 Statik Basınç Değişim Etkisi:
EcoSoundModu: ±0,8 dB Ölçüm Belirsizliği Dahil
 Magnetik Alan ((80 A/m, 50 Hz) Etkisi:
EcoSoundModu: ±1,3 dB Ölçüm Belirsizliği Dahil
Titreşim: < less 1,0 dB.
the company address]
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 8
7.2 Tuşların Tanımı
Ekran Üstü Tuşlar
RESET Tuşu
SAVE- Kayıt Tuşu
MEMO Tuşu
RUN/STOP Ölçüm
Başlatma / Dordur
Tuşu
DATA Tuşu
OK Tuşu
ON/OFF Aç/ Kapa
Tuşu
7.3 Tuşların Fonksiyonu
ON/OFF
Cihazı Açar/ Kapar. 1-2 Saniye Tulduğunda Ana Ekrana Döner.
OK
RUN/STOP
X
√ SAVE
Onay Tuşu
Ölçüm Başlatma ve Durdurma Tuşu
Ölüm Sonuçlarını Resetler (Sıfırlar)
Verileri Kaydeder
Cihazın Hafızasındakı Veri Dosyalarını Listeler. ( Ölçüm Modunda
İken MEMO ve Sonra DATA Tuşuna Basınız)
Ölçüm Penceresi ile Program Menusu Arasında Geçiş Yapar.
.Tuşların Altında Fonksiyonu Görüntğlenir.
DATA
MEMO
Ekran Üstü Tüşlar
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 9
7.4 Tuşların Fonksiyonunlarının Açıklaması

ON/OFF : Tuşuna basarak cihazı açabilirsiniz. Açılıştan sonra görüntülenen ekran
aşağıdaki gibidir.
Tuş Fonksiyonu
Ekran
ON/OFF Aç/ Kapa
Tuşu

OK : Bu tuş onay tuşudur. Ölçüm penceresindeyken pencereler arasında geçişi sağlar.

RUN/STOP: Ölçüm penceresinde iken bu tuşa basıldığında ölçüme başlar. Tekrar
basıldığında ölçümü durdurur.

X: Bu tuş ölçüm esnasında basıldığında ölçümleri sıfırlar ve ölçümler başdan başlar.

√ : Ölçülen verileri cihazın hafızasına kaydeder.

Data : Cihazın Hafızasındaki veri dosyalarını listeler. ( Ölçüm Modunda İken MEMO ve
Sonra DATA Tuşuna Basınız)

Memo: Ölçüm penceresi ile program menusu arasında geçiş yapar.

Ekranın Üst Kısmında Görüntülenen Yazılar:
ENG –Lisan Seçimi ( Ingilizce, Rusca…)
Tools – Kalibrasyon Moduna geçiş yapar. Ayrıca ekran aydınlatma ve renk seçenekleri bu
menuda mevcut.
-
-
Burada elinizde mevcut kalibrason cihazı var ise referans seviyeye kalibratörünüzün
değerini ( Calibrator dB = 140 ) girerek Autocalibration seçeneği ile kalibrasyon
işlemini gerçekleştirebilirsiniz
Not: 10 m/s-2 = 140 dB
Yok ise kalibrasyon sertifikanızdakİ hassasiyet kat sayısını Nominal sensor satırına
girmeniz gerekmektedir.
Files – Verileri bilgisayara aktarır.
the company address]
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 10
8. Kanal ve Ölçüm Biriminin Programlanması
Kanal ve ölçüm birimleri fabrikadan programlanmış halde gelir. Ancak her kanal kullanıcı tarafından
tekrar programlanabilir. Bu işlemler için ▲ ▼, ◄► tuşları kullanılır.
Ölçüm parametreleri ve birim tablosu:
Mod
EcoSound
Whole body vibration
Hand Arm vibration
Analysis IV-HF
Analysis IV-MF, LF, EF
Analysis I-HF, MF, LF,
Analysis III-MF, LF, EF
Kanal
Ölçüm Birimi
Mic./LF
Pa
2
IEPE 1
m/s whole body Titreşim
IEPE 2
m/s2 whole body Titreşim
IEPE 3
m/s2 whole body Titreşim
IEPE 1
m/s2 hand Titreşim
IEPE 2
m/s2 hand Titreşim
IEPE 3
m/s2 hand Titreşim
Mic/LF
EU
IEPE 1
EU
IEPE2
EU
IEPE 3
EU
IEPE 0
EU
IEPE 1
EU
IEPE2
EU
IEPE 3
EU
Mic/LF
EU
IEPE 1
EU
IEPE2
EU
IEPE 3
EU
Microvoltmeter
Mic./Ant/LF
V
P6-71 E400, E300
P6-70 H400, H300
Mic./Ant/HF
V/m
Mic./Ant/HF
А/m
Sel. Voltmeter
Mic./Ant/HF
mV
USound-100 kHz
Mic./Ant/HF
Pa
TABLO 8-1
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 11
9. Ölçüm Modları ve Ölçüm
9.1 Tüm Vucut Titreşim modunda ölçüm
Tüm vücut ve çevresel titreşimi ölçmek içim Tüm vucut titreşim modunu seçiniz. (Wh-B Vibration)
İvme ölçer sensörleri X, Y ve Z girişlerine sırası ile bağlayınız. Bu işlem sırasında cihazın kapalı
olduğundan emin olunuz.


ON/OFF tüşünü kullanarak açınız.Ölçüm menusunden Tüm Vucut
Modunu seçiniz. Bu işlem için ▲ ▼ tüşlarını kullanınız.
Daha sonra OK tuşu ile seçeneğinizi onaylayınız.

Ölüm Başlama tuşu ile ölçüme başlayınız.

Daha sonra kayıt tuşuna basınız.
9.2 El Kol Titreşim modunda ölçüm:
El kol titreşimi ölçmek içim El Kol titreşim modunu seçiniz. (Hand –Arm Vibr.)
İvme ölçer sensörleri X, Y ve Z girişlerine sırası ile bağlayınız. Bu işlem sırasında cihazın kapalı
olduğundan emin olunuz.


ON/OFF tüşünü kullanarak açınız.Ölçüm menusunden El Kol Modunu
seçiniz. Bu işlem için ▲ ▼ tüşlarını kullanınız.
Daha sonra OK tuşu ile seçeneğinizi onaylayınız.

Ölüm Başlama tuşu ile ölçüme başlayınız.

Daha sonra kayıt tuşuna basınız.
9.3 Eco Sound- DIN modunda ölçüm:
Cihazı Se sseviyesi ölçüm cihazı kullanmak için cihaz ile birlikte verilen DIN soketli mikrofonu
cihazın DIN girişine bağlayınız. Bu işlem sırasında cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.


ON/OFF tüşünü kullanarak açınız.Ölçüm menusunden Eco Sound
DIN Modunu seçiniz. Bu işlem için ▲ ▼ tüşlarını kullanınız.
Daha sonra OK tuşu ile seçeneğinizi onaylayınız.

Ölüm Başlama tuşu ile ölçüme başlayınız.

Daha sonra kayıt tuşuna basınız.
the company address]
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 12
10. Ölçüm Verilerinin Hafızaya kaydı
Cihazın veri kayıt hafızası 4 GB dır. Bu hafıza kapasitesi aylarca ölçümlerin cihazın hafızasında
saklanmasına olanak sağlar. Veri kaydı 3 değişik formata kaydidilebilir.
10.1 Time History
"Time History" modunda ölçüm esnasında gürüntülenen tüm parametrelerin tek dosyada
saklanmasına olanak sağlar.
Bu özelliği kullanmak için ölçüm modunda iken MEMO tuşuna basarak veri kayıt
menusuna geçış yapılır. ▲ ▼ ve ►◄ tuşları ile Time History seçeneği seçilir. OK tuşu
ile onaylanır ve ölçüm penceresine geçiş için tekrar MEMO tuşuna basılır.
NOT: Veri Kayıt menusunda ölçüm sayısı ve surelerini programlayabilirsiniz.
Örneğin:
Veri Kayıt Modu
Toplam Kayıt Süresi
200:00:40 SA:DAK:SAN
Step: Aşama
00:01
703164 adet veri serisini bu süre içinde kaydeder.
Bu kısıma istenilen not yazılabilir.
Not: Step penceresinde 00:01 yerine 200:00 yazıldığı takdirde N: 1 olur. Buda ölçüm
süresince sadece tek bir veri serisi hafızaya kaydedilir.
10.2 Monitoring
Bu kayıt formatında kullanıcı statiksel ve 10 saniye artışlar ve ayarlanabilir aşamalar ile
verileri kaydeder.
Bu özelliği kullanmak için ölçüm modunda iken MEMO tuşuna basarak veri kayıt
menusuna geçış yapılır. ▲ ▼ ve ►◄ tuşları ile Monitoring seçeneği seçilir. OK tuşu ile
onaylanır ve ölçüm penceresine geçiş için tekrar MEMO tuşuna basılır.
Not: Bu kayıt modu seçildiğinde MEMO tuşu ile ölçüm ekranına donuş
yapabilirsiniz. Kayıt tuşuna basarak ölümler otomatık olarak cihazın hafızasına
kaydedilir.
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 13
10.3 Recording
Time Waveforms (Zamana Bağlı Dalga Şeklinde Verileri Kaydeder.)
11. Kayıtlı Verilein Ekrana Çağırılması
Ölçüm modunda iken sırası ile MEMO ve DATA ve daha sonra OK tuşuna basarak kayıtlı verileri ekrana çağırabilirsiniz.
▲ ▼ ve ►◄ Tuşlarını kullanarak istenilen seçeneği seçiniz . Set edildikten sonra OK tuşu ile onaylayınız.
12. Diğer Ayarlar
12.1 Zaman ve Saat Ayarı:
Ölçüm penceresinde iken MEMO tuşuna basınız. ▼ ▲ Oklarını Kullanarak Time ( Zaman ) seçeneğini
seçiniz ve değeri bu okları kullanarak giriniz. Daha sonra OK tuşu ile onaylayınız. ►◄ Tuşu ile ( Date )
Tarih Seçeneğini seçiniz ve ayar için aynı işlemları yapınız.
the company address]
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 14
13. Ekran Seçenekleri
13.1 Titreşim Ölçümleri
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 15
13.2 Ses Sevisi Ölçümleri
the company address]
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 16
EK-A Birimlerin Çevirimi
v a
2 f
(La / 20)  6
a 10
Frekans
Hz
160
80
La
dB
140
140
a
m/s2
10
10
v
mm/s
9,95
19,89
La - dB values relative 1 micrometer/s2
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevtek.com.tr
AVL Kalibrasyon Lab. www.avl.com.tr
Page 17
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu