PŘESNÉ ARMATURY - ventily
Vysoce jakostní, přesné ventily (kulové, jehlové, zpětné a další) pro kontrolní a regulační instalace zvláště v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu, energetice, jaderném průmyslu, procesním inženýrství. Dodávají
se v řadě kombinací v závislosti na pracovní teplotě, tlaku a typu přípojky. Standartně vyráběny z nerezi AISI 316.
Kulové ventily
Kulové ventily slouží k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Není vhodné je používat ve střední poloze jako
regulační.
Konstrukce kulového ventilu (na příkladu ventilu série H-6800):
možnost panelové montáže
těsnění sedla:
PTFE, PEEK
přípojky:
LET-LOK® , závity vnitřní a vnější
těsnění korpusu:
PTFE, PEEK
těsnění koule:
TFM, PCTFE, PEEK
Druhy hlavních těsnění (koule) používané v kulových ventilech:
typ ventilu
rozsah
pracovních teplot
H-6800
od -34°C do +210°C
H-500
od -28°C do +204°C
H-700
od -34°C do +204°C
H-6800
od -40°C do +140°C
H-6800
od -34°C do +260°C
H-500
od -28°C do +232°C
PFA
H-800
od -54°C do -149°C
Modifikovaný PTFE se stejnou chemickou a teplotní odolností,
ale lepšími mechanickými vlastnostmi.
PTFE
H-500
od -28°C do +186°C
Velmi dobrá chemická odolnost, odolnost stárnutí, hydrolýze a
atmosférickým vlivům. Nízký koeficient tření. Dokonalý těsnící
materiál pro obecné použití.
SS PTFE
H-500
od -28°C do +232°C
PTFE plněný nerezovým práškem. Má lepší teplotní a tlakové
vlastnosti a nižší koeficient deformace při zachování stejné chemické odolnosti jako PTFE.
materiál
TFM®1600
PCTFE
PEEK
charakteristika a použití těsnění
Modifikovaný PTFE se stejnou chemickou odolností, ale lepšími
tlakovými vlastnostmi. Ve srovnání s PTFE podléhá menším
deformacím působením tlaku a má větší schopnost návratu do
původního tvaru po uvolnění tlaku.
Modifikovaný PTFE se stejnou chemickou odolností. Doporučen
zvláště pro nízkoteplotní aplikace např. dusíku nebo kyslíku.
Velmi dobrá odolnost chemikáliím a hydrolýze, velmi dobrá mechanická odolnost a rozměrová stabilita. V rozsahu pracovních
teplot udržuje svůj tvar a pevnost.
955
PŘESNÉ ARMATURY - ventily
Jehlové ventily
Jehlové ventily ( v závislosti na typu ventilu a použitého trnu) mohou být používány pro úplné otevření nebo uzavření průtoku, regulaci průtoku nebo dávkování média.
Konstrukce jehlového ventilu (na příkladu ventilu série H-300):
typy trnů (jehel)
D
C
B
A
možnost panelové montáže
přípojky:
LET-LOK® , závity vnitřní nebo vnější
těsnění ucpávky: PTFE
V jehlových ventilech H-300 rozlišujeme 4 typy trnů:
- A - regulační,
- B - standardní typ V, práce ventilu typu zavři - otevři,
- C - s pevným trnem, zmenšuje tření, doporučen pro vysokotlaké plyny a velké počty cyklů,
- D - s pevným trnem s měkkým vyměnitelným těsněním, zajišťuj nižší utahovací moment při dotahování, dopo ručen pro vysokotlaké plyny vysoké čistoty.
Ventily zpětné, odpouštěcí a havarijní
Zpětné ventily otevírají průtok jedním směrem při stanoveném rozdílu tlaků. Odpouštěcí ventily otevírají průtok při
vzrůstu tlaku nad stanovenou mez. Havarijní ventily uzavírají průtok v případě poklesu tlaku za ventilem v případě
např. prasknutí instalace. Všechny tyto ventily jsou vybaveny pružinami kalibrovanými na požadovaný tlak.
Konstrukce zpětného ventilu (na příkladu ventilu série H-400):
těsnění:
Viton, NBR, EPDM,
CR, Kalrez, PTFE
otevírací tlaky (PSI):
1/3, 1, 3, 5, 10, 25, 50
956
přípojky:
LET-LOK® , závity vnitřní nebo vnější
PŘESNÉ ARMATURY - ventily
Kulový ventil typ H-6800
Materiál korpusu:
Materiál koule:
Těsnění koule:
Prac. teplota:
Přípojky:
Prac. tlak:
Nerez AISI 316 (mosaz - volitelně)
Nerez AISI 316
TFM®1600 (PCTFE, PEEK - volitelně)
TFM®1600
- do +210°C
PCTFE
- do +140°C
PEEK
- do +260°C
Přípojky LET-LOK®,
závity NPT, BSPT, BSP
TFM®1600
- do 206 bar
PCTFE, PEEK - do 410 bar
Vysokotlaký, dvoucestný kulový ventil, určený pro montáž do instalace nebo panelu. Páka vyrobena z nylonu
(standartně černá, dostupná červená, modrá, zelená a žlutá nebo kovová). Verze ISLT má možnost blokace
polohy pomocí kladky. Dostupný rovněž jako dvoucestný úhlový nebo třícestný (vstup zespodu). Lze objednat s
pneumatickým ovládáním. Všechny ventily jsou továrně testovány.
index
rozměr
přípojky
HM-H6800-SS-LM-03-PSS
HM-H6800-SS-LM-06-PSS
HM-H6800-SS-LM-08-PSS
HM-H6800-SS-LM-10-PSS
HM-H6800-SS-LM-12-PSS
HM-H6800-SS-LM-18-PSS
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
18 mm
HM-H6800-SS-LC-01-PSS
HM-H6800-SS-LC-02-PSS
HM-H6800-SS-LC-04-PSS
HM-H6800-SS-LC-06-PSS
HM-H6800-SS-LC-08-PSS
HM-H6800-SS-LC-12-PSS
1/16”
1/8”
1/4”
3/8”
1/2"
3/4"
HM-H6810-SS-N-02-PSS
HM-H6810-SS-N-04-PSS
HM-H6810-SS-N-06-PSS
HM-H6810-SS-N-08-PSS
HM-H6810-SS-N-12-PSS
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4"
HM-H6810-SS-R-02-PSS
HM-H6810-SS-R-04-PSS
HM-H6810-SS-R-06-PSS
HM-H6810-SS-R-08-PSS
HM-H6810-SS-R-12-PSS
1/8”
1/4”
3/8”
1/2"
3/4"
HM-H6880-SS-N-02-PSS
HM-H6880-SS-N-04-PSS
HM-H6880-SS-N-06-PSS
HM-H6880-SS-N-08-PSS
HM-H6880-SS-N-12-PSS
1/8”
1/4”
3/8”
1/2"
3/4"
světlost
[mm]
těsnění
metrické přípojky LET-LOK®
2,4
4,8
4,8
TFM®1600
4,8
10,3
10,3
palcové přípojky LET-LOK®
1,3
2,4
4,8
TFM®1600
4,8
10,3
10,3
vnitřní závit NPT
4,8
4,8
4,8
TFM®1600
10,3
10,3
vnitřní závit BSPT
4,8
4,8
4,8
TFM®1600
10,3
10,3
vnější závit NPT
4,8
4,8
4,8
TFM®1600
10,3
10,3
délka
[mm]
materiál
korpusu
78,6
83,6
84,8
86,4
102,5
102,5
AISI 316
70,2
78,6
83,6
86,3
102,5
102,5
AISI 316
63,6
63,6
69,6
87,4
91
AISI 316
63,6
63,6
69,6
87,4
91
AISI 316
67,6
76,6
76,6
92,4
94,4
AISI 316
957
PŘESNÉ ARMATURY - ventily
Kulový ventil typ H-700
Materiál korpusu:
Materiál koule:
Těsnění koule:
Prac. teplota:
Přípojky:
Prac. tlak:
Nerez AISI 316
Nerez AISI 316
TFM®1600
Do +204°C
Přípojky LET-LOK®,
závity NPT, BSPT, BSP
Do 135 bar
Vysokotlaký, dvoucestný kulový ventil, určený pro montáž do instalace nebo panelu. Páka vyrobena z nylonu
(standartně černá, dostupná červená, modrá, zelená a žlutá nebo kovová). Verze ISLT má možnost blokace
polohy pomocí kladky. Dostupný rovněž jako dvoucestný úhlový nebo třícestný (vstup zespodu). Lze objednat s
pneumatickým ovládáním. Všechny ventily jsou továrně testovány.
index
HM-H700-SS-LM-06-TLD
HM-H700-SS-LM-08-TLD
HM-H700-SS-LM-10-TLD
HM-H700-SS-LM-12-TLD
HM-H700-SS-LM-25-TLD
HM-H700-SS-LC-04-TLD
HM-H700-SS-LC-06-TLD
HM-H700-SS-LC-08-TLD
HM-H700-SS-LC-12-TLD
HM-H700-SS-LC-16-TLD
HM-H710-SS-N-04-TLD
HM-H710-SS-N-06-TLD
HM-H710-SS-N-08-TLD
HM-H780-SS-N-04-TLD
HM-H780-SS-N-06-TLD
HM-H780-SS-N-08-TLD
HM-H795-SS-LCN-04-04-TLD
HM-H795-SS-LCN-06-06-TLD
HM-H795-SS-LCN-08-08-TLD
rozměr
přípojky
světlost
[mm]
těsnění
metrické přípojky LET-LOK®
6 mm
5
8 mm
7
10 mm
9,2
TFM®1600
12 mm
12,5
25 mm
15
palcové přípojky LET-LOK®
1/4"
5
3/8”
7
1/2"
9,2
TFM®1600
3/4"
12,5
1”
15
vnitřní závit NPT
1/4"
5
3/8”
7
TFM®1600
1/2"
9
vnější závit NPT
1/4"
5
3/8”
7
TFM®1600
1/2"
9,2
vnější závit NPT / palcová přípojka LET-LOK®
1/4”
5
3/8”
7
TFM®1600
1/2”
9,2
délka
[mm]
materiál
korpusu
90
90
95,3
113,4
129,6
AISI 316
90
90
95,3
113,4
129,6
AISI 316
50
60
75
AISI 316
50,3
62,2
74,9
AISI 316
70,15
82,3
85,1
AISI 316
Jiné dostupné kulové ventily
H-500
H-800
958
Středotlaký 3-dílný, dvoucestný, kulový ventil pro obecné použití z nerezi AISI 316. Rozměry od 1/4” do 1”. Přípojky LET-LOK®, závitové nebo varné koncovky. Pracovní tlak do
204 bar. Pracovní teplota do +232°C.
Středotlaký, kulový miniventil pro obecné použití, také pro panelovou montáž. Rozměry
od 1/16” do 1/2”. Přípojky LET-LOK® a závitové koncovky. Pracovní tlak do 206 bar.
Pracovní teplota do +149°C. Dostupný také v úhlové verzi a také jako 3-cestný ventil
(vstup zdola).
PŘESNÉ ARMATURY - ventily
Zpětný ventil typ H-400
Materiál spojky: Nerez AISI 316 (mosaz - volitelně)
Těsnění:
O-kroužek viton (NBR, EPDM, CR,
Kalrez, PTFE - volitelně)
Prac. teplota:
Od -23°C do +190°C (viton)
Přípojky:
Přípojky LET-LOK®,
závity NPT, BSPT, BSP
Prac. tlak:
Do 206 bar
Zpětný ventil pro kontrolní a regulační instalace. Normálně uzavřený, otevírá se v okamžiku, kdy rozdíl tlaků na
vstupu a výstupu je větší než otevírací tlak ventilu (závislý na tuhosti použité pružiny). Dostupné ventily s nominálním otevíracím tlakem 1/3 PSI (0,02 bar), 1 PSI (0,06 bar), 10 PSI (0,68 bar), 25 PSI (1,7 bar) a 50 PSI (3,4
bar). Do série H-400 patří 5 skupin ventilů: základní verze H-400, vysokotlaké H-400HP (do 410 bar), jednodílné
H-400OP a ventily H-400OPA a H-400A s nastavitelným tlakem. Všechny ventily jsou továrně testovány.
index
rozměr
přípojky
HM-H400-SS-LM-06-1/3
HM-H400-SS-LM-10-1/3
HM-H400-SS-LM-12-1/3
6 mm
10 mm
12 mm
HM-H400-SS-LC-02-1/3
HM-H400-SS-LC-04-1/3
HM-H400-SS-LC-06-1/3
HM-H400-SS-LC-08-1/3
HM-H400-SS-LC-12-1/3
HM-H400-SS-LC-16-1/3
1/8"
1/4”
3/8"
1/2"
3/4”
1”
HM-H410-SS-N-02-1/3
HM-H410-SS-N-04-1/3
HM-H410-SS-N-06-1/3
HM-H410-SS-N-08-1/3
HM-H410-SS-N-12-1/3
HM-H410-SS-N-16-1/3
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4"
1”
nominální
otevírací tlak
těsnění
délka
[mm]
materiál
korpusu
viton
60,5
64
77
AISI 316
viton
56
60,5
63,5
77
88,5
120
AISI 316
viton
44
52,5
51,5
76,5
86
107
AISI 316
metrické přípojky LET-LOK®
1/3 PSI
(0,02 bar)
palcové přípojky LET-LOK®
1/3 PSI
(0,02 bar)
vnitřní závit NPT
1/3 PSI
(0,02 bar)
Jiné dostupné zpětné ventily
H-900
Nízkotlaký odpouštěcí ventil pro obecné použití z nerezi AISI 316. Rozměr 1/4”. Přípojky
LET-LOK® a závitové. Pracovní tlak do 15,5 bar. Pracovní teplota do +148°C.
H-900 HP
Vysokotlaký odpouštěcí ventil pro obecné použití z nerezi AISI 316. Rozměr 1/4”. Přípojky LET-LOK® a závitové. Pracovní tlak do 410 bar. Pracovní teplota do +148°C.
H-911
Vysokotlaký poruchový uzavírací ventil. Rozměr od 1/8” do 1/2”. Přípojky LET-LOK® a
závitové. Pracovní tlak do 410 bar. Pracovní teplota do +204°C.
959
PŘESNÉ ARMATURY - ventily
Jehlový ventil typ H-99, H-99 HP
Materiál spojky:
Materiál trnu:
Těsnění ventilu:
Těsnění ucpávky:
Prac. teplota:
Přípojky:
Prac. tlak:
Nerez AISI 316
Nerez AISI 316
Kov / kov (AISI 316)
PTFE, uhlíkové vlákno (CF)
Do +204°C (PTFE)
Do +600°C (CF)
Přípojky LET-LOK®, závity NPT, BSPT,
BSP, varné koncovky
H-99
- do 410 bar
H-99 HP
- do 690 bar
Vysokotlaký jehlový ventil pro montáž do instalace nebo panelovou montáž. Používán zvláště v těžkých pracovních podmínkách, pro odběr vzorků, uzavírání průtoku a pro testovací zařízení. Standartně s trnem typu V (práce
ventilu otevřít-zavřít). Dostupný také s regulačním trnem a pevným trnem. Všechny ventily jsou továrně testovány.
index
rozměr
přípojky
HM-H99-SS-NV-02
HM-H99-SS-NV-04
HM-H99-SS-NV-06
HM-H99-SS-NV-08
HM-H99-SS-NV-12
HM-H99-SS-NV-16
1/8”
1/4”
3/8”
1/2"
3/4"
1”
index
rozměr
přípojky
HM-H99HP-SS-LMV-06
HM-H99HP-SS-LMV-08
HM-H99HP-SS-LMV-10
HM-H99HP-SS-LMV-12
HM-H99HP-SS-LCV-04
HM-H99HP-SS-LCV-06
HM-H99HP-SS-LCV-08
HM-H99HP-SS-LCV-12
HM-H99HP-SS-NV-02
HM-H99HP-SS-NV-04
HM-H99HP-SS-NV-06
HM-H99HP-SS-NV-08
HM-H99HP-SS-NV-12
HM-H99HP-SS-NV-16
960
světlost
[mm]
vnitřní závit NPT
5
5
5
5
6
8
světlost
[mm]
metrické přípojky LET-LOK®
6 mm
5
8 mm
5
10 mm
5
12 mm
5
palcové přípojky LET-LOK®
1/4"
5
3/8”
5
1/2"
5
3/4"
6
vnitřní závit NPT
1/8”
5
1/4”
5
3/8”
5
1/2"
5
3/4"
6
1”
8
těsnění
ucpávky
délka
[mm]
PTFE
58
58
58
65
70
80
těsnění
ucpávky
délka
[mm]
PTFE
72,8
73
73,2
78,2
PTFE
72,7
72,7
78,3
85,3
PTFE
58
58
58
65
70
80
PŘESNÉ ARMATURY - ventily
Jehlový ventil typ H-300
Materiál spojky:
Materiál trnu:
Těsnění ventilu:
Těsnění ucpávky:
Prac. teplota:
Přípojky:
Prac. tlak:
Nerez AISI 316
Nerez AISI 316
Kov / kov (AISI 316)
PTFE
Do +230°C
Přípojky LET-LOK®,
závity NPT, BSPT, BSP
Do 345 bar
Vysokotlaký jehlový ventil pro montáž do instalace nebo panelovou montáž. Charakteristický kompaktní konstrukcí
a relativně vysokým průtokem. Dostupný v přímé nebo úhlové verzi. Standartně s trnem typu V (práce ventilu otevřít-zavřít). Dostupný také s regulačním trnem, pevným ventilem s měkkým těsněním a pevným trnem. Všechny
ventily jsou továrně testovány.
index
HM-H300-SS-LM-03-VRS
HM-H300-SS-LM-06-VRS
HM-H300-SS-LM-08-VRS
HM-H300-SS-LM-10-VRS
HM-H300-SS-LM-12-VRS
HM-H300-SS-LC-02-VRS
HM-H300-SS-LC-04-VRS
HM-H300-SS-LC-06-VRS
HM-H300-SS-LC-08-VRS
HM-H300-SS-LC-12-VRS
HM-H310-SS-N-02-VRS
HM-H310-SS-N-04-VRS
HM-H310-SS-N-06-VRS
HM-H310-SS-N-08-VRS
HM-H380-SS-N-02-VRS
HM-H380-SS-N-04-VRS
HM-H380-SS-N-06-VRS
HM-H380-SS-N-08-VRS
rozměr
přípojky
světlost
[mm]
metrické přípojky LET-LOK®
3 mm
2
6 mm
4,4
8 mm
4,4
10 mm
6,4
12 mm
6,4
palcové přípojky LET-LOK®
1/8”
2
1/4”
4,4
3/8”
6,4
1/2"
6,4
3/4"
9,5
vnitřní závit NPT
1/8”
4,4
1/4”
6,4
3/8”
9,5
1/2"
9,5
vnější závit NPT
1/8”
4,4
1/4”
4,4
3/8”
6,4
1/2"
9,5
trn
délka
[mm]
V-steam
50,8
58,8
58,8
66,4
76,2
V-steam
50,8
58,8
66
71,6
97
V-steam
41,2
54,0
76,2
76,2
V-steam
50,8
50,8
57
76,2
Jiné dostupné jehlové ventily
H-1200
Nízkotlaký rychlouzavírací ventil z nerezi AISI 316 nebo mosazi. Otočení páky nahoru
o 90° otevírá plný průtok ventilem, stlačení páky dolů uzavírá ventil pomocí pružiny.
Rozměry 1/8” a 1/4”. Přípojky LET-LOK® a závitové koncovky. Pracovní tlak do 21 bar.
Pracovní teplota do +93°C.
H-1300
Středotlaký dávkovací ventil pro obecné použití a také pro panelovou montáž. Rozměry
od 1/8” do 3/8”. Přípojky LET-LOK® a závitové koncovky. Pracovní tlak do 138 bar. Pracovní teplota do 204°C. Dostupný také v úhlové verzi.
961
PŘESNÉ ARMATURY - ventily
Jehlový ventil typ SM-1000
Materiál spojky:
Materiál trnu:
Těsnění ventilu:
Těsnění ucpávky:
Prac. teplota:
Přípojky:
Prac. tlak:
Nerez AISI 316L
Nerez AISI 316L
Kov / kov (AISI 316L)
PTFE (Graphoil - volitelně)
PTFE
- od -73°C do +230°C
Graphoil
- od -54°C do +510°C
Závity NPT, BSP
Do 690 bar
Vysokotlaký jehlový ventil. Standartně se samostředícím, pevným trnem (jehlou), snižujícím opotřebení kovových
těsnících ploch a zajišťujícím těsnost při velkém počtu cyklů. Při pracovní teplotě nad +150°C (pro grafitové těsnění
Graphoil nad +100°C) je nutné pracovní tlak 690 bar snížit po konzultaci s Technickým nebo Obchodním oddělením
TUBES INTERNATIONAL®. Všechny ventily jsou továrně testovány a cejchovány.
index
SM-1000A11AA
SM-1000B11AA
SM-1000C11AA
SM-1000D11AA
SM-1000E11AA
rozměr
závitu
[coul]
1/4
3/8
1/2
3/4
1
rozměry [mm]
světlost
[mm]
A
B
C
hmotnost
[kg]
4
4
4
4
6,5
30
30
30
40
50
60
60
60
65
75
89
89
89
99
109
0,48
0,48
0,48
0,70
1,10
Dostupné také:
- jiné typy jehlových ventilů série SM-1000 (ventily s drenážním otvorem, s vnějším závitem na vstupu, se třemi
výstupy a úhlové).
- ventilové bloky (2, 3, 4 a 5 ventilů), s ventily série SM-1000, s přípojkami s vnitřním nebo vnějším závitem nebo
přírubami,
- jehlové ventily SM-1000 a ventilové bloky lze dodat také z jiných materiálů (slitin Monel, Hastelloy, Inconel,
titanu, oceli Duplex a dalších).
962
Download

PŘESNÉ ARMATURY - ventily Kulové ventily