Fridge-tag 2
Uzun Süreli Kayıt Özellikli Dijital Soğuk Zincir İzleme Cihazı
% Dünya Sağlık Örgütü ön yeterlilik kataloğunda yer alır.
^ + 2 ila + 8°C'nin dışına çıkıldığında ekranda uyarı verir
% Ekranda 30 günlük geriye dönük veri, hızla okunabilir.
^ USB bağlantısı ile 60 günlük geriye dönük veri sağlar. A
% PDF formatındaTürkçe rapor alabilme imkanı sunar.#
% Kullanımı kolaydır.
m
% Uzun pil ömrüne sahiptir.
m^
Fridge-tag
Kısa Kullanı
Klavuzu
5)
Isı ölçümü sırasında verilerin ekran üzerinden kontrolü
OK Ekran görüntüsü
ALARM Durumundaki ekran görüntüsü
Ölçüm modunda A L A R M durumundaki ekran görüntüsü:
Dr.Fridge
•
•
•
•
•
Ölçüm modunda A L A R M S I Z ekran görüntüsü:
Hafızasında tutar
• OK sembolü
• Ölçüm sırasındaki gün ve saat:
16.09.5015 /I3:HT
• Ölçüm sırasındaki sıcaklık: + S.6°C
ALARM sembolü | E |
Okunmamış uyarı sembolülij
Yüksek/Düşük uyarı sembolü İ A İ İ T İ
Ölçüm sırasındaki gün ve saat: 16.09.20 15 / 1 5 : H5
Ölçüm sırasındaki sıcaklık: +8.B°C
m
1
Okunmamış yeni A L A R M olduğunu belirten
sembol.
1
Alarmlar kontrol edildiğinde bu sembol kaybolur.
Frıdge-tag® 2 ekranı üzerınden geçmış verılerın kontrolü
LSeçenek:
Günlük olarak Fridge-tag® 2 üzerinden
geriye dönük 30 günlük veri kontrolü:
OK Ekran görüntüsü örneği
{
dur
1/
0O00 ""*
6
Fridge-tag®2
Ekranda aşağıdaki bilgiler görülür:
• O K sembölü
• Yüksek uyarı sembolü | A |
(Ömek: Gün içerisinde ölçülmüş en yüksek sıcaklık)
• Gün içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık:+5.5°C
• Maksimum sıcaklıkta kalma süresi:00:00 (saatdk)
2. Seçenek:
"Öncelikli alarm kontrol fonksiyonu"
özelliği ile 30 günlük geçmiş alarmlar
kontrol edilebilir.
ALARM Ekran görüntüsü örneği
1. Ekranda görüntülenen bilgiler
i
XA
^ğj
2. Ekranda görüntülenen bilgiler
(9.09.50 (5
IB-5 I
Fridge-tag®2
Ekranda aşağıdaki bilgiler görülür:
Aşağıdaki ek bilgiler bu ekranda görülür:
• ALARM sembolü ( x |
• Gün içerisinde ölçülmüş en düşük sıcaklık:- I. I°C
• Düşük uyarı sembolü | r |
• ümit dışında ölçülen sıcaklıkta ne kadar
(Ömek: Gün içerisinde ölçülmüş en diişük alarm sıcaklığı)
• Alarmgünü:l9.09.5OI5
süreyle kaldığı: 0 1:35 (saatdk)
Not: Geriye dönük 30 günlük veri ekran üzerinde
READ tuşuna tekrar tekrar basarak incelenebilir.
•Alarmsaati: I B : 5 I
3. Seçenek:
60 günlük geriye dönük veri
Fridge-tag®2 bilgisayara bağlanarak
incelenebilir.
LOC Fonksiyonu
Fridge-tag® 2 LOC konumundayken 10 dakika boyunca |
sıcaklık ölçümü yapmaz. Bu fönksiyon ile yanlış
ölçüm yapılması önlenir.
Fridge-tag*2, üzerinde bulunanN
USB kablosu ile bilgisayara )
bağlanırveTürkçeraporlama /
imkanı sunar!
V
Not: READ tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun,
Fridge-tag* 2 son alarm dunımunu gösterecektjr.
LOC fbnksiyonunun aktive olduğu durumlar.
Fridge-tag® 2 bilgisayara bağlandıktan sonra geriye
dönük 60 günlük veri PDF/ASCII rapor olarak alınabilir.
Keymen llaç
www.keymen.com.tr
Üretlcl: Q-tag AG / Isviçre
• Cihaz aktive edildikten sonra
• Son tuşa basıldıktan sonra
• Fridge-tag" 2 bilgisayara bağlandıktan sonra
Download

Fridge-tag 2