KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
DENEY
NO
D1
D2
D3
D4
D5
DENEYĠN ADI
SORUMLUSU
Üç Fazlı Asenkron Motorun Devre Parametrelerinin Elde Edilmesi
Asenkron Generatörler
Üç Fazlı Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular
3 Fazlı Senkron Generatör ve Senkronizasyon
Reaktif Güç Kompanzasyon Rölesi
ArĢ. Gör. Mehmet EKĠCĠ
ArĢ. Gör. Mehmet Ali USTA
ArĢ. Gör. Elif Selin KARAAĞÇLI
ArĢ. Gör. Ömer AYDEMĠR
Efe Ġsa TEZDE
I. ÖĞRETĠM
Deney
Tarihi
02.03.2015
09.03.2015
16.03.2015
23.03.2015
30.04.2015
Deney
Saati
08:00
10:00
08:00
10:00
08:00
10:00
08:00
10:00
08:00
10:00
20.04.2015
27.04.2015
04.05.2015
11.05.2015
D5
G5
G15
G10
G20
G1
G11
G6
G16
G2
G12
ARASINAV HAFTASI
06.04.2015
13.04.2015
D1
G1
G11
G6
G16
G2
G12
G7
G17
G3
G13
Deneyler
D2
D3 D4
G2
G3 G4
G12 G13 G14
G7
G8 G9
G17 G18 G19
G3
G4 G5
G13 G14 G15
G8
G9 G10
G18 G19 G20
G4
G5 G1
G14 G15 G11
08:00
10:00
08:00
10:00
08:00
10:00
08:00
10:00
08:00
10:00
G8
G18
G4
G14
G9
G19
G5
G15
G10
G20
G9
G19
G5
G15
G10
G20
G1
G11
G6
G16
G10
G20
G1
G11
G6
G16
G2
G12
G7
G17
G6
G16
G2
G12
G7
G17
G3
G13
G8
G18
G7
G17
G3
G13
G8
G18
G4
G14
G9
G19
23.02.2015
ELKE419-Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
Sayfa 1
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
I. ÖĞRETĠM (Pazartesi 08:00 – 10:00)
Sıra
Öğrenci
Grup
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
243353
228442
258602
243337
269891
243368
243322
243383
258570
243334
254772
243354
243315
243381
243301
243308
243326
243305
290898
243290
243293
243370
243372
228427
243350
258545
243081
137194
243330
270540
228477
243336
243349
Adı Soyadı
Arda ABALI
Eren USTA
Buse ARZ
BüĢra TAġKIRAN
Mehmet KESKĠN
Buğrahan UZUN
Yunus Emre KALKIġIM
Çağatay ġAHĠNOĞLU
Mesut ÖZYURT
Furgan ALAKUġ
Yashar S. KHANGHAH
Ömer ZENĠT
Ahmet YÜKSEL
Bahadır Emre SAVAġ
Esma DOĞRU
Mehmet Akif ÖZGÜL
Ömer Faruk SOLAK
Ali GÜNEY
Zümray ERGÜN
BarıĢ ÇAVUġ
Emine KÖSE
Fırat KANAT
Faruk ÇELĠK
Anıl ÖZYILDIZ
Can ÇELĠKBAġ
Abdurrahman ÇOLAK
Ali Burak DĠLBER
Lokman TUNÇ
Tolga TURAN
Mohammad Ġlyas AZĠZĠ
Mehmet GÖKKAYA
Halil POLAT
Zekeriya KAPLAN
ELKE419-Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
Sayfa 2
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
I. ÖĞRETĠM (Pazartesi 08:00 – 10:00)
Sıra
Öğrenci
Grup
No
No
243333
34
243299
35
258567
36
G8
243362
37
228443
38
243324
39
258627
40
G9
258663
41
243387
42
258581
43
243306
44
45
G10 210220
243302
46
258578
47
Adı Soyadı
Sezai AKKAYA
Mesut ARSLAN
Alper YILMAZ
Serhat TEK
Yusuf YAZICI
Serdar BEKTAġ
Kübra SAKA
Berfin ÇETĠNKAYA
Mustafa EROL
Sema Nur ĠPEK
Yunus GEZGEN
Hadi KURT
Ali ġükrü EYÜPOĞLU
Haluk Emre AKSOY
I. ÖĞRETĠM (Pazartesi 10:00 – 12:00)
Sıra
Öğrenci
Grup
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
G11
G12
G13
243379
258524
243291
243300
243339
243312
243390
243348
243316
243329
269888
243317
243343
243335
243303
Adı Soyadı
Murat YELKUVAN
Nurgül AKBAġ
Gülennur TOPÇU
Edanur BAYINDIR
Osman ÖZTÜRK
Sinan BĠLGĠN
Serkan TAKA
Burak FURUNCU
BüĢra FĠRĠK
Nusretdin BEKTAġ
Mustafa Sancak TUTAN
Mehmet ġĠMġEK
Çağrı DANIġMAN
Ġsmail ĠLDEN
Serkan ÖZMEN
ELKE419-Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
Sayfa 3
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
I. ÖĞRETĠM (Pazartesi 10:00 – 12:00)
Sıra
Öğrenci
Grup
No
No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
258684
258640
243323
228426
243364
243371
243386
243367
243384
243325
243292
243332
243338
258603
243345
243378
243340
228432
254255
243369
210200
228469
243342
254262
243313
243314
228463
243376
243377
243360
243351
243359
228408
210263
243366
Adı Soyadı
Ali Can PEKER
Muhammed CĠRĠT
Seda OKAN
Safa AKTÜRK
Ali Rıza CAN
Oğuzhan ERTÜRK
Fatih SARPER
Yusuf YILDIZ
Seyhan TIRPAN
Hakan BEKTAġ
Tolga SEÇER
Fatih EREN ÖZBEK
Cemal Oğuzhan ĠBAġ
Ġlknur DEMĠR
Sibel ÇEVĠK
Ġsmail ġAHĠN
Ertuğrul KARACA
Erman Cemal DURMUġ
Soner TÜTEN
Fatih EVRAN
Murat BĠLĠR
Ahmet EKTĠREN
Mehmet SEPETÇĠ
ġaban EMRE
Mert OKUMUġ
Ahmet Batuhan TOPRAK
Buğra KARSLI
Volkan ER
Ġsmail AKSAY
Mehmet Karaca ÇOġKUN
Mustafa YILDIRIM
Kenan AVCI
Ali Rıza ÖZKAN
Ayhan ÇAMYAR
BarıĢ EKġĠ
ELKE419-Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
Sayfa 4
Download

ı.öğretim - KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği