GENEL KİMYA 101 LABORATUVARI
DENEY 1
STOKİYOMETRİ
SABİT ORANLAR YASASI
STOKİYOMETRİ
SABİT ORANLAR YASASI



Joseph Proust-1799
Bir element başka bir elementle birleşerek
bileşik oluştuğunda, bileşik içindeki
elementlerin kütleleri oranı sabittir
Suyun 18 gramında 16 gram oksijen
varken geri kalan 2 gramı hidrojendir. 9
gram su alınırsa bunun 8 gramı oksijen ve
1 gramı hidrojendir. Bu oran suyun miktarı
ne olursa olsun kesinlikle değişmez.
STOKİYOMETRİ
SABİT ORANLAR YASASI
0.1 g Mg + O2
0.166 g magnezyum oksit
0.144 g Mg + O2
? g magnezyum oksit
0.1 g magnezyum
0.166 g magnezyum oksit
0.144 g magnezyum x
0.166 g magnezyum oksit
0.1 g magnezyum
= 0.239 g magnezyum oksit
STOKİYOMETRİ
SABİT ORANLAR YASASI
Prosedür:

Potasyum klorat içinde yüzde oksijen hesabı
2KClO3 (s)

Δ
MnO2
KClO3-KCl karışımı
3O2 (g) + 2KCl (s)
Download

Stokiyometri Deney Sunumu