Malzemenin Adı
Markası
Kat. No.
BioAmf-1
BioAmf-2
BioAmf-3
Tripsin EDTA C
Kolsemid
Penicillin Streptomisin
Tripsin
PBS Tamponu
Giemsa
Asetik Asit
Metanol
Ultra saf su
di Sodyum hidrojen fosfat
Sodyum dihidrojen fosfat
Potasyum Klorür, KCl
Etanol
Ksilol
Filtre kağıdı
Otomatik Pipet
Pipet Tabancası
Şale dik
Şale Yatay
Mikropipet uçları
Flask, 25cm2 filtreli
Plastik pipet
Konik tabanlı steril tüp
Lam Saklama Kutusu
Pastör pipeti, Steril
Pastör pipeti, non-Steril
Lam
Lamel
Biological Industries
Biological Industries
Biological Industries
Biological Industries
Biological Industries
Biological Industries
Biological Industries
Biological Industries
Merck
Merck
Merck
B. Industries
Merck
Merck
B. Industries
Merck
Merck
Boeco
Boeco
Boeco
Superior
Superior
Corning
Corning
Corning
Corning
LP
LP
LP
Superior
Superior
01-190-1B
01-194-1B
01-196-1B
03-053-1B
12-004-1D
03-031-1C
41-920
02-023-1B
109204
100056
106008
03-055-1A
106580
106345
12-005-1B
100986
108685
3303090
9610100
9900000
420003
420002
Corning
430639
4485-90
430166
195090
135038
135030
974002
911060
Download

Malzemenin Adı Markası Kat. No. BioAmf