59 yıllık köklü geçmiş ve ortak kültürü olan Kadıköy Maarif’in kültürel
birikimini ve geleneklerini çağdaş bir çizgiyle geleceğe taşıyacağız…
Kadıköy Maarif geleneğini ve kültürünü yansıtacak; Camiamıza ait olacak
bir ilkokulu 2014 - 2015 eğitim yılında açıyoruz.
Gücünü geçmişinden alan birikim ve hayallerimizle, Türk eğitim sektöründe
fark oluşturacağımıza inanıyor, başarıları gelecekte yankılanacak küçük
“Martı”ları yaşama güvenli bir şekilde kanat açmaya hazırlıyoruz.
Öncelikle Kadıköy Maarif Eğitim Geleneklerini sürdürmek.
Çocuklarımıza ayrıcalıklı ve nitelikli eğitim sunabilecek ve Camiaya ait
değerlere saygılı, Camia kültürümüze uygun akademik çizgisi olan,
teknolojiyi kullanan çağdaş bir eğitim kurumu oluşturabilmek.
Vakfımızın kuruluş amacı doğrultusunda eğitimden elde ettiğimiz
gelirin tümünü tekrar eğitime aktarmak.
Öğrencilerimizin; Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine, çağdaş Türkiye
idealine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi
iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı,
insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, iyi eğitimli,
gelişime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine
katkıda bulunacak şartları oluşturmaktır.
Çağın gereklerine uygun, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden ve
uygulayan nitelikli ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de
desteklenen ve tamamlanan kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulabilmesidir.
Ağırlıklı
olarak,
Kadıköy
Maarif’li
akademisyenlerden ve eğitimbilimcilerden
oluşan Akademik Danışma Kurulumuzun
yaptığı çalışmalarla hem temel eğitim
programımız
hem
de
yabancı
dil
programımız İlkokulumuz için özel olarak
hazırlanıyor.
Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru bir şekilde öğrenmelerinin yanı sıra anadil
seviyesinde İngilizce yetisini ve ikinci bir dili kazanmalarını hedefliyoruz.
Öğrencilerimizin düşüncelerini rahatlıkla, akıcı bir biçimde ifade
edebilecekleri, aynı zamanda çağdaş ve kapsamlı bir dünya görüşüne sahip
olacakları eğitim sistemi, Kadıköy Maarif Geleneğinden gelen önceliğimiz.
Kadıköy Maarif gelenek ve kültüründen gelen akademik önceliklerimizi
çağdaş bir çizgiyle geleceğe taşıyacağımız eğitim sistemimizde,
çocuklarımızın özgüven duygusunun sürekli beslendiği nitelikli bir eğitim
süreci ile öğrencilik yıllarını mutlu ve başarılı geçirmelerini,
Donanımlı, mutlu, özgüven sahibi gençler
yetiştirmek için, akademik, sosyal,
sanatsal ve kültürel özellikleriyle fark
yaratacak, çağın gerekliliklerine ve Camia
geleneklerine uygun eğitim anlayışına
sahip eğitmen kadrosu oluşturmayı,
eğitimcinin önemini bilen bir Camia
olarak, bizimle aynı değerlere inanan
eğitimcilerle çalışmayı eğitimcilerimize
ve eğitim şartlarımıza sürekli yatırım
yapmayı,
Fark yaratmayı, farklılıklarımızı da kalıcı hale getirip belirgin üstünlüklere
dönüştürmeyi taahhüt ediyoruz.
Yabancı dil eğitim sistemimizin uluslararası bir kurum tarafından
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı CEFR (The Common
European Framework of Reference for Languages)’na göre
denetlenmesi ve akredite edilmesi
Uluslararası bir Ölçme Değerlendirme kuruluşu tarafından Öğrenci
İzleme Sistemi ile öğrencilerimizin süreç değerlendirme ile gelişim
raporları oluşturulması
Milli Eğitim Temel Programının uluslararası kabul görmüş IB/PYP
(Primary Years Programme) organizasyon ve yetkinlik/kazanım
temalarına ve Maarif Geleneği’ne göre uyarlanarak «Fark Yaratan
Bireyler» yetiştirilmesi
Her çocuğun özel olduğunu biliyor, onların bağımsız birer birey olduğunu kabul ediyor ve
çocuk merkezli bir anlayışla hareket ediyoruz.
Öğrenmek için her öğrencinin farklı algısal yapısı ve süreçleri olduğunu biliyoruz.
Bu doğrultuda;
Çocuklarımızın hayal dünyalarının sınırlanmadığı, sorgulama yeteneklerinin desteklendiği, kendini
ifade etmelerine olanak tanıyan, yaratıcılıklarını besleyen bir sistemi oluşturmayı,
Ebeveynlerinin ilgi ve özenini aratmayan sevgi dolu bir ortam sunmayı,
Mutlu ve özgüven duygusunun sürekli beslendiği öğrencilik yılları geçirmelerini sağlamayı,
Bilim, sanat ve teknoloji bütünlüğünde, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamayı,
Akademik bilginin yanı sıra, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma becerilerinin geliştirilmesini,
İletişim becerileri gelişmiş girişimci liderler olmalarını,
Özgür ama sorumluluk sahibi, diğer insanların hak, ihtiyaç ve isteklerine duyarlı bireyler yetiştirmeyi
Dostluğa ve dürüstlüğe değer veren, kendini tanıyan, sınırlarını belirleyebilen,
fark edilen bireyler yetiştirmeyi
Günümüz çocuklarının beklentisi ve karakter özelliklerine uygun,
kristalin prizma etkisi gibi çok renkli, her çocuğun özelliklerini
önemseyen bir eğitim anlayışıyla yola çıkıyoruz…
Ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil
edebilecek dünya vatandaşları yetiştireceğiz …
Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin öğrenme sürecini
birlikte şekillendirdikleri, sorunların birlikte çözüldüğü
eğitim ortamında; bireysel anlayış ufukları geniş, farklı
perspektifleri tanıyan bireyler yetiştireceğiz…
Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra çok yönlü etkinliklerle, kültürel, fiziksel,
sanatsal ve sosyal gelişimlerini de sağlayacağız.
PDR bölümümüzün çalışmalarıyla öğrencilerimizin ;
• Kendilerini tanımalarını
• İlgi ve yeteneklerini belirlemelerini
• İlgi ve yeteneklerini kullanabilecekleri alanlara yönelmelerini
• Özgüvenlerini geliştirmelerini
• Problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini
• Okul ve aile ile sağlıklı bir ilişki oluşturmalarını
• Diğer bireyler ve toplumla sağlıklı bir ilişki
oluşturmalarını
Hedefliyoruz.
Bilime ve dünyaya açılacak penceremiz olan «Etkileşimli Tahta» ve
internet altyapısına sahip sınıflarımızda aldıkları eğitim içeriklerine
her yerden erişebilen öğrencilerimizin tüm başarı ve durumlarını
bilgi yönetim sistemimiz üzerinden velilerimiz takip edebilecek ve
aynı sistem üzerinden öğretmenler ve yöneticimizler ile iletişim
kurabileceklerdir.
Okulumuz;
Eski
Ataşehir’in
merkezinde
kolay ulaşılabilir bir konumda,
İstanbul'un en önemli şehir
parklarından biri olan Ataşehir
Kent Park projesi yanındadır.
Çocuklarımızın
tüm
gününü
güvenle ve mutlu bir şekilde
geçirebilecekleri
her
türlü
fiziksel olanağa sahip ve sakin,
huzurlu bir yer olma özelliğine
sahiptir.
Kalev olarak destek hizmetlerinin eğitim kalitesini ne derece
etkilediğinin bilinciyle;
o
o
o
o
Yemek
Temizlik
Güvenlik
Ulaşım
gibi konularda alanında en iyi, kabul görmüş tedarikçilerle
çalışmaktayız.
Öngördüğümüz bütünleşik eğitim ve gelişim modeli ilkokul
ve ortaokulu kapsayacak şekilde kurgulanmaktadır.
Öğrencilerimiz ilkokulu bitirdiklerinde Kadıköy Maarif
Ortaokuluna devam edebileceklerdir.
Download

PowerPoint Sunusu