HOŞGELDİNİZ
BİLSEM’İN TANIMI
Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim
çağındaki
üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve
kapasitelerini
geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını
sağlamak
amacıyla açılan bağımsız Özel Eğitim kurumudur.
BİLSEM ’İN MİSYONU
Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya
özel akademik alanlarda, yaşıtlarına göre yüksek
düzeyde performans gösteren ve konunun
uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli
olduğu belirlenen öğrencilere;yaşantısal bir eğitim
vermek.
BİLSEM ’ İN VİZYONU
Üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini,
en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.
- İlimiz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü, 2013
Yılında ilk öğrenci tanılamasını yapmış ve Şubat ayı
itibariyle de 37 öğrenci ve 9 öğretmenle fiili olarak
faaliyete başlamıştır.
NİÇİN BİLSEM ?







Değişen dünyaya ayak uydurmak için
Değişmeye ve yeni yaşantılara açık olmak için
Kendim ve başkaları hakkında daha iyi düşüncelere
sahip olmak için
Yetenek ve ilgilerimin farkında olabilmek için
Problemlerimi sağlıklı bir şekilde çözebilmek için
Zamanı en iyi şekilde kullanmak için
Üreten, yaratıcı düşünebilen, bilimsel araştırma ve
buluş yapabilen, bağımsız karar verebilen bir
birey olabilmek için
•Başarılı olmak için
•Yaparak ve yaşayarak öğrenmek için
•Geleceğimle ilgili kararlar almak için
•Yönetilmekten çok rehberlik edilmesi için
KISACASI:
KENDİMİN FARKINDA OLMAK İÇİN
BİLSEM
NEDEN
BİLİM VE SANAT MERKEZİ?
KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK
DÜŞÜNCELERİMİZİ ÖZGÜRLEŞTİRMEK
PROJE ÜRETMEK
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMAK
SANAT ÇALIŞMALARI YAPMAK
ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK
BİLİM VE SANAT MERKEZİ
BİLİM ETKİNLİKLERİ
FEN
BİLİMLERİ
SOSYAL
BİLİMLER
SANAT ETKİNLİKLERİ
RESİM
MÜZİK
DESTEK BİRİMLERİ
BİLGİSAYAR
YABANCI
DİL
TÜRKÇE
MATEMATİK
REHBERLİK
BİLİM ETKİNLİKLERİ
FEN
FEN
BİLİMLERİ
BİLİMLERİ
FİZİK
SOSYAL
BİLİMLER
TARİH
COĞRAFYA
KİMYA
TOPLUM BİLİMLERİ
BİYOLOJİ
MATEMATİK
CEBİR
GEOMETRİ
SANAT ETKİNLİKLERİ
RESİM
GRAFİK
PLASTİK
MÜZİK
ŞAN
ENSTRÜMAN
BESTE
DESTEK ETKİNLİKLERİ
BİLGİSAYAR
YABANCI DİL
TÜRKÇE
REHBERLİK
BİLİM VE SANAT MERKEZİ
BİR DERSHANE DEĞİLDİR
BİR ETÜT MERKEZİ DEĞİLDİR
BİR KURS DEĞİLDİR
SBS VE YGS
HAZIRLIK DEĞİLDİR
EĞİTİM,
ARAŞTIRMA
VE
GELİŞTİRME
MERKEZİDİR
BİLSEM ’İN
EĞİTİM PROGRAMI
HAZIRBULUNMUŞLUK

Bireysel program ve planların hazırlanabilmesi,
seviye gruplarının yapılabilmesi, öğrencilerin ilgi,
yetenek düzeylerini belirleyebilmek amacıyla
hazırbulunuşluluk testleri yapılır.

Öğrenciler hazır bulunmuşluk sonuçlarına ve
merkeze geliş saatlerine göre seviye gruplarına
ayrılır.
UYUM DÖNEMİ
Bu dönemde öğrencilere Bilim ve Sanat Merkezi ,
çevresi ve fiziksel ortamıyla birlikte tanıtılır.
Bilsem’in diğer örgün ve yaygın eğitim
kurumlarından farklı olduğu vurgulanarak , misyonu
ve vizyonu kavratılır.
Eğitim modeli ve çalışmaları hakkında bilgi verilir.
Öğrencilere Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi olma
bilinci yerleştirilir
DESTEK EĞİTİMİ
Bu dönemde amaç; öğrenciyi iletişim
becerilerine sahip çevresi ve kendisiyle barışık,
takım ruhunu yaşama geçirebilen , karşılaştığı
problemleri çözebilen paylaşımcı , araştırma
yapmasını bilen , proje üretebilmek için temel alt
yapısını öğrenme stratejileri ile pekiştiren ve
uygulayan bir kişiliğe götürebilmektir.
Bu dönemde öğrenciler şu
programlara katılırlar





İletişim Becerileri
Grupla Çalışma Teknikleri
Problem Çözme Teknikleri
Öğrenme Stratejileri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Destek Eğitimi Programı

Yine destek eğitiminde öğrencinin yetenek
alanını tespiti için bütün birimler, proje
tabanlı eğitim çerçevesi içinde çalışmalar
yaparak öğrencilerin yetenek alanları tespit
edilmektedir.
 İçeriği ve programın yoğunluğu itibariyle
destek eğitiminin süresi değişmektedir.
DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Proje tabanlı eğitimle










Bilgilerini kullanmanın yollarını öğrenmeye başladılar.
Bilimsel çalışma yol ve yöntemlerini öğrendiler.
Olaylara bilimsel açıklamalar getirmeye başladılar.
Sorgulamayı ve eleştirmeyi öğrendiler.
Araştırma yapmayı,
Öğrendiklerini sunmayı ve yapılan eleştirilere cevap
verebilmeyi,
Eleştirmenin ve eleştirilmenin aşırıya kaçmamak kaydıyla
hak olduğunu öğrendiler.
Kendilerini daha iyi tanıdılar, daha iyi ifade ettiler ve
topluma hitap edebilmeyi öğrendiler.
Kendilerine olan güvenleri arttı.
Yetenek alanlarının farkına vardılar.
BİREYSEL YETENEKLERİ FARK
ETTİRİCİ DÖNEM
Hedef; öğrencinin yeteneklerini keşfetmesidir.
Bu dönemin sonunda öğrenci artık hangi alanlarda
kendini geliştireceğine karar vermiş olacaktır.
Bu dönemde öğrencinin daha önceden tanılama
sırasında tespit edilen yetenek dalları dışında başka
yetenek alanlarının olup olmadığı veya yeteneğinde
alt alanlar olup olmadığı çeşitli etkinliklerle gözlenir.
ÖZEL YETENEKLERİ
GELİŞTİRİCİ DÖNEM
Bu program aşamasında, bireysel yetenek alanları
belirlenen öğrencilerin, kendi alanlarında
derinlemesine ve ileri düzeyde bilgi, beceri,tutum
ve davranış kazanmaları , bilimsel çalışma ve proje
üretme çalışmalarına yönlendirerek yetenek ve
kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi,
•Öğrencilerin yetenek alanları tespit edilir ve
öğrencilerimiz yetenek alanında haftada en az
4 saat küçük gruplar halinde veya bireysel
olarak çalışırlar.
•Sınıf geçme yoktur, program geçme vardır.
•Öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma
ve yeni bilgilere ulaşmaları hedeflenir.
ÖĞRENCİ
FEN
BİLİMLERİ
KİMYA
FİZİK
BİYOLOJİ
PROJE
KONUSU
SOSYAL
BİLİMLER
EDEBİYAT
MATEMATİK
TARİH
COĞRAFYA
Alt gruplara inildikçe proje konusuna yaklaşılır.
Alanlardan hangisi seçildiyse öğrenci o alanda
proje çalışmasına başlar.








ÇOCUKLARIMIZIN ;
Değişmeye ve yeni yaşantılara açık olması
Değişen dünyaya ayak uydurabilmesi
Kendileri ve başkaları hakkında daha iyi düşüncelere sahip
olabilmesi
Yetenek ve ilgilerinin farkında olabilmesi
Problemlerini sağlıklı bir şekilde çözebilmesi
Zamanlarını en iyi şekilde kullanabilmesi
Üreten, yaratıcı düşünebilen, bilimsel araştırma ve buluş
yapabilen, bağımsız karar verebilen bireyler olabilmesi
KISACASI:
KENDİLERİNİN FARKINDA OLMASI VE
GELİŞMELERİ İÇİN

MERKEZİMİZİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ.
Rehberlik hizmetleri süreklidir ve her öğrenciye
gerektiğinde bireysel gerektiğinde grup rehberliği
yapılır.
Değerler eğitimiyle ilgili çalışmalar da sürdürülür.
TEŞEKKÜRLER
İCATLAR DEĞİŞİK ŞARTLARDA OLUR
MİLATTAN ÖNCE
DÜNYADA BİR YER
DÜNYADA İYİ OLAN BÜTÜN
KAPILARIN SİZLERE AÇILMASI
DİLEĞİYLE

TANITIMIMIZ BURADA SONA ERDİ

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

BURAYA GELDİĞİNİZ SÜRECE MERKEZİMİZİ
TANIYIP, ÇALIŞMAKTAN ZEVK ALACAKSINIZ.

EN GÜZEL GÜNLER SİZLERİN OLSUN

HOŞÇAKALIN
Download

bilsem