YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI 2015
YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI
4 NİSAN 2015 İSTANBUL
EĞİTSEL PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI
(Son Başvuru Tarihi: 7 Mart 2015)
Eğitimde Değişim Hareketi, Yeni Nesil Eğitim Konferansı için eğitimcilerden örnek proje
uygulamalarını paylaşmasını istemektedir.
Yeni Nesil Eğitim Konferansı;
□ Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri
□ Özgün Eğitim Materyalleri
□ Yabancı Dil Eğitimi
□ Dijital Eğitsel Materyal/Uygulama
□ Karakter Eğitimi
□ Sınıf Yönetimi
□ Eğitimde Yeni Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
□ Özel Eğitim
□ Ders Dışı Eğitim Etkinlikleri
□ Psikolojik Danışma ve Rehberlik
□ Eğitimde Katılımcı İşbirliği
□ Yaşam Boyu Öğrenme
□ Barış Eğitimi
□ Eğitimci Eğitimi
□ Eğitimde Teknolojinin Kullanımı
□ Okul Yönetimi
konularında yapılacaktır.
Projelerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin başvurularını aşağıdaki bilgiler ışığında 7 Mart 2015
tarihine kadar yapması gerekmektedir. Başvurular Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve
sonuçlar web sitesi ve elektronik posta yoluyla başvuru sahiplerine duyurulacaktır.
www.egitimdedegisimhareketi.org
Barboros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:2
İnCity C Blok Ataşehir-İstanbul
Tel: 0 216 444 36 42
Faks : 0 216 537 17 98
YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI 2015
EĞİTİMDE DEĞİŞİM HAREKETİ
Eğitimde Değişim Hareketi, Doğa Koleji ve SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri ( Vitamin A.Ş) girişimleriyle
başlatılmıştır.
Eğitimde Değişim Hareketi, geleneksel eğitim anlayışının yerini yeni nesil eğitime bırakması için eğitimcileri, sivil
toplum kuruluşlarını, eğitim kurumlarını, eğitim yöneticilerini bir araya getirerek yeni nesil eğitim anlayışının
yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.
Eğitimde Değişim Hareketi, Türk eğitim sistemine öncülük edecek eğitsel uygulamanın/materyalin
geliştirmesine yönelik ortak çalışmaları içermektedir. Yeni nesil eğitimin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla
eğitimde sözü olan herkesi bir araya getirerek ortak aklı harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitimde Değişim Hareketi, rekabeti değil, paylaşmayı; bireysel gelişmeyi değil, kümülatif gelişmeyi ön plana
çıkarmaya yönelik çalışmaların yaygınlaşması için çalışmaktadır.
YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI
Yeni Nesil Eğitim Konferansı, değişen ve gelişen dünyamızda eski alışkanlıkların terk edilmesini, yeni ve
günümüze uygun yeni nesil eğitim anlayışının benimsenmesini, sınıfta, okulda, okul dışında yaşam boyu
öğrenmenin gerçekleşmesini, çağın gereklerinin eğitim ortamında kullanılmasını sağlayacak eğitimcileri bir
araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Yeni Nesil Eğitim Konferansı, ülkemizdeki eğitimcileri harekete geçirecek “Eğitimin Liderleri’ni” ortaya çıkarmayı
hedeflemektedir. Bu çerçevede ortaya çıkacak örnek projeleri eğitim dünyasına kazandırarak eğitimin kalitesini
artırmaya çalışmaktadır.
Yeni Nesil Eğitim Konferansı, üniversite öncesi eğitimi kapsayan aşağıdaki konularda gerçekleştirilecektir:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri
Özgün Eğitim Materyalleri
Yabancı Dil Eğitimi
Dijital Eğitsel Materyal/Uygulama
Karakter Eğitimi
Sınıf Yönetimi
Eğitimde Yeni Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Ders Dışı Eğitim Etkinlikleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Eğitimde Katılımcı İşbirliği
Yaşam Boyu Öğrenme
Barış Eğitimi
Eğitimci Eğitimi
Eğitimde Teknolojini Kullanımı
Okul Yönetimi
Özel Eğitim
www.egitimdedegisimhareketi.org
Barboros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:2
İnCity C Blok Ataşehir-İstanbul
Tel: 0 216 444 36 42
Faks : 0 216 537 17 98
YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI 2015
YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular Nasıl Yapılır?
Yeni Nesil Eğitim Konferansı’na başvurular, www.egitimdedegisimhareketi.org adresindeki başvuru formu
kullanılarak yapılır. Başvuruların değerlendirilmesi için başvuru formundaki bilgilerin eksiksiz bir şekilde
doldurulması zorunludur.
Kimler Başvurabilir?
Yeni Nesil Eğitim Konferansı’na okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve mesleki eğitim kategorilerinde
projesi olan herkes belirlenen diğer koşulları sağlamak koşuluyla katılabilir. Projelerin, belirli süre uygulanmış,
tamamlanmış ve sonuçlarının değerlendirilmiş olması zorunludur. Projelerin eğitime yenilik getirmesi, örnek
teşkil etmesi, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.
Konferansın Amacı Nedir?
Yeni Nesil Eğitim Konferansı, projeleriyle örnek olan öğretmenlere ve eğitimcilere ulaşmayı ve bunları
eğitimcilerle bir araya getirerek eğitime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Yeni Nesil Eğitim
Konferansı, eğitimin tüm paydaşlarını yeni nesil eğitim anlayışına örnek olacak projeleri bir araya getirmesi
açısından önemli bir etkinliktir. Konferans sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri, öğretmenler,
akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler, eğitimle ilgilenenler, öğrenciler ve eğitimciler
konferans sürecince farklı alanlarda ve düzeylerde iletişim ve işbirliği yapabilmektedir.
Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?
Yeni Nesil Eğitim Konferansı’nda sunulacak projeler, başvurular arasından belirlenmiş ölçütlere göre, Seçici
Kurul tarafından belirlenir. Başvuruları Seçici Kurul, aşağıdaki kontrol listesine göre yapmaktadır. Yeni Nesil
Eğitim Konferansı’na başvuran herkesin kendi projesini bu ölçütlere göre değerlendirmesinde ve projesinde
varsa birtakım eksikleri gidermesinde yarar vardır.
Kriterler
İçeriğin akademik yeterliliği
Bilimsel doğruluk
Özgünlük
Yaratıcılık
Sürdürülebilirlik
Uygulanabilirlik
Yararlılık (Ekonomik, sosyal,
akademik …)
Değerlendirici Görüşü
Tanım
Proje, akademik içeriğe paralel ve müfredatı geliştirmeye ve desteklemeye
uygundur.
Proje, bilimsel bilgiye ve önceki araştırmalara dayanmaktadır.
Proje, yeni ve kendine özgü özellikleri barındırmaktadır.
Proje, yeni fikirler ve uygulamalar içermektedir.
Proje, yaygın bir şekilde uygulamaya elverişlidir.
Proje, eğitime pratik bir katkı sağlamaktadır.
Proje, uygulandığında ekonomik, sosyal ve akademik açıdan yararlıdır.
Değerlendirme sonuçları 21 Mart 2015 tarihinde www.egitimdedegisimhareketi.org adresinden tüm
katılımcılara duyurulacaktır.
Yeni Nesil Eğitim Konferansı Nerede, Ne Zaman Yapılacak?
Tarih: 4 Nisan 2015
Yer: Doğa Koleji Acıbadem Bilim Kampüsü
Adres: Küçük Çamlıca Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 74 Üsküdar / İstanbul
Telefon: +90 (216) 553 21 21
www.egitimdedegisimhareketi.org
Barboros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:2
İnCity C Blok Ataşehir-İstanbul
Tel: 0 216 444 36 42
Faks : 0 216 537 17 98
Download

PDF İndir - Eğitimde Değişim Hareketi