HAFTALIK EĞİTİM BÜLTENİ
12 – 16 Mayıs 2014
Haftanın Konusu: POLİTİKA FAİZİ
Haftanın Verisi: İŞSİZLİK BAŞVURULARI (İSTİHDAM TALEPLERİ)
Haftanın Göstergesi: RELATİVE STRENGTH INDEX (RSI)
HAFTANIN KONUSU: POLİTİKA FAİZİ
12-16 Mayıs 2014
Merkez bankalarının asli görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu bilmekteydik. Hatırlanacağı üzere bültenimizin
ilk sayısında merkez bankalarını konu almıştık. Merkez bankalarının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır ve bunu
sahip olduğu politika araçları ile gerçekleştirmektedir. Bu araçların en önemlisi politika faizidir ve politika faizi
ülkedeki ekonomik değişkenlerin tamamını direkt ya da dolaylı olarak etkilemektedir.
Politika faizi merkez bankalarının düzenli olarak toplanmalarından sonra açıklanmaktadır. Merkez bankaları politika
faizi kararı verirken başta enflasyon oranı, ekonomideki toplam talep ve toplam arz dengesi, maliye politikasına
ilişkin göstergeler, kredi büyüklükleri gibi finansal istikrar göstergeleri ve döviz kurlarını baz almaktadır. Ekonominin
hangi kanallarla etkilendiğine baktığımızda,
1. Merkez bankasının faiz oranında yaptığı bir değişiklik, diğer banka ve finansal kurumların uyguladıkları faiz
oranı üzerinde etkili olmaktadır
2. Piyasa faiz oranları aynı zamanda bankalardan alınan kredi miktarının ve hisse senedi, döviz gibi varlıkların
fiyatlarının değişmesine yol açar
3. Faiz oranlarına ilişkin kararlar yurtiçi faiz oranları seviyesi ve uluslararası faiz oranları arasındaki göreli ilişkiye
ve ülkeye gelen yabancı sermayeyi etkiler.
4. Faiz oranlarına ilişkin kararlar aynı zamanda beklentileri, beklentiler de ileriye dönük kararları etkiler.
Faiz oranı değişikliğinin reel ekonomiyi desteklemesi yukarıda saydığımız 4 kanalın ekonomiye etkisine bağlıdır.
Politika faizinde yapılacak değişiklik yukarıdaki 3. Kanal yoluyla Forex piyasasında
da etki yaratmaktadır. Temelde, merkez bankasının politika faizinde yapacağı artış
o ülkeye olan para akışını artıracağından ülke parasının değer kazanması beklenir.
Fakat politika faizi sadece döviz kurunu kontrol altında tutmak için amacı taşımaz.
Döviz kuru bir ülkenin finansal istikrar göstergelerinden biri olmakla beraber
merkez bankalarının nihai amacı fiyat istikrarı yani enflasyondur.
Ülke
Faiz Oranı
Amerika
0,25
Kanada
1,00
İngiltere
0,50
İsviçre
0,00
Avrupa Birliği
0,25
Yeni Zellanda
2,75
Türkiye
10,0
Avusturalya
2,50
Japonya
0,10
HAFTANIN VERİSİ: İSTİHDAM TALEPLERİ
12-16 Mayıs 2014
Bir ülkenin makro ekonomik göstergelerine bakıldığında işsizlik, enflasyon ve büyüme ön plana çıkmaktadır. Bu
göstergelerin her birine dair farklı veriler açıklanmakla beraber işsizlik göstergesinin en önemli verilerinden biri
istihdam talepleri ya da diğer adıyla işsizlik başvurusudur.
Bu veri bir ülke içerisinde işsizlik ödeneği almak için başvuran bireylerin haftalık sayısını göstermektedir.
Veri, her Perşembe günü saat 15.30’da açıklanmaktadır. Bir ülkede işsizlik oranı azalıyorsa istihdam taleplerinde de
azalma meydana gelebilecektir. Bu da ekonomik performansın olumlu olduğuna dair sinyal üretir ve ilgili ülke
parasının değer kazanması beklenir. Örneğin ABD’de işsizlik maaşlarına yapılan başvuruda azalma varsa işsiz
bireylerin sayısında azalma olduğu söylenebilir. Bu da doların diğer para birimlerine ve emtia ürünlerine karşı değer
kazanmasını sağlayabilir.
HAFTANIN GÖSTERGESİ: GÖRELİ GÜÇ ENDEKSİ
12-16 Mayıs 2014
Göreli güç göstergesi olarak Türkçe’ye çevrilmiş bu kavram, bir varlığın incelenen periyod içindeki bir önceki güne
göre yükselen günleriyle, bir önceki güne göre düşen günlerini bularak, birbiri ile karşılaştırmak ve bu şekilde
öngörülerde bulunabilmeyi amaçlamaktadır.
Bir önceki güne göre düşen ve çıkan günlerin birbiri ile mukayesesi esasına dayandığı içinde bu bilgilerin kısa
vadeli bilgiler olduğu ve bunların kısa süre içinde kullanılıp tüketilmesi gerektiği de açıktır. Her ne kadar vadeler
kullanıcının tercihleri doğrultusunda belirlenecek olsa da RSI açısından vadelerin uzaması fiyat hareketlerine
tepkisizleşme sorununu da beraberinde getirecektir. İlk olarak J.Welles Wilder tarafından, Haziran 1978 tarihli
Commodities Magazine’deki bir makalede adı geçmiştir. Wilder 14 günlük periyodu önerse de 9 ve 25 günlük
periyotlar da oldukça sık kullanılmaktadır. Bu indikatör pencereleri üzerinde +30 ve +70 referans çizgileri
bulunmaktadır.
RSI +30 seviyesini yukarı yönlü keserse alış, +70 seviyesini aşağı yönlü keserse satış sinyali ürettiği kabul edilir.
RSI indikatörü üzerinde de çizgi çalışması yapılabilir, destek direnç seviyeleri belirlenebilir. RSI göstergesinin fiyat
ile birlikte hareket etmediği durumlar uyuşmazlık olarak tanımlanır bu durum fiyatın gelecekti hareketi hakkında
önemli bir sinyaldir.
RSI’ın yorumlanışında kullanılan bir diğer yöntemse uyumsuzluklardır. Yükselen bir piyasada RSI’daki yeni oluşan
dip ve tepelerin bir önceki dip ve tepelerden daha yüksekte oluşması beklenirken, alçalan bir piyasada RSI’daki
dip ve tepelerin bir önceki dip ve tepelerden daha aşağıda oluşması beklenir. Bunun gerçekleşmediği durumlar
uyumsuzluk olarak kabul edilir.
RSI=100-(100/(1+U/D)) U: Pozitif fiyat değişimlerinin ortalaması D: Negatif fiyat değişimlerinin ortalaması
Download

HAFTALIK EĞİTİM BÜLTENİ 12 – 16 Mayıs 2014