Strateji Geliştirme Başkanlığı
01 Ocak - 31 Aralık 2013
Dönemi
Bütçe Gerçekleşme Raporu
Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkan V.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
KODU
AÇIKLAMA
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
01
PERSONEL GİDERLERİ
554.355.000
524.155.000
507.503.906
% 96,8
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
90.032.000
87.652.000
81.985.974
% 93,5
03
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
67.600.000
134.223.709
126.503.071
% 94,2
05
CARİ TRANSFERLER
790.787.650
436.578.850
427.288.042
% 97,9
06
SERMAYE GİDERLERİ
219.100.000
1.130.741.927
742.176.422
% 65,6
203.100.000
209.667.000
156.855.954
% 74,8
16.000.000
6.000.000
1.645.548
% 27,4
0
915.074.927
583.674.920
% 63,8
136.025.000
161.320.000
158.155.838
% 98,0
41.331.000
42.036.000
38.891.983
% 92,5
94.694.000
119.284.000
119.263.855
% 100,0
23.010.000
55.738.000
23.266.729
% 41,7
1.880.909.650
2.530.409.486
2.066.879.982
% 81,7
Bakanlık Yatırım Programı
Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği
Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
Bakanlık Yatırım Programı
Çevre Katkı Payı Ödeneği
08
BORÇ VERME
GENEL TOPLAM
(*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
2
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK 01 OCAK – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
% 100,0
% 98,0
% 97,9
% 96,8
% 93,5
% 94,2
% 90,0
% 80,0
% 70,0
% 65,6
% 60,0
% 50,0
% 41,7
% 40,0
% 30,0
% 20,0
% 10,0
% 0,0
Personel
Giderleri
SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet
Alımı Giderleri
Cari Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
3
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN
01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
Harcama Birimi
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ödenek
Harcama
Gerçekleşme Oranı
(%)
70.188.479
62.386.315
% 88,9
194.148.971
182.328.685
% 93,9
20.991.229
18.858.681
% 89,8
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
251.527.000
157.016.421
% 62,4
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GN. MD.
397.399.000
396.899.101
% 99,9
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21.024.000
14.511.512
% 69,0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20.574.600
18.811.101
% 91,4
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
40.627.880
38.377.778
% 94,5
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
7.079.900
6.484.508
% 91,6
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
3.247.356
3.120.548
% 96,1
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
1.224.400
957.439
% 78,2
42.176.500
41.331.808
% 98,0
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9.685.600
7.214.849
% 74,5
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.134.100
4.415.390
% 86,0
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.228.100
3.374.596
% 79,8
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.140.900
2.904.795
% 92,5
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
30.055.500
29.221.640
% 97,2
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
1.042.794
670.435
% 64,3
22.032.180
20.934.770
% 95,0
BÜTÇE KANUNU İLE VERİLEN ÖDENEKLER
514.889.300
501.234.146
% 97,3
DİĞER KURUMLARIN YATIRIM ÖDENEKLERİ
869.991.697
555.825.464
% 63,9
2.530.409.486
2.066.879.982
% 81,7
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜDÜRLÜKLERİ
TOPLAM
(*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
4
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN
01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
% 99,9
% 100,0
% 90,0
% 93,9
% 88,9
% 91,4
% 89,8
% 98,0
% 96,1
% 97,2
% 95,0
% 92,5
% 91,6
% 86,0
% 78,2
% 80,0
% 70,0
% 94,5
% 79,8
% 76,3
% 74,5
% 69,0
% 62,4
% 64,3
% 60,0
% 50,0
% 40,0
% 30,0
% 20,0
% 10,0
% 0,0
5
Strateji Geliştirme Başkanlığı
DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN
BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELERİ
KURUM
KREDİ ve YURTLAR KURUMU GN. MD.
ÖDENEK
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
501.339.300
340.846.154
% 68,0
ADALET BAKANLIĞI
69.701.691
32.059.679
% 46,0
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
62.996.000
61.938.541
% 98,3
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
59.730.000
50.759.908
% 85,0
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
50.000.000
27.641.198
% 55,3
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
48.030.000
32.484.376
% 67,6
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
32.216.685
11.543.123
% 35,8
TÜRKİYE İŞ KURUMU
31.762.064
1.001.443
% 3,2
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
13.632.000
4.135.441
% 30,3
MALİYE BAKANLIĞI
10.890.080
3.968.840
% 36,4
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
8.307.783
3.801.095
% 45,8
TÜRKİYE ATOM ENERLİSİ KURUMU
5.828.159
40.498
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
4.602.635
3.966.488
% 86,2
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
3.400.000
2.885.627
% 84,9
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
3.200.380
1.712.590
% 53,5
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.668.400
1.633.410
% 97,9
ANAYASA MAHKEMESİ
1.251.592
1.200.688
% 95,9
EKONOMİ BAKANLIĞI
1.108.010
462.960
% 41,8
BAŞBAKANLIK
919.294
253.935
% 27,6
SAĞLIK BAKANLIĞI
772.050
647.279
% 83,8
3.718.804
691.647
% 18,6
915.074.927
583.674.920
% 63,8
DİĞER
TOPLAM
(*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
% 0,7
6
Strateji Geliştirme Başkanlığı
DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN
BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE HARCAMALAR*
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
KREDİ ve
YURTLAR
KURUMU GN.
MD.
ADALET
TÜRKİYE
MİLLİ
DEVLET SU
JANDARMA
TAPU VE
BAKANLIĞI BÜYÜK MİLLET İSTİHBARAT İŞLERİ GENEL
GENEL
KADASTRO
MECLİSİ
TEŞKİLATI MÜDÜRLÜĞÜ KOMUTANLIĞI
GENEL
MÜSTEŞARLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK
(*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
TÜRKİYE İŞ
KURUMU
DİĞER
KURUMLAR
HARCAMA
7
Strateji Geliştirme Başkanlığı
HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM ADI
PROJE
SAYISI
Mekansal Planlama Gn.Md.
Çevre Yönetimi Gn.Md.
ÇED, İzin Ve Denetim Gn.Md.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
2013
REVİZE
ÖDENEĞİ
Gerçekleşme
(%)
HARCAMA
9
105.764.000
53.200.000
47.274.880
% 88,9
22
50.463.000
16.017.000
5.238.556
% 32,7
5
8.849.000
5.280.000
5.112.429
% 96,8
792.420.000 136.235.000
74.729.022
% 54,9
18
Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn.Md.
REVİZE
PROJE
TUTARI
7
38.516.000
4.755.000
4.487.257
% 94,4
12
47.959.000
10.990.000
6.090.377
% 55,4
5
25.025.000
13.490.000
12.612.528
% 93,5
Tabiat Varlıklarını Koruma Gn.Md.
15
40.658.000
30.913.000
29.767.028
% 96,3
Avrupa Birliği Yatırımları Dai.Bşk.
7
8.398.000
2.944.000
2.804.172
% 95,3
Eğitim Ve Yayın Dai.Bşk.
2
1.450.000
1.450.000
1.135.907
% 78,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri
4
65.623.000
31.202.000
28.810.874
% 92,3
Destek Hizmetleri Dai.Bşk.
1
965.000
965.000
951.636
% 98,6
1.186.090.000 307.441.000 219.014.666
% 71,2
Mesleki Hizmetler Gn.Md.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Gn.Md.
105
(*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
8
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ
% 100,0
% 90,0
% 96,8
% 94,4
% 88,9
% 93,5
% 96,3
% 95,3
% 92,3
% 98,6
% 78,3
% 80,0
% 70,0
% 54,9
% 60,0
% 55,4
% 50,0
% 40,0
% 32,7
% 30,0
% 20,0
% 10,0
% 0,0
9
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Birimi Bazında
Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç.
Dahilinde Yapılaşma Koşulları
2013K070030
Belirleme
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2014
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
1.000
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
500
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
500
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 100,0
24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014
yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına
aktarılmıştır.
2007F000100
İmar Uygulamaları (*)
(Turizm Sektörü)
2007-2015
53.095
16.437
11.500
10.857
% 94,4
2013 Mali Yılı Bütçesinin 11.500.000 TL’lik turizm düzenleme
ödeneği 08.07.2013 tarihli Bakan Onayı
ile 116 turizm öncelikli yöre belediyesinin projelerine tahsis
edilmiştir.
Ancak 113 Turizm Öncelikli Yöre Belediyesinin yıl sonu
itibariyle toplam 10.856.882TL’lik ödemesi
gerçekleştirilmiştir.
2007K090150
Çevre Düzeni Planları
(Şehirleşme Sektörü)
2007-2013
4.389
4.089
300
229
% 76,3
Toplam 229.215 TL sı ödeme yapılmıştır.
2013K090030
Çevre Düzeni Planları
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2014
1.450
1.350
1.350
% 100,0
24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014
yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına
aktarılmıştır.
2010K090120
Kıyı Master Planı
(Şehirleşme Sektörü)
2010-2013
5.550
3.050
3.050
% 100,0
24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014
yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına
aktarılmıştır.
% 90,4
577.020 TL bedelli ihalesinin 1.hakedisi 173.106 TL'si (%30'u)
2012 yılında ödenmiş olup geriye kalan 403.914 TL'si (%70'i)
ödenmiştir.
Muğla İli Bodrum İlçesi harita yapım işi 47.790 TL
Toplamda 451.704 TL harcama yapılmıştır.
Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi
2010K090110 ve Eylem Planı Hazırlama Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2010-2013
1.000
2.500
500
500
452
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu
Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm
2012K090090
Projeleri
(Şehirleşme Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2012-2013
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
34.780
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
2.280
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
32.500
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
29.190
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 89,8
İstanbul İli Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mah. Kentsel Dönüşüm
Projesi,
İstanbul ili Avrupa Yakası 3.Havalimanı projesini kpsayan yaklaşık 8.000ha
alana ilişkin Etütlerin Hazırlanması ile Mania Planlarının Aktarıldığı İmar
Planlarının Teknik Çizimi işi,
Kahramanmaraş İli Merkezinde Riskli Alan ilan edilen 29.9 Hektar
Büyüklüğündeki bölge ve çevresinin 6306 sayılı Kanun Kap. Değ.
amacıyla Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap. Hazırlatılması İşi,
İstanbul 1. Etap Mikrobölgeleme etütleri İşi,
İstanbul 2.Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,
İstanbul 3. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,
İstanbul 4. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,
İstanbul 3. Havalimanı sahasına ait zemin etütleri İşi,
Tokat ili Reşadiye ve Niksar İlçesi 544,70ha Mikrobölgeleme Etütleri
Yap. ve Rap. Hazırlatılması işi,
Tokat ili Erbaa İlçesi 1115,34 ha Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap.
Hazırlatılması işi,
Ağrı Merkez İlçesi 100.yıl Mah 250ha alan Sayısal Halihazır Harita
Yapım işi, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi İşi
Eskişehir ili Odunpazarı Etüt İşi,
Ankara İli Çankaya İlçesi Karakusumlar Mah. İmar Planı işi,
Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kentsel Tasarım Projesi işi, Samsun Canik ve
İlkadım Zemin Etüdü işleri için ihaleleri gerçekleştirilmiş olup;
Toplamda 6.780.171 TL KDV Dahil ödeme yapılmıştır.
Ayrıca bı projeden 35 Adet Bilgisayar ve 35 Adet monitör alımı karşılığı
74.104,30 TL sı KDV dahil ödeme yapılmıştır.
1/5000 ölçekli İstanbul Kentsel Tasarım Proje Alanı ile Çevresel
Değerlendirme Raporu ve Ön Animasyon İşleri için 1.835.540TL
aktarılma yapılmıştır.
Diyarbakır İli Dicle Vadisi ve İstanbul Yenişehir Projeleri için 16.000.000
TL ödeneğin Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm hesabına aktarılması
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kentsel Dönüşüm Hesabına 4.500.000TL
aktarılmıştır.
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
Marka Kentler Oluşmasına Yön.
2013K090020 Özel Projeler Prj.
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013
2.000
2.000
147
Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede
Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin
2013K090110
Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin
Yapılması İşi
2013-2014
2.500
1.500
1.500
% 100,0
TOPLAM
105.764
53.200
47.275
% 88,9
(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
25.806
% 7,4
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı Kentsel Tasarım Projesi işi
147.264 TL (KDV DAHİL) Bedel üzeründen 04.04.2013
tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup ödemesi yapılmıştır.
*2013 yılı içerisinde kullanılamayacağı düşünülen 3.000.000TL
ödenek iade edilmiş bunun 1.500.000TL'sı CBS'ye geriye kalan
1.500.000 TL'si Bina Onarım işine aktarılmıştır.
24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014
yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına
aktarılmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu
2012F000090 Profillerinin Belirlenmesi Projesi
(Turizm Sektörü)
2012-2014
2.000
500
1
0
% 0,0
II. Ara Papor onaylanmıştır.
Çevresel Açıdan Sürdürülebilir
Çevre Dostu Balık Çiftlikleri
2012K100070
Sisteminin Oluşturulması Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2012-2015
1.900
0
718
148
% 20,6
Başlangıç Raporu Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş olup,
kabule engel teşkil etmemekle beraber bazı eksiklikler tespit
edildiğinden Rapor emanete alınmıştır.
Projenin final raporunun muayene kabul işlemleri Aralık sonu
itibari ile yapılmış olup, son ödeme miktarı (353.464 TL)
emanete alınmıştır. Ocak sonu itibari le ödeme işlemi
tamamlanmış olacaktır.
Deniz ve Kıyı Suları Kalite
Durumlarının Belirlenmesi ve
2011K100080
Sınıflandırılması Projesi
(Çevre Sektörü)
2013K100080
Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2011-2013
1.965
2013-2015
1.800
750
1.215
727
% 59,8
900
700
% 77,8
Gemi Kazaları Sonucu Oluşan
Atıkların Atık Yönetim Planlarının
Hazırlanması ve Kirlenen Alanların
Rehabilitasyonu
2013-2014
600
200
198
% 99,0
Proje’nin 1. Ara Raporu 18.11.2013 tarihinde Bakanlığımıza
ulaştırılmış olup ilk olarak 198.240,00 TL' lik ödeme
yapılmıştır. 2.Ara Raporu 06.06.2014 tarihinde, final raporu ise
23.11.2014 tarihinde Bakanlığımıza sunulacak olup Aralık
2014 itibari ile projeye ait ödeme işlemleri tamamlanmış
olacaktır.
Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının
Hazırlanması ve Pilot Uygulama
Yapılması
2013-2013
200
200
169
% 84,5
Proje tamamlanmış olup, 143.487,344 TL ödeme yapılmıştır.
Gemi Kaynaklı Kirliliğin
Önlenmesinde Mavi Kart
Uygulamamlarının Teknik
Altyapılarının Gözden Geçirilmesi,
Kapasite Geliştirme ve Uygulama
Alanlarının Genişletilmesi
(1.Bileşen: Alt Yapı Analizi ve
Geliştirilmesi)
2013-2014
800
420
272
% 64,8
Proje açılış toplantısı tamamlanmış olup, ilk ödemesi 231.959,6
TL olarak yapılmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
Gemi Kaynaklı Kirliliğin
Önlenmesinde Mavi Kart
Uygulamamlarının Teknik
Altyapılarının Gözden Geçirilmesi,
Kapasite Geliştirme ve Uygulama
Alanlarının Genişletilmesi
(2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık
Takip Sistemi)
2013-2015
200
İklim Değişikliğinin Etkileri ve
Uyum Konusunda Farkındalığın
2011K100120
Geliştirilmesi
(Çevre Sektörü)
2011-2013
950
İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili
Bölgesel ve Sektörel Etkilerin
2011K100130
Belirlenmesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2011-2014
4.000
PROJE NO
2009K100070
Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme
İzin ve Kısıtlama (REACH)
Süreçleri Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
AB KATKISI
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
300
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
80
61
% 76,3
İlk ödemesi 52.681 TL olarak yapılmıştır. İhale süresi 600 gün
olup, 2014 ve 2015te iki ayrı ödemesi daha bulunmaktadır.
650
650
% 100,0
Proje 2013 Yatırım Programına uygun biçimde 2013 yılı
sonunda tamamlanmıştır.
1
0
430
287
143
128
3.205
1.755
1.450
1.370
2009-2013
% 0,0
% 89,5
Proje tamamen iptal edilmiş olup, Proje ödeneği diğer Projelere
aktarılmıştır.
Avrupa Birliği’nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni
ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH
Tüzüğünün (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals) ülkemizde uyumlaştırılması için
Bakanlığımızca yürütülen ve 12 Aralık 2011’de başlayan 24 ay
süreli REACH Kimyasallar Projesi 10 Aralık 2013'te Ankara'da
gerçekleştirilen Final Kimyasallar Konferansı ile sona ermiştir.
Geçen 2 yıllık süre içerisinde, proje kapsamında 6 temel faaliyet
seti çerçevesinde tüzüğün ülkemizde uygulanmasına yönelik
etki analizi gerçekleştirilmiş, taslak mevzuat hazırlanmış, bilgi
teknolojileri sistemleri geliştirilmiş, eğitimler verilmiş ve
kılavuzlar hazırlanmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2012K100060
AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik
Kirleticiler Tüzüğünün
Uygulanması (AB)
(Çevre Sektörü)
2013K100090 Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi
Mekanizmasına Destek
Projesi (IPA) (AB)
AB KATKISI (Çevre Sektörü)
İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri
2013K100030 Hazırlanması Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
260
117
142
142
2.148
843
716
716
545
295
250
115
2.300
2.300
690
345
0
6.211
2.795
0
% 100,0
2012-2014
AB KATKISI
2011K100110 Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik
Bileşik Emisyonlarının Kontrolü
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
AB KATKISI
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
% 46,0
2011-2013
3.943
1.643
% 0,0
2013-2014
2013-2015
2.300
862
0
% 0,0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Proje 26 Haziran 2013 tarihinde resmen başlamış olup söz
konusu projeye ilişkin açılış semineri de 25 Eylül 2013
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Teknik Yardım kapsamındaki bu
projede, kapasite artırmaya yönelik eğitimler verilecek olup
haklın bilgilendirilmesi için de seminer, toplantılar
gerçekleştirilecek ve taslak mevzuat hazırlanacaktır.
Projenin toplam bütçesi 925.000 avro olup, ülke katkısı olarak
yaklaşık 100.000 avrodur. Ülke katkısı olarak bugüne kadar
30.000 avro karşılığı toplam 71.000 TL'lik ulusal katkı payı
Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. Kalan 70.000 avroluk
miktarın ise 2014-2015 yıllarında peyderpey Ulusal Katkı Ana
Hesabına aktarılması planlanmaktadır.
Projenin Eşleştime Bileşeni 06 Ekim 2013 tarihinde
tamamlanmıştır. Diğer bileşeni olan Teknik Yardım Bileşeni ise
20 Şubat 2014 tarihinde tamamlanacaktır.
12.12.2013 tarihinde hazırlanarak imzalanan rapor ile ihale
sürecinin kısa liste oluşturma aşaması tamamlanmıştır. Rapor,
AB Delegasyonuna gönderilmiş olup, onay beklenmektedir.
Onayın ardından ikinci aşamaya geçilecektir. Projenin Ağustos
2014'te başlaması öngörülmektedir.
Projenin TÜBİTAK-MAM aracılığı ile yürütülmesi uygun
görülmüş olup, ihale iş ve işlemleri 2013 yılında tamamlanmış
ve Proje resmi olarak 27.12.2013 tarihinde başlatılmıştır. 2013
yılında Proje ödeneğinden harcama yapılamamış ancak Proje
ödeneği 2014 ve 2015 yıllarına aktarılmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010K100110
Maden Atıklarının Yönetimi
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
792
533
198
130
5.590
3.800
1.790
1.790
296
19
98
92
4.903
4.903
% 65,7
2010-2014
AB KATKISI
2010K100070
Çevresel Gürültü Direktifi İçin
Uygulama Kapasitesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
% 93,9
2010-2015
AB KATKISI
13.297
2010K100080 Emisyonların Kontrolünün
Geliştirilmesi Projesi (AB)
AB KATKISI (Çevre Sektörü)
2010-2013
Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası
2011K100290 İnşaatı-1
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Projenin Twinning (Eşleştirme) ve Tedarik Bileşenleri
tamamlanmıştır. Teknik Yardım Bileşeni ise halen devam
etmekte olup, 27 Nisan 2014 tarihi itibarıyla sona erecektir.
Teknik yardım bileşeni için Şubat ve Temmuz aylarında AB
katkısı sağlanmıştır. Şubat 2013 tarihinde 227.524 EU katkı
sağlanmış olup, Şubat ayı için döviz kuru 2,3 TL olarak
belirlenmiştir. Temmuz 2013 tarihinde ise 395.411katkı
sağlanmış olup, Temmuz ayı için döviz kuru 2,5 TL olarak
belirlenmiştir.Toplam AB katkısı 1.511.000 TL dir.
Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni
bulunmaktadır. Projenin, mal alım bileşeni, ekipmanların (
bilgisayar, yazıcı, tarayıcı) ilgili belediyelere ve Bakanlığımıza
teslim edilmesiyle tamamlanmıştır. Hizmet alımı ihalesinin
değerlendirilmesi sonuçlanmış ve proje 28 Haziran 2013
tarihinde başlamıştır. 39.020,00 (Otuzdokuzbinyirmi) Avro
ulusal katkı payı olarak Ulusal Katkı Ana Hesabına
aktarılmıştır.
207
105
102
0
2.720
1.280
1.440
0
2011-2014
9.000
0
2.650
0
% 0,0
Ödeneğin 1.100.000 TL si Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmıştır.
Marmara Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2011-2014
3.650
725
0
% 0,0
İstanbul THM binası İstanbul Çevre ve Şehiriclik İl Müdürlüğü
binası ile birlikte yapılacaktır.
Samsun Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2011-2014
3.000
1.050
0
% 0,0
Samsun THM arsa tahsisi Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanlığı onaylanmıştır. Mimarı proje ve etüt çalışmaları
tamamlanma aşamasındadır.
% 0,0
Erzurum THM binası için Erzurum Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne ait 5 katlı bir binanın onarımı sonrasında
kullanımı yönünde çalışmalar devam etmektedir. Zemin
sağlamlaştırma vb. süreçler tamamlanma aşamasındadır.
Erzurum Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2011-2014
% 0,0
Proje, 11.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır.
2.350
875
0
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası
2012K100120 İnşaatı-2
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2.851
0
% 0,0
Ödeneğin 2.799.000 TL si Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmıştır.
2.900
1.000
0
% 0,0
Konya THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik
vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına
gelinmiştir.
2012-2014
3.300
850
0
% 0,0
İzmir THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Binanın zemin, statik
vb. proje çalışmaları sürdürülmektedir.
Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
3.000
1
0
% 0,0
Diyarbakır THM için milli emlaktan arsa tahsisi yapılamadığı
için il müdürlüğü binasının bulunduğu arsa üzerinde bina
yapımı yönünde çalışmalar devam etmektedir.
Adana Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
2.800
1.000
0
% 0,0
Adana THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik
vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı.
2010-2014
6.300
2.230
543
% 24,3
2012-2014
12.000
Konya Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
İzmir Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
Hava Kalitesinin Ön
Değerlendirilmesi ve Ölçüm
2010K100030
Araçlarının Yenilenmesi Projesi
(Çevre Sektörü)
Samsun, Erzurum, İzmir, Konya,
Ankara, Diyarbakır ve Adana Temiz
Hava Merkezlerine Bağlı İllerde Hava
Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve
Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi
2010K100090 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
(EKÖK) Direktif Uygulanmasının
Desteklenmesi Projesi (AB)
AB KATKISI (Çevre Sektörü)
2010-2014
0
333
6.300
333
2.230
543
% 24,3
250
156
2
0
% 0,0
5.813
3.080
1.703
0
2010-2014
Ödeneğin 1.800.000 TL sinin Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanlığı'ndan talepte
bulunulmuştur. Erzurum-İzmir THM hava kalitesi ön
değerlendirme projesi için 3 dönem ara raporun hakedişi
hazırlanmış ve ödeme yapılmıştır. Ankara THM için, hava
kalitesi ölçüm araçlarının yenilenmesi projesine ait ihale
24.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, değerlendirme
aşamasındadır.
Projenin Eşleştirme Bileşeni 4 Temmuz 2013 tarihinde
tamamlanmıştır. Teknik Destek Bileşeni faaliyetleri de
tamamlanmış olup, proje kapanış toplantısı 12 Şubat 2014
tarihinde gerçekleştirilecektir.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının
2013K100050 Geliştirilmesi Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013-2013
2.050
2.050
1.552
% 75,7
Referans Emisyon Laboratuvarı
Kurulması
2013-2013
585
585
584
% 99,8
Söz konusu proje başarı ile tamamlanmıştır.
EMEP (Avrupa'da Hava Kirleticilerinin
Uzun Menzilli Taşınımlarının
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği
Programı) Hava Kalitesi Ölçüm
İstasyonlarının Yenilenmesi Projesi
2013-2013
1.465
1.465
968
% 66,1
Söz konusu proje başarı ile tamamlanmıştır.
2013-2014
498
200
0
% 0,0
Çevre Yönetimi Süreçleri
2013K100070 Otomasyonu Projesi
(Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları
Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu
ve Envanter Destek Sistemi Projesi
2013-2014
498
200
0
% 0,0
230
168
165
% 98,2
2.070
1.242
1.242
241
0
% 0,0
2013K100180 Büyük Yakma Tesisleri (LCP)
Direktifi’nin Uygulanması İle Daha İyi
Hava Kalitesi
AB KATKISI
Projesi (AB) (1)
2013-2015
Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum
2013K100170 Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi
Projesi
2013-2014
2.000
TOPLAM
50.463
3.395
16.017
5.239
% 32,7
AB KATKISI
44.997
12.401
18.339
12.321
% 67,2
(*) Proje Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müd. ile ortak.
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri
Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi’nin Kurulması işi için
teknik şartname hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Görüş
beklenmektedir.
Proje AB tarafından kabul edilmiş ve AB Delegasyonu
tarafından Proje sözleşmesi onaylanmıştır. Projenin ihalesi için
Değerlendirme Komitesi oluşturulmuş olup, 4 Şubat 2014
tarihinde ihalesi başlayacaktır.
2013 Yılında yapılan ihale dökümanında işin yapılmasını
engelneyen bazı eksiklilerin buluduğu tespit edildiğinde iptal
edilmiş olup, 2014 yılında tekrar ihaleye çıkılacaktır
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi
2012K100090 Projesi
(Çevre Sektörü)
2013K100100
Çevresel Etiket Altyapısı Projesi
(Çevre Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2012-2013
2013-2014
REVİZE
2012 SONU
PROJE KÜMÜLATİF
TUTARI HARCAMA
2.686
800
1.066
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
1.620
118
1.569
105
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 96,9
Proje; Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) Yönetim Karar Destek Sistemi ve
Ek Yazılımları ile Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) Yönetim Sistemi Veri
Hazırlama, Aktarma Projesi olarak iki kısımda gerçekleştirilen
projeye ait yazılım çalışmaları 2013 yılı Aralık ayı içerisinde
tamamlanmış olup, proje teslimi alınmış ve 2 yıl süreli olarak
garanti süresi başlamış durumdadır.
Ayrıca, projede kullanılmak üzere veri depolamaya yönelik olarak
veri depolama ünitesi satın alınmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü sistem odasına kurulumu yapılarak
tamamlanmıştır.
% 89,0
Proje 4 Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır. PMI (Project
Management Instıtute=Proje Yönetimi) Eğitimi,
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,Çevre Yönetim Sistemi
Temel Eğitimi,TSE EN 17025/IEC Deney ve Kalibrasyon Eğitimi
LİFE CYCLE ASSESMENT (Çevresel Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesi/Analizi) Eğitimi gerçekleştirilmiş olup,
Sertifikalı Online İngilizce Dil Eğitimi devam etmektedir.
Avrupa Birliği’nin 30 ürün grubu kriterinin tercümesi ve Ön DEA
Raporunun yüklenici firma tarafından idareye teslimi
gerçekleştirilmiştir. Ankara'da Düzenleyici Etki Analizi Hazırlık
Çalıştayı düzenlenmiştir.
% 101,5
40 adet Çevre Denetim Aracı DMO tarafından ihaleyi alan
firmadan teslim alınmış olup, Bakanlığımıza teslimi
beklenmektedir. Araçların Bakanlığımıza teslimini takiben
belirlenen İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılacaktır.
Çevre Denetim Aracı Alımı
2013K100040
(Çevre Sektörü)
2013-2013
3.271
3.271
3.321
Çevre Yönetimi Süreçleri
2013K100070 Otomasyonu Projesi
(Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.
2013-2014
1.402
0
0
% 0,0
2013-2014
1.402
0
0
% 0,0
E-Çevre Denetim Süreçleri
Otomasyonu
Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları
Geliştirilmesi
Kalkınma Bakanlığı tarafından proje dipnotunun kaldırılmaması
nedeniyle, ödeneğin tamamı Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmıştır.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010K100100
Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi
(Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi
Geliştirme Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
2012 SONU
PROJE KÜMÜLATİF
TUTARI HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
690
345
271
264
6.400
3.317
1.611
1.611
TOPLAM
8.849
1.411
5.280
5.112
% 96,8
AB KATKISI
6.400
3.317
1.611
1.611
% 100,0
% 97,4
2010-2014
AB KATKISI
(*) Proje Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortak.
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup, proje kapsamında
Direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve
kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları ve STK temsilcilerine 8
modülden oluşan 24 adet eğitim verilecektir. Bu eğitimlerden 14
tanesi tamamlanmıştır.
Pilot Bölge çalışmaları kapsamında; pilot kuruluş olarak seçilen
PETKİM için bir çalışma metodolojisi hazırlanmıştır.
Seveso Bildirim Sisteminin bakımı çalışmaları kapsamında
sistem gereksinimleri raporu hazırlanmış; büyük endüstriyel
kazalar konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla bir site
kurulmuş (sevesoturkey.org), test yayınına başlamıştır.
Ayrıca,146.679,72-TL tutarındaki ulusal katkı payı 19 Haziran
2013 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından
Ulusal Fon Hesabına aktarılmıştır.
FAKAT; HARCAMA ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
TOPLAMA DAHİL EDİLMEMİŞTİR.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Bakanlık Hizmet Binası
2010K091030
(Şehirleşme Sektörü)
Kamu Yatırımlarının Otomasyonu
2012K010470 Sisteminin Yaygınlaştırılması
(Genel İdare Sektörü)
Proje Arşivinin Taranması ve Web
2010K010070 Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010-2014
2012-2014
2010-2014
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
137.900
1.260
1.130
4.623
420
380
49.315
500
500
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
35.417
186
361
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 71,8
331 adet iksa ve 448 adet fore kazık imalatı tamamlandı.
Betonarme, dış cephe, makine ve elektrik tesisatı imalatları
devam ediyor. Hakediş ödemelerine göre gerçekleşme oranı
yaklaşık % 23,73, fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık % 31’dir.
% 37,2
Bilgisayar ve diğer donanım araçları alınmıştır. Sistemin
yaygınlaştırılması kapsamında, yapılması planlanan işlerin
kapsamının genişletilmesi ve bu kapsam genişlemesinin getirdiği
hususların, kurum içi analiz ve tasarım çalışmalarının
yetişmemesinden dolayı, 2013 yılı için talep edilen 350.000 TL
tutarındaki yatırım bütçesi kullanılamamıştır.
% 72,2
Proje arşivinin taranması ve web tabanlı uygulamaya geçilmesi
aydınger kullanılarak çizilmiş projelerin (mimari, statik, makine,
elektrik, peyzaj, dekorasyon, altyapı) taranarak dijital ortama
aktarılması için yazılım, donanım ve eğitim süreçlerinin
sağlanması işi kapsamında 250.000 adet proje paftasının tarama
ve yazılım işlemleri tamamlanmıştır.
Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı.
2012K010460 Yaygınlaştırılması
(Genel İdare Sektörü)
2012-2014
3.500
1.140
1.310
100
% 7,6
Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılım Bakım Destek ve
İyileştirme İşi ihalesi yapılmış olup, 85.000 TL+KDV bedelli
sözleşme 22.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme
süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Ayrıca YDS-2
Sistemi’nin ihalesi yapılmış olup, 425.000 TL+KDV bedelli
sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Yeni Yapı Denetim
Sistemi'ne (YDS-2) ilişkin yazılım çalışmaları (analiz-tasarımkodlama) devam etmektedir.
Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı
2010K010090 İllerde Eğitim Verilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015
2.850
650
1.100
755
% 68,6
Bakanlığımızca 24-26 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'da "Yapı
Denetimi Kanunu Hakkında Yapılan Değişiklikler Kapsamında İl
Müdürlüklerinin Eğitimi" adı altında eğitim düzenlenmiştir.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve
Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve
2011K070010
Yaygınlaştırılması
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2011-2015
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
4.935
2.000
2.000
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
268
% 13,4
Kırsal alanlarda proje kapsamında Karabük (15 tip),
Rize (15 tip), Amasya (15 Tip), Edirne (12) ve
Trabzon (12 Tip) projeler elde edildi.
Mimariye uygun Bursa, Balıkesir Kırsalında Tip Konut projesi
temini için ihale çalışmaları devam etmektedir.
Sonraki dönemde tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılması
öngörülmektedir.
Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve
jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan
amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek
amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak
bilinememekle beraber şu ana kadar ödenek problemi
yaşanmamıştır.
2006K070010
İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2006-2014
5.420
1.000
1.000
347
% 34,7
1992K070040
Göçebelerin İskanı
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
1992-2014
17.325
8.453
1.000
0
% 0,0
Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı
1992-2014
9.450
3.389
500
0
% 0,0
Kerim Güzel Göçebeleri İskanı
1994-2014
7.875
5.064
500
0
% 0,0
2009-2015
179.210
8.269
4.001
0
% 0,0
Yerleri Kamulaştırılanların
2009K070020 İskanı (2009)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektetir. Yapılan
teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Bu kapsamda
Musa Göğebakan, Saçıkara ve Horzum Göç.İsk. ve Hüseyin
Vural Göçebeleri İskanı işleri 2013 yılı yatırım programından
çıkarılmıştır. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı
tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176
Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri
İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131
konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2014
yılında yapılması planlanmaktadır.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
Tahtalı Barajı İskanı
2009-2014
13.210
Ilısu Barajı İskanı
2009-2015
85.471
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
1.500
0
% 0,0
İş tasviye edildi. İşin tamamlanmasını müteakip haksahiplerine
dağıtımı yapılacaktır. Kalan İşlerin tamamlanması için ödenek
revizesi yapılarak 2013 yılında ikmal ihalesinin yapılması
planlanmıştır. Ancak İZSU'nun yapması gereken ve konutların
bulunduğu alandaki altyapı işlerinin yapımı İZSU ile müteahhit
firma arasındaki mahkeme nedeniyle yapılamadığından ikmal
ihalesi yapılamamıştır.
1.000
0
% 0,0
Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır.
1.501
0
% 0,0
Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup
köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde
devlet eliyle iskan isteyen çıkmamıştır. Fiziksel yerleşim
düzenlemesi için çalışmalar devam etmektedir.
0
16.520
12.995
% 78,7
Yapımı devam etmektedir.
3.000
1.200
1.200
708
% 59,0
İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama
yapılmaktadır.
2010-2014
5.200
2.700
1.000
0
% 0,0
Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı işi için ödenek göndrilmiş
olup ihalesi yapılmıştır. Ancak harcama olmamıştır.
2013-2014
147.700
501
0
% 0,0
Yusufeli Barajı İskanı
2009-2015
85.470
2011K070020
Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2014
33.030
2011K070030
Kesin Hesap Farkı
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2014
2010K070040
İskan Konutları Altyapı İşleri
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
Yerleri Kamulaştırılanların
2013K070010 İskanı (2013)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
Gördes Barajı İskanı
8.269
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
2013-2014
3.498
500
0
% 0,0
Manisa-Gördes'te Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin
iskanı için yapımı planlanmaktadır. İşin İmar planı yapılmıştır.
Yarin tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden istenmiş olup
tahsisi 26.11.2013 tarihinde alınmıştır. İşin Projesi Yöresel
şartlara göre revize edilmektedir. 2014 yılında ihalesinin
yapılması planlanmaktadır.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Alaköprü Barajı İskanı
2013-2014
144.202
1
0
% 0,0
İşin İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup ödeneği DSİ
Genel Müdürlüğünden aktarılmaktadır. 50.000.000 TL'den
27.641.198 TL harcanmış olup gerçekleşme %55'tir.İş devam
etmekte olup 2014 Mart ayında bitirilecektir.
2013K070020
İskan Kanunu Uygulama Eğitimi
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2013-2017
3.000
550
325
% 59,1
02-05 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
1995K070030
(*)
Köysel Alanda İç İsk.
Düzenlenmesi I
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
1995-2015
136.580
77.560
16.239
9.200
% 56,7
İşler devam etmektedir. Vatandaşlar veya kanuni vekilleri
tarafından konutlar yapılmaktadır. 35.631.000.-TL ödenek Ekim
ayının ilk haftası serbet bırakıldığından harcama seviyesi
düşüktür.
2006K070020
(*)
Göçürülenlerin İşletme Donatım
Kredisi I
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2006-2015
5.990
2.700
1
0
% 0,0
İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
2011K070040
(*)
Köysel Alanda İç İsk.
Düzenlenmesi II
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2015
102.500
16.930
39.497
14.067
% 35,6
İşler devam etmektedir. Vatandaşlar veya kanuni vekilleri
tarafından konutlar yapılmaktadır. 35.631.000.-TL ödenek Ekim
ayının ilk haftası serbet bırakıldığından harcama seviyesi
düşüktür.
2011K070050
(*)
Göçürülenlerin İşletme Donatım
Kredisi II
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2015
1.890
105
1
0
% 0,0
İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
TOPLAM
545.460
30.835
80.497
51.462
% 63,9
TOPLAM-08
246.960
97.295
55.738
23.267
% 41,7
128.130
136.235
74.729
% 54,9
(*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.
Genel
TOPLAM
792.420
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
GERÇEKLEŞME
31.12.2013
ORANI
ARASI
(%)
HARCAMA
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Özel Proje Alanları Kanalizasyon
2013K060110 Projesi
(Kanalizasyon Sektörü)
2013-2015
3.644
1
0
% 0,0
242.000 TL Afet Risk Haritası Hazırlanması projesine,
401.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine
aktarılmıştır.
Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd
2013K080060 Hazırlama Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2015
17.905
1
0
% 0,0
5.998.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine
aktarılmıştır.
Kentsel Altyapının Geliştirilmesine
2012K080030 Yönelik Eğitim Projesi
(Belediye Sektörü)
2012-2015
2.530
500
472
% 94,4
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde ve Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerinde görevli personel için 3 eğitim
düzenlenmiştir.
% 98,2
434.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine
aktarılmıştır.
Proje ile ilgili olarak "Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritası
Raporu Oluşturulması Ve Karşılaşılacak Sorunların Tespiti
Maksatlı Pilot Uygulama Yapılması Hizmeti Alımı" ihalesi
sonuçlandırılmıştır.
İhale Bedeli 163.430,00-TL'dir (KDV Dahil)
Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması
2013K080030 Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2014
800
1.645
341
335
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
2013K080040 Değerlendirilmesi Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2014
3.200
1.420
1.188
% 83,7
380.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine
aktarılmıştır.
Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile
Protokol yapılmasına yönelik olarak Bakanlığımız adına
yetkilendirme oluru alınmış olup, bahse konu kurumla
imzalananan Protokol kapsamında 1.aşama tamamlanmıştır.
Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve
2013K080050 Esas Belirlenmesi Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2015
4.500
250
250
% 100,0
Ödeneğin 1.250.000 TL sinin Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protololü"
kapsamında 3 Bileşenli çalışmadan, Bileşen-1 Türkiye Geneli
çalışması ve Bileşen-2 Üç farklı İl belediyesi için örnek kentsel
deprem riski belirlemelerinin ve riskli alanların mahalle ve/veya
geo-grid bazında önceliklendirme yapılması çalışması
tamamlanmıştır.
Afet Risk Haritası Hazırlanması
2013K140090 Çalışması
(Afetler Sektörü)
2013-2014
5.092
TOPLAM
38.516
800
2.242
2.242
% 100,0
4.755
4.487
% 94,4
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Kamu Binalarında Enerji Etüdü
2012D100010 Projesi
(Enerji Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2012-2013
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
2.232
Binalarda Enerji Verimliliği
2012D100030 Çalışmaları
(Enerji Sektörü)
2012-2015
1.715
Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası
2013D100010 İçin Altyapı Oluşturulması
(Enerji Sektörü)
2013-2014
200
Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları
2012D100020 (BEP-TR II) ve BEP-TR BakımOnarımı
(Enerji Sektörü)
2012-2014
2.752
2.132
426
800
100
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
47
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 47,0
* Bakanlığımıza ait Gölbaşı Laboratuvar Komleksinde mevcut
yapıların enerji verimli hale getirilmesi ve yenilenebilir enerji
kaynakların kullanımı ile ilgili etüt-proje işi tamamlanmış olup,
kabulü yapılacaktır (46,500-TL).
500
52
% 10,4
* Mart 2013 tarihinde 176 personele Enerji Denetçisi eğitimi
verilmiş, İl Müdürlüklerine 26.440-TL ödenek görev yolluğu
olarak gönderilmiştir.
* Eğitim programı çerçevesinde flash bellek ve döküman
yaptırılması (5.015-TL)
* Görev yolluğu (3.451-TL )
* Teknik şartname hazırlanması projesi tamamlanmış ve kabulü
yapılmış olup, son hakedişi ödenecektir. (17,370-TL)
100
14
% 14,0
*Yeşil Binaların Sertifikalandırılmasına yönelik Çalıştay
düzenlenmiş olup, ödemeleri yapılacaktır. (14,400-TL)
% 10,6
* Bep-TR-II "Yazılım Metodolijisinin Geliştirilmesi" Projesi
Tubitak tarafından proje takvimine uygun olarak sürdürülmekte
olup, 2013 ödeneği 354.000 TL ve iş kabul aşamasındadır.
* BEP-TR yazılımının bakım ve onarım sözleşmesi 138.060
TL'ye imzalanmış ve 1. hakediş (27.612 TL) ve 2. hakediş
ödemesi (41.418 TL) + 3. hakediş (27.612 TL) +4. hakediş
(41418 TL) ödemesi gerçekleştirilmiştir .
* BEP-TR-II Yazılım ihalesi için şartname oluşturulmuş olup,
ihaleye esas yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.
1.300
138
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
İl Laboratuvar Hizmetlerinin
2010K010080 Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015
7.925
2.457
1.271
1.063
% 83,6
* İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 85 adet (hafif,
taşınabilir, fonksiyonel) Karot cihazı alımı için DMO işlemleri
yürütmektedir.
* İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 12 adet Beton Pres
cihazı alımı için yaklaşık maliyet çalışmaları sürdürülmektedir.
* Elazığ İl Müdürlüğüne acil ihtiyaca binaen 1 adet hafif,
taşınabilir karot cihazı alınmıştır. (4.720-TL)
* 45 İl Müdürlüğümüze muhtelif laboratuar cihazı temini
tamamlanmış ve kabul aşamasında olup hakedişi
ödenecektir.(402,549-TL)
* akreditasyon
Merkez Laboratuvarının Deney
2010K010050 Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015
6.475
2.967
712
13
% 1,8
*Kimya Laboratuarına deney aletleri alınmıştır. (12.829-TL)
*Merkez labaratuvara malzeme alımı için yaklaşık maliyet
çalışmaları sürdürülmektedir.
Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı
2010K010060 Binası İnşaatı
(Genel İdare Sektörü)
2010-2014
4.000
198
3.590
3.590
% 100,0
* Proje 3.268.600 TL teklif bedelle yüklenici Şimşekler İnş. Tur.
Taah. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiştir.
* Proje ödenek bedeli 4.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
* İş tamamlanmış olup, Yapı Malzemleri Daire Başkanlığı
taşınmış ve yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi
2010K010110 ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
Yapı Malzemelerini Düzenleyen
Teknik Şartnamelerin Sayısının
2010K010130
Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
Onaylanmış Kuruluşların
Değerlendirme Şartname Sayısının
2010K010120
Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
16.396
586
963
7.173
32
387
1.358
255
204
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
849
11
42
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 62,5
* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için
ödeme yapılmıştır.(66.954 TL)
* 02-04 Mart 2013 tarihinde 182 kişinin katılımıyla'' Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi '' yapılmıştır.
* Personel, eğitmen ve dış katılımcılar için yolluk ödemesi
yapılmıştır. (93.536 TL)
* 07-10 Nisan 2013 de yapılan PGD ileri seviye eğitimi için
ödeme yapılmıştır. (88.557 TL)
* YMDS bakım ve onarım işleri ihale sözleşmesi 207.680 TL'ye
imzalanmıştır.
* YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 1. hakedişinin ödenmesi
gerçekleştirilmiştir. (41.536 TL)
* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için
ödeme yapılmıştır. (5.619 TL)
* Eğitim için kitap basımı yaptırılmıştır. (18.800 TL)
* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için
ödeme yapılmıştır. (3.722 TL)
* YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 2. hakedişinin ödenmesi
gerçekleştirilmiştir. (62.304 TL)
* Yolluk giderleri.(5.000)
% 4,3
* Yurtdışı görev için yolluk ödemesi yapılmıştır. (5.027,10TL)
* Uyumlaştırılmış standart sayısı 421'e yükselmiştir
* 2 Yönetmelik ve 1 tebliğ çalışması devam etmektedir.
*TÜRKAK dan eğitim hizmeti satın alınacaktır.
% 20,6
* Onaylanmış Kuruluşların görevlendirildiği standart sayısı 206
olmuştur.
* 01.07.2013 tarihinde (CPR 'a göre yeniden) görevlendirme
süreci başlayacaktır.
* İki adet 50 sayfa/dk Baskı Kapasiteli Renkli Fotokopi cihazı
alındı.(41.514,76TL)
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi
2013K010080 (YAMBİS) Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi
2013G000520 (e-Kooparatif)
(Konut Sektörü)
Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün
2013K010700 Enerji Verimli Hale Getirilmesi
(Genel İdare)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2015
2013-2015
2013-2014
TOPLAM
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
1.260
400
705
300
2.750
47.959
16.572
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
159
113
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 39,8
* Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) İşletme, Bakım,
Onarım ve Güncelleme İşi için 159.248 TL'ye sözleşme
imzalanarak çalışmalara başlanmış ve ödemesi
gerçekleştirilmiştir. (31.848,20 TL).
% 37,7
* 2013 yılı e-kooperatif Bakım, İyileştirme, Destek Hizmetleri
işinin ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözlşeme yapılarak işe
başlanılmış ancak herhangi bir ödeme yapılmamıştır. (56.876-TL)
* Taşra teşkilatlarımızda gerçekleştirilen yeni yapılanma
Kooperatifleri ile ilgili uygulamaların şube değiştirdiğinden, ilgili
personele yönelik yıl sonunda eğitim yapılması planlanmaktadır.
*Yatırım programına yeni alınan bir porje olup, yapım işlerinin
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 1,800,000 TL tutarındaki
ödenek dilimi diğer projelerden aktarım yapılmak suretiyle temin
edilecektir. Ayrıca bütçe Ankara Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne aktarılarak, projenin yapım kısmının
sonlandırılması planlanmaktadır.
900
0
% 0,0
10.990
6.091
% 55,4
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
ÇŞB Mekânsal Veri
Altyapısının
Oluşturulması ve
Uygulama
2011K091070
Yazılımlarının
Geliştirilmesi Projesi
(Şehirleşme Sektörü) Dipnotlu Prj.
Ulusal Coğrafi Bilgi
Sistemi (TUCBS)
Altyapısı Kurulumu
2011K091050
Projesi
(Şehirleşme Sektörü) Dipnotlu Prj.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2011-2013
2011-2013
REVİZE
PROJE
TUTARI
6.000
4.300
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
2.500
2.500
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
3.500
1.800
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
3.500
1.800
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 100,0
1. Çşb Cbs Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi Yapım İşi
2. Mekansal Veri Alt Yapısının Oluşturulması İçin
Donanım Ürünleri Alım İşi
3. Çşb C.B.S Orta Seviye Eğitimi İşi.
4. C.B.S. Kulanımının Yaygınlaştırılması Amacıyla
Uzaktan Eğitim Destekli Bir Model Oluşturulması ve
Pilot Uygulaması İşi.
5. Mekansal Veri Arşiv Sistemi Yazılımının Bakımı,
Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İşi
6. Arcgis Lisans Alımı İşi
7. Netcad Lisans Alımı İşi
% 100,0
1. Çşb Cbs Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalının
(Tucbs Geoportal) Oluşturulması Proşesi Yapım İşi
2. Inspire Web ( Tucbs ) İşi.
3. Yerel Yönetimlerde Cbs Uygulamalarının Yaygınlaştıtılmasına
Yönelik Yol Haritasının Belirlenmesine İlişkin Danışmanlık
Hizmet Alımı İşi.
4. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ve Proje Yönetimi( Pmp) Eğit.İşi.
5. Microsoft Kurumsal Yazılım Ve Lisans Alımı İşi
6. Iso 19100 Serisi Cbs Standartarının Alımı İşi
7. Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi ve
Jeoloji Temasının Hazırlanması Yapımı İşi
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Bakanlık ve Taşra
Bilgi Sistemleri
2013K090010
idame ve Yenileme
(*)
Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2013
Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi ve
Veri Sızıntı
2013K090100
Engelleme Sistemi
Kurulması Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2014
2013K100060 INSPIRE Kapasite
Artırımı (AB)
AB KATKISI (Çevre Sektörü)
2013-2013
REVİZE
PROJE
TUTARI
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
12.271
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
12.271
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
12.271
% 100,0
1.735
200
41
% 20,5
719
719
0
% 0,0
8.280
8.280
0
TOPLAM
25.025
5.000
18.490
17.612
% 95,3
AB KATKISI
8.280
0
8.280
0
% 0,0
* Proje maliyetinin 5.000.000 TL'si Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından karşılanmıştır.
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
1. Merkez Teş.Bilgisayar Tek.Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı
2. 17 Günlük Merkez Teş.Bilgisayar Tek.Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı
3. Mobil Çevre Ve Şehircilik Uygulaması Yapım
4. 1500 Adet Kişisel Bilgisayar ve Lcd Monitör Mal Alımı
5. Portal Ve İş Süreçleri Platformu Yapımı
6. Mobil İmza
7. Rehberlik Ve Teftiş Kurulu Bşk. Lisans Tarayıcı,Yazıcı Alım
8. Rehberlik Ve Teftiş Kurulu Bşk. Lisans Tarayıcı,Yazıcı Alım (Taşınırlı)
9. Probina Sta4cad İdecad Autocad Alımı
10. İdecad 6 Adet Statik 7 ve 6 Adet Mimari 7 Yazılım Programı Alınması ve
9 Adet Lisans Yükseltilmesi
11. Probina Sta4cad İdecad Autocad Alımı
12. 20 Adet Autocad Yazılım Programı Lisan Alımı
13. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı Büro Mobilyaları Alımı
14. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı Büro Mobilyaları Alımı
15. Cbs Genel Müdürlüğü Asma Kat Toplantı Salonu ve Personel Odaları İçin
Enerji-Data Hattı Ve Muhtelif İnşaat İşleri
16. 1176 Kalem Bilgisayar Donanım Alımı
17. Cbs Genel Müdürlüğü Giriş Kat Ve Asma Kat Havalandırma ve Muhtelif İnşaat İşleri
18. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı 11 Adet Notebook Alımı
19. Doküman Tarayıcı Temini
20. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı 20 Adet Bilgisayar 20 Adet Lcd Mönitör Alımı
21. Nitelikli Elektronik Sertifika (1061 Adet) Okuyucusu Ve Zaman Damgası Alımı
22. Bakanlık Merkezi Oracle Veri Tabanı Lisans Güncelleme Hizmeti Ve Destek Hizmeti Alımı
23. Güvenlik Ürünleri Yazılım Ve Lisans Alımı Mca Fee (Dmo Alımı)
24. Firewall Cihazları Yazılım Ve Lisans Alımı
25. Cbs Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmeti Alımı
26. 8 Gb Bakanlık Logolu 720 Adet Flash Bellek Alımı
27. Yardım Masası Yazılımı Lisans Artırım Log Yönetimi Yazılımı Lisans Artırımı
28. Merkezi Elektronik İmzalama/Doğrulama Yazılımı Ve Entegrasyonu Hizmet Alımı
29. Bakanlık Hizmet Binası Bilgi İşlem Altyapı Donanım Alım
(5.000.000 TL ödenek Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından eklenmiştir)
ÇŞB Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Veri Sızıntı Engelleme
Sistemi Kurulması İçin Danışmanlık Hizmet Alımı.
(112.200,00TL AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
AVANS KAPAMA İŞLEMİNİ MÜTEAKİP E-BÜTÇE
SİSTEMİNE YANSIYACAKTIR. )
“INSPIRE Kapasite Geliştirme Projesi” ile ilgili olarak Teknik Şartname
Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir.
İhale süreçleri tamamlanamadığı için bütçe kullanılamamıştır.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2013F000010
2013K050250
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Çevre Koruma-Planlama-DüzenlemeAltyapı, Uygulama ve Ekipmanları (*)
(Turizm Sektörü)
2013-2013
10.999
10.999
10.405
% 94,6
Korunan Alanlarda Acil Hizmetler
2013-2013
3.499
3.499
2.985
% 85,3
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi
Çevre DüzenlemesiCephe Kaplaması-Yol Düzenlemesi
2013-2013
4.000
4.000
4.000
% 100,0
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Korunan Alanlarda Çevre-CepheYol Düzenlemeleri
2013-2013
3.500
3.500
3.420
% 97,7
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Su Temini Hizmetleri Projesi (*)
(İçme Suyu Sektörü)
2013-2013
2.975
2.975
2.952
% 99,2
Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçerisinde Su Temini
Hizmetleri
2013-2013
1.650
1.650
1.644
% 99,6
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Tuz Gölü Özel çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçerisinde Su Temini
Hizmetleri
2013-2013
500
500
483
% 96,6
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Korunan Alanlarda Acil Hizmetler
2013-2013
825
825
825
% 100,0
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2012-2013
1.050
1.050
1.049
% 99,9
2012-2013
1.050
1.050
1.049
% 99,9
Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi
2012K060110 Hizmetleri
(Kanalizasyon Sektörü)
Ulukışla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
0
Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2013K060100
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (*)
(Kanalizasyon Sektörü)
2013-2013
6.116
6.116
5.975
% 97,7
Eskil Atıksu Arıtma Tesisi
2013-2013
1.088
1.088
1.020
% 93,8
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Aksaray İli Özel Çevre koruma Bölgesi
Sınırları İçinde Doğal Arıtma
Sistemleri Yapımı
2013-2013
1.810
1.810
1.806
% 99,8
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçinde Kanalizasyon Sistemi
2013-2013
1.500
1.500
1.483
% 98,9
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Yeşiltepe Kanalizasyon Sistemi Yapımı
2013-2013
750
750
711
% 94,8
Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
Zincirlikuyu Kanalizasyon Sistemi Yapımı2013-2013
306
306
306
% 100,0
Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
Bolayır Kanalizasyon Sistemi Yapımı
2013-2013
662
662
649
% 98,0
Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
2009-2013
4.614
2.604
2.010
1.902
% 94,6
2010-2013
2.010
0
2.010
1.902
% 94,6
Düzenli Depolama Tesisleri
2009K080100 2. Etap Yapımı
(Belediye Sektörü)
Ortaca KADDT 2. Etap Yapımı
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2009K080110
PROJE ADI
2013K090050
2013K090060
2013K090090
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Eski Çöplük Kapatma
(Belediye Sektörü)
2009-2013
1.764
1.762
2
0
% 0,0
Kulu katı atık vahşi depolama alanı
rehabilitasyonu
2012-2013
1.562
1.560
2
0
% 0,0
2013-2013
3.864
3.864
3.765
% 97,4
Korunan Alanlarda Toplama ve
Taşıma Ekipmanı
2013-2013
1.763
1.763
1.664
% 94,4
12 İlçede Toplama ve Taşıma Ekipmanı Temini gerçekleştirilmiş
ve bedelleri ödenmiştir.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde
KADD Tesisi Transfer ve İşletme
Ekipmanı
2013-2013
2.101
2.101
2.101
% 100,0
3 adet İşletme Ekipmanı Temini DMO tarafından yapılmıştır.
İmar Planı Yapımı
(Şehirleşme Sektörü)
1992-2013
162
152
10
0
% 0,0
Çamlı-Marmaris-MUĞLA
İmar Planı Yapı. Harita Alımı
2001-2013
24
14
10
0
% 0,0
İmar Planı Yapımı (*)
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013
600
600
500
% 83,3
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı
2013-2013
600
600
500
% 83,3
İmar Uygulaması (*)
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013
600
600
599
% 99,8
Korunan Alanlarda İmar Uygulaması
2013-2013
600
600
599
% 99,8
Halihazır Harita Alımı
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2014
1.250
500
499
% 99,8
Korunan Alanlarda Halihazır Harita
Alımı
2013-2014
1.250
500
499
% 99,8
Korunan Alanlarda Atık Yönetimi
2013K080020 Hizmetleri (*)
(Belediye Sektörü)
1992K090010
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2012 yılında proje imalatı gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır.
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde planlama süreci
tamamlanamamıştır.
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2010K100130
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II
(Çevre Sektörü)
2010-2014
1.002
673
187
185
% 98,9
Foça (Karasal Alan)
2011-2013
115
70
45
44
% 97,8
Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
Saros Körfezi
(Karasal ve Denizel Alan)
2011-2014
473
189
142
141
% 99,3
Sözleşmesi 05.10.2012 tarihinde 470.820 TL bedelle imzalanan
proje 2014 yılında tamamlanacak olup çalışmalar devam
etmektedir.
662
412
150
148
% 98,7
2009K100120 Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi (GEF)
(Çevre Sektörü)
GEF Katkısı
2009-2014
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları
2013K100020 Yeniden Değerlendirme Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2013-2014
Doğal Sit Sınırlarının
Değerlendirilmesi,
Veri Analizi ve CBS Geliştirilmesi
Korunan Alanlarda Biyo-Ekolojik
Araştırma Projesi
Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
3.413
1.883
1.230
1.110
% 90,2
3.500
1.250
1.230
% 98,4
2013-2014
1.550
750
736
% 98,1
Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2013-2014
1.950
500
494
% 98,8
2013 yılında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin projeler
tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2011-2014
1.500
504
600
558
% 93,0
Bu kapsamda taraf olunan uluslararası sözleşme ve ulusal
mevzuatımız kapsamında tür ve habitatların koruma ve izleme
çalışmaları yapılmıştır.
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi
2011-2014
560
210
280
274
% 97,9
Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme
Projesi
2011-2014
165
40
55
47
% 85,5
Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme
Projesi
2011-2014
214
89
55
48
% 87,3
Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi
2011-2014
205
80
55
50
% 90,9
Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi
2011-2014
210
85
55
48
% 87,3
Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Ihlara ÖÇK Bölgesi
Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama
Projesi
2013-2014
146
100
91
% 91,0
Projenin ihalesi yapılarak 134.520 TL bedelle sözleşmesi
imzalanmıştır. 91.474 TL si 2013 de ödenmiş olup kalan tutar
2014 yılında ödenecektir.
TOPLAM
40.658
6.107
30.913
29.767
% 96,3
GEF Katkısı
3.413
1.883
1.230
1.110
% 90,2
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür
2011K100190 ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi
(Çevre Sektörü)
(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010K050400 Arıtım İçin Uygun Yöntem
Belirlenmesi (AB)
AB KATKISI (İçmesuyu Sektörü)
2010-2014
2009K050400 IPA Yatırım Paketi Hazırlama
Projesi (AB)
AB KATKISI (İçmesuyu Sektörü)
2009-2014
2009K080310 IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB)
AB KATKISI (Belediye Sektörü)
2009-2014
2009K100080
AB KATKISI
Çevre Operasyonel Programı İletişim
Eylem Planının Uygulanması için
Teknik Yardım Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
1.410
0
1
0
7.987
0
4.091
0
3.045
657
1.152
1.152
17.252
3.724
6.114
7.060
1.671
566
1.102
1.010
9.114
3.209
3.943
5.724
108
0
1
0
611
0
239
0
151
66
81
81
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
% 0,0
% 100,0
% 91,7
2009-2015
2009K100100 Eğitim ve Kapasite Geliştirme
Faaliyetleri İçin Teknik Yardım
Projesi (AB)
AB KATKISI (Çevre Sektörü)
2009-2015
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Faydalanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olan projede
Bakanlığımız Sözleşme Makamı olarak görev yapmakta olup,
ihale dokümanları hazırlanıyor.
Projenin uygulamasına devam ediliyor.
Projenin uygulamasına devam ediliyor.
% 0,0
İhale dokümanları hazırlanıyor.
2009-2015
Çevre Operasyonel Programı
2009K100090 Yönetimi ve Uygulanmasının
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım
Projesi (AB)
AB KATKISI
(Çevre Sektörü)
2011K100040 İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin
Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin
Teknik Yardım Projesi (AB)
AB KATKISI (Çevre Sektörü)
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
% 100,0
Projenin uygulamasına devam ediliyor.
743
264
217
691
1.939
839
606
561
% 92,6
Proje halihazırda devam etmekte olup, Daire Başkanlığımız
bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.
10.989
4.554
3.145
2.418
74
1
0
417
255
0
% 0,0
2011-2014
TOPLAM
8.398
2.128
2.944
2.804
% 95,2
AB KATKISI
47.113
11.751
18.004
15.893
% 88,3
Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda projenin uygulamasından
vazgeçilmiştir.
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
2012 SONU
PROJE KÜMÜLATİF
TUTARI HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
Eğitim,Tanıtım ve Yayın Projesi
(Çevre Sektörü)
2013-2013
600
600
500
% 83,3
İmar ve Mühendislik Hizmetleri
2013K090070 Geliştirme Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013
850
850
636
% 74,8
TOPLAM
1.450
1.450
1.136
% 78,3
2013K100010
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ
PROJE NO
2008K091080
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
GERÇEKLEŞME
31.12.2013
ORANI
ARASI
(%)
HARCAMA
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Hizmet Binaları İnşaatı
(Şehirleşme Sektörü)
2008-2015
45.560
13.575
11.139
10.763
Muğla Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2008-2012
1.489
1.489
0
0
09.06.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2010-2012
2.012
2.012
0
0
30.08.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2011-2012
626
626
0
0
08.08.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
Yalova Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2008-2013
2.887
703
2.184
2.184
% 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.887.000 TL harcama yapılmıştır.
İnşaatı tamamlanmış olup hizmete açılma aşamasındadır.
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası
2010-2013
2.538
2.198
340
340
% 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.538.000 TL harcama yapılmıştır.
03.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2011-2013
2.863
1.276
1.587
1.587
% 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.863.000 TL harcama yapılmıştır.
30.09.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Karaman Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2011-2013
2.645
1.141
1.504
1.504
% 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.645.000 TL harcama yapılmıştır.
30.10.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Karabük Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2011-2013
3.845
2.526
1.319
1.319
% 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
3.845.000 TL harcama yapılmıştır.
12.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası
2012-2014
3.527
26
3.501
3.501
% 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
3.527.000 TL harcama yapılmıştır.
İnşaatı tamamlanmış olup hizmete açılma aşamasındadır.
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası
2012-2014
7.091
0
239
58
% 24,3
İhale aşamasında.
Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ek Hizmet Binası
2013-2014
454
265
264
% 99,6
15.07.2013 tarihinde KDV dahil 328.000 TL ye ihale edildi.
2014 yılı Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.
Aksaray Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013-2015
4.992
50
0
% 0,0
22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.
KDV dahil 3.556.520 TL ye ihale edilmiştir.
Bingöl Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013-2015
3.970
50
6
% 12,0
22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.
İhale talimatı verilmiştir.
% 96,6
Projenin ödenek dağılımı; Bakanlık Makamının 19.02.2013
tarihli ve 16517702-602.07-580 sayılı Oluru ile yapılmıştır.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ
PROJE NO
2013K090080
PROJE ADI
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
GERÇEKLEŞME
31.12.2013
ORANI
ARASI
(%)
HARCAMA
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası
2013-2015
3.169
50
0
% 0,0
22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.
İhale talimatı verilmiştir.
Hakkari Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013-2015
3.176
50
0
% 0,0
22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.
İhale talimatı verilmiştir.
Muhtelif İşler
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013
14.263
14.263
12.816
% 89,9
Taşıt Alımı
2013-2013
2.500
Hizmet Binası Onarımı
2013-2013
6.585
6.585
Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı
2013-2013
5.178
6.478
Lojman Yapımı Etüt-Proje Hazırlığı
2013G000130
(Konut Sektörü)
2013G000140
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
1.200
% 83,4
15 adet T8 (Pick-up) tipi Nissan Navara marka aracın alımı
yapılarak İl Müdürlüklerine teslim edilmiştir.
Taşıt alımına yönelik 28.01.2013 tarihli ve 2013/4280 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında 30 adet T2 (Binek Oto) alımı için
gerekli izin verilmemiştir.
5.600
% 85,0
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binalarında 5378 sayılı
Kanun doğrultusunda erişilebilirliğe ilişkin gerekli tedbirleri
almak amacıyla, Bakanlık Makamının 13.03.2013 tarihli Oluru
ile ödenek tahsisleri yapılmıştır.
6.215
% 95,9
1.001
2013-2013
200
200
11
% 5,5
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Lojman Binası İnşaatı
2013-2013
100
100
0
% 0,0
Şırnak Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Lojman Binası İnşaatı
2013-2013
100
100
11
% 11,0
Lojman Onarımı
(Konut Sektörü)
2013-2013
5.600
5.600
5.221
% 93,2
TOPLAM
65.623
31.202
28.811
% 92,3
13.575
Etüd ve Proje Hazırlığı olarak 2013 yılı yatırım programında yer
alan Van ve Şırnak İlleri Lojman Yapımı projesinin inşaat
olarak programa alınması için 29.05.2013 tarihinde Kalkınma
Bakanlığı'na talep yazımız gönderilmiştir.
Lojmanın inşaa edileceği alanda jeoteknik etüd yapılmıştır.
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJE NO
2013K090080
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
Muhtelif İşler
(Şehirleşme Sektörü*)
2013-2013
965
965
952
% 98,7
Hizmet Binası Onarımı
2013-2013
665
665
652
% 98,0
Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı
2013-2013
300
300
300
% 100,0
TOPLAM
965
965
952
% 98,7
(*) 1 proje SGB-İl Müdürlükleri ile ortak
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
B) YAPIM AŞAMASINDAKİ HİZMET BİNALARI
Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
B) YAPIM AŞAMASINDAKİ HİZMET BİNALARI
Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Download

4. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu (2013)