ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu
Dili
Mikroişlemciler II
eem 416
Türkçe
Türü
Bölüm
Yarıyıl
T+U
Saati
Kredi
AKTS
2
3+0
3
4
Seçmeli
eem 419
Ön Koşul Dersleri
Ders Sorumluları
--
Ders Sorumlu
Yardımcıları
--
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Gelişmiş mikrodenetleyici mimarisi ve çevre birimlerinin görülmesi, farklı
kesme kaynaklarının kullanılabilmesi, problem çözüm algoritmalarının
geliştirilmesi, çoklu işlemci haberleşme gerçekleştirilebilme yeteneklerinin
geliştirilmesi.
1. Gelişmiş mikrodenetleyici mimarisi tanır
2. Problem çözüm algoritmalarının geliştirir
3. İşaret dönüşümleri ve modülasyon gerçekleyebilir
4. Senkron , asenkron seri haberleşme ve çoklu işlemcili ağ kurabilir
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön
Hazırlık
Konular/Uygulamalar
Gelişmiş mikrodenetleyici ve karşılaştırılması
Gelişmiş mikrodenetleyici mimarisi (ADUC841 intel_8051 tabanlı)
Analog-Dijital çevre birimi ve modları (ADC)
Analog-Dijital çevre birimi ve modları (ADC)
Dijital -Analog çevre birimi (DAC)
Darbe-genişlik modulasyon çevre birimi ve modları (PWM)
İlave zamanlayıcı ve sayıcılar
Ara sınav
Watchdog zamanlayıcı ve yazılım güvenliği
Besleme kaynak izleyicisi ve işlemci güvenliği
Çift veri göstergesi ve harici RAM kullanımı
Dahili veri belleği eeprom kullanımı
Asenkron haberleşme ve modları
Çok-işlemci ağ
Metot
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
KAYNAKLAR
Ders Kitabı veya Notu
Diğer Kaynaklar
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları kullanılacaktır.
1. ADUC841 datasheet
2. The 8051 microcontroller : architecture, programming, and applications,
Kenneth J Ayala
3. Soft microcontroller data book, Dallas semiconductor
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlik Türleri
Katkı Yüzdesi
Ara Sınav
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Çıktıları
1
Matematik ve fen bilimleri hakkında genel kavrama yeteneği edinmek
ve analitik düşünme alışkanlığı kazandırmak
2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili temel konularda bilgi birikimi
oluşturmak
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve
çözme becerisi ile bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulama yeteneği kazandırmak.
4
5
6
7
Sistemleri analiz etme ve tasarlama yeteneği ve becerisi kazandırmak
Kuramsal bilgileri laboratuar ve proje çalışmalarıyla uygulamaya
dönüştürmek
Güncel yazılım ve donanımları etkin bir biçimde kullanmak
Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak
8
Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili
meslekî yaşamda etkin biçimde kullanmak
9
Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
kazanmak
Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazanmak
10
Katkı Düzeyi
1
2
3
X
X
X
4
5
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders İçi
Ders Dışı
Sınavlar
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
İş Yükü (Saat)
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)
42
Ödev
15
Araştırma
15
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
22
Diğer Faaliyetler
10
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
15
129
4.3
4
Download

Mikroişlemciler II - Düzce Üniversitesi Elektrik