LabVIEW Eğitim Hizmetlerimiz
-Temel Labview Eğitimi
-İleri Seviye Labview Eğitimi
-Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi
-Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi (Labaratuar ve Ölçüm Sistemleri Otomasyonu)
-Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi (Veri Toplama ve İşleme)
-Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi (RF & Modülasyon)
-Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi (Yapay Görme)
-İleri Seviye Grafik Uygulamaları (Ek Eğitim)
-Değişken Yapılı User Interface Tasarımı (Ek Eğitim)
-Labview de Proje Yönetimi (Ek Eğitim)
-Veri İşleme (Ek Eğitim)
-Veri Tabanı (Ek Eğitim)
-Peak Detection (Ek Eğitim)
-TCP-IP Uygulamları (Ek Eğitim)
-.Net ve Activex (Ek Eğitim)
-Modulasyon ve de-modulasyon (Ek Eğitim)
-Yapay Görme (Ek Eğitim)
-NI RT ve FPGA (Ek Eğitim)
LabVIEW Eğitim Refereanslarımız
Kurum / Kuruluş
Eğitimin Konusu
Tübitak UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) Akustik Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi
Laboratuvarı
Tübitak UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) Boyutsal Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi
Laboratuvarı
Tübitak UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) Sıcaklık Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi
Laboratuvarı
Tübitak UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü)
Empedans Laboratuvarı
Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi
Tübitak UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) Yüksek
Gelirlim Laboratuvarı
Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi
Türk Standartları Enstitüsü
Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi
Selçuk Üniversitesi
Proje Doğrultusunda Labview Eğitimi
S&Q Mart A.Ş.
Temel Labview Eğitimi
Kale Araştırma Geliştirme A.Ş.
İleri Seviye Labview Eğitimi
Download

Labview eğitim hizmetleri