T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
:01.12.2014
TOPLANTI GÜN VE SAAT
:PAZARTESİ 16.00'da
KATILANLAR
: 36
KATILMAYANLAR
: 2
MAZERETLİ
:
Belediye Meclisinin 01 ARALIK PAZARTESİ günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN,Abdulkadir KARANALBANT,
Ahmet Ali BOZKURT,Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EŞELİOĞLU, Celal TURAN, Ertuğrul
BOZKURT, Fatma EVCİMİK, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim
TANTİK, Ozan GÜLAÇTI, Ömer ŞAYİR, Recep KABAKLI, Salih ACAR, Sayim FERSAK, Yaşar
TURAN,Yusuf CAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Murat
CEVHERİBUCAK, Müslüm SUSAR, Salih GÖKÇE, Uğur İsa CEYLAN, Yıldırım TAŞKAYA,Ahmet
YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK, İsmet YÜKSEL,Macit MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve
Şaip KARDEŞLER'in katılımları, Ömer AYGÜN ve Remzi KAR'ın mazeretli olmalarına rağmen
çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündemi geçilmeden önce; MHP Meclis üyesi Müslüm SUSAR; Bizler burada bazen eleştiri
bazen şikayet bazen de taleplerimizi söylüyoruz. Yeri geldiğinde de yapılan çalışmalar için hakkını
verip, teşekkür etmemizde gerekiyor. Medyadan takip ettiğim ve sizinle de görüştüğüm konu olan Sağlık
Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile yaptığınız görüşmelerden ve gösterdiğiniz çaba sonucunda ilçemize
yapılacak spor tesisi için size teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal
faaliyetlerde bulunacakları alanların azlığından şikayet ediyorduk. Siz bu sıkıntıların giderilmesi adına
6 projeye imza attınız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Dedi.
CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER ; Geçen Ay Adalet ve Kalkınma Partisinin İlçe Başkanlığına
gelen Ahmet ÇÖZER arkadaşımıza görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olmasını diliyorum.dedi.
MHP Meclis Üyesi Cemal ALTUNDAĞ; Solaklı'da mevcut bir spor tesisi var. Oraya hizmet
vermeye birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu konuda Yüreğir Belediyesinden bir yardım
alamıyoruz. Aldığım duyumlara göre Solaklı'ya bir spor tesisi daha yapmayı düşünüyorsunuz. Burada
zaten mevcut bir spor tesisi var ikincisine gerek olmadığını düşünüyorum. Mevcut tesisin mülkiyeti
Yüreğir Belediyesine ait n tesisi Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Bu mülkiyeti Büyükşehir
Belediyesine verirseniz buraya daha fazla yardım yapılabilir.
Solaklı'nın ikinci bir spor tesisinden daha çok 2 taziye evine ve düğün salonuna ihtiyacı vardır.
Çünkü buradaki sokaklar ve evler eski olduğu için bir yandan taziye'de bulunulan yerin diğer yanında
hayvan besleniyor. Taziye evleri için bölgede yer sorunu yok. Merkez caminin karşısında belediyeye ait
3 dükkan var. Ayrıca mezarlık yanında 90-91 parselde 100 m2'lik alana da güzel bir taziye evi
yapılabilir. Yeni spor tesisi yapılacak yere güzel bir düğün salonu yapılabilir.
Doğankent'e spor tesisi yok. Neden Solaklı'da bir tane varken ikincisi yapılıyor. Bir anlam
veremiyorum.
Buraya gelmeden Dervişler Muhtarı aradı. Kozan'a giden bir cenaze için belediyeden cenaze
aracı talep etmiş. Belediyeden cenaze aracı verilmediği söylenmiş. Buna çok üzüldüm. Bilgi amaçlı
aktarmak istedim.dedi.
Başkan Bey; Müslüm beyin dediği gibi 6 projemiz var. Bunlar; 4 halı saha, 1 olimpik havuz ve
1 sporcu fabrikasıdır. Bu projelerin 4 tanesinin yer çalışması tamamlandı. Bakanlığa sunuldu. Diğer 2
projenin tapu işlemleri bitiğinde projelerin yerleri ile ilgili ayrıntılı açıklamayı yapacağız.
Solaklıda yapılacak olan spor tesisini Spor Bakanlığı yapıyor. Bu tesis çok büyük bir spor tesisi
değil. Ayrıca fazla olması bence bir sakıncası yok. Doğankent'te yapılacak tesis tam teşekkülü olacak.
Cemal beyin, Solaklıda bulunan mevcut spor tesisinin büyükşehir belediyesine devredilmesi ile
ilgili talebine olumlu bakarız. Büyükşehir Belediyesinden bu yönde talep gelirse devrini yaparız.
Taziye evleri yapılması ile ilgili talebi program dahilinde yapmaya çalışacağız. Düğün salonları
işine girmiyoruz. Bizim önceliklerimiz, parklar, yollar, taziye evleri gibi hizmetlerdir.
Sağlık alanında ise, 250 yataklı olacak hastanemizin yapımı revize edildi. Çalışmalar hızlandı.
Yine Kozan Yolu kavşağı eski dispanserin yerinde 50 üniteli modern bir diş hastanesi yapılacak.dedi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Yaşar TURAN; Bugünkü gündeme 3.madde
olarak Çelemli Mahallesinde Bilirkişi Seçimi ve 4.madde olarak Vayvaylı Mahallesinde Bilirkişi Seçimi
ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile kabul
edildi.
GÜNDEM:
Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü Mahallesi, 11705 ada, 1 parsel 11706
ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-22-A- 4-A, N34-C-22-B-3-B, N34-C-22-A4-D ve N34-C-22-B-3-C halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 01.12.2014
gün ve 484 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2014 gün ve 16476 sayılı
yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Kentsel
Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri ile Mesken ve Gecekondu komisyonlarına havalesine oybirliği ile
karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Karşıyaka(Yenidoğan) Mahallesi, 3063 ada, 29
parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-A ve 034-B-03-B-3-B halihazır paftalarında İmar Planı
Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 01.12.2014 gün ve 485 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 27.11.2014 gün ve 16477 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede
incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-Deprem ve
Doğal Afetler-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan Bütçe komisyonlarına
havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3.maddesini oluşturan; Bilirkişi Seçimi(Çelemli Mahallesinde) ile ilgili
Başkanlığın 01.12.2014 gün ve 490 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.12.2014 gün ve 16393 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede; 3402 sayılı Kadastro
Kanunu’nu gereğince, Çelemli Mahallesi’nde yapılacak kadastro çalışmalarında Arif oğlu Hüseyin
ÖZAYDIN(TC Kimlik Numarası:23197021320), Davut oğlu Tahsin UZ(TC Kimlik Numarası:
18127190290), Hayri oğlu Abdullah ULUBAŞ(TC Kimlik Numarası: 15952262710), Naci Oğlu İsmet
GÜNEY(TC Kimlik Numarası : 19099157854), Mehmet oğlu Nazif ÖZTÜRK (TC Kimlik Numarası :
15235286686), Harun oğlu İsmet ERGİN (TC Kimlik Numarası :13456345922) isimli kişilerin bilirkişi
olarak atanmalarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 4.maddesini oluşturan; Bilirkişi Seçimi (Vayvaylı Mahallesinde) ile ilgili
Başkanlığın 01.12.2014 gün ve 491 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.12.2014 gün ve 16394 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede; 3402 sayılı Kadastro
Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapabilecek,
Abdullah oğlu Murat CEVHERİBUCAK(TC Kimlik Numarası: 15946263310), Cemil oğlu Musa
ÇELİK (TC Kimlik Numarası: 12493378412), Zübeyir oğlu Mustafa AYÇİL(TC Kimlik Numarası
:13030360556), Salih Oğlu Mevlüt ÇELİK(TC Kimlik Numarası : 27878496674), Silo oğlu Mustafa
ÇELİK(TC Kimlik Numarası: 12508377980), Celalettin oğlu Yusuf NURSOY(TC Kimlik Numarası :
15160289530) isimli kişilerin bilirkişi olarak atanmalarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 02.12.2014 günü, Saat; 16.00'da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.40'da
Mahmut ÇELİKCAN
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Fatma EVCİMİK
Meclis Katibi
Sayim FERSAK
Meclis Katibi
T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
:02.12.2014
TOPLANTI GÜN VE SAAT
:SALI 16.00'da
KATILANLAR
: 34
KATILMAYANLAR
: 2
MAZERETLİ
:2
Belediye Meclisinin 02 ARALIK SALI günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan toplantısında
Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN,Abdulkadir KARANALBANT, Ahmet
ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EŞELİOĞLU, Celal TURAN, Ertuğrul BOZKURT, Fatma
EVCİMİK, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTİK, Ozan
GÜLAÇTI,Ömer AYGÜN, Ömer ŞAYİR, Recep KABAKLI, Salih ACAR, Sayim FERSAK, Yaşar
TURAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Müslüm SUSAR,
Salih GÖKÇE, Uğur İsa CEYLAN, Yıldırım TAŞKAYA,Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Fikret
ÖZGÖK, İsmet YÜKSEL,Macit MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve Şaip KARDEŞLER'in katılımları,
Yusuf CAN ve Murat CEVHERİBUCAK'ın katılmamaları, Ahmet Ali BOZKURT ve Remzi KAR'ın
mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 01.12.2014 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
GÜNDEM:
Gündemin maddesini oluşturan; İlçemiz, Seyhan Mahallesi, 130 pafta 814 ada 4 parsel
onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-02-C-4-A, 034-B-02-C-4-B halihazır paftalarında İmar Planı
Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 02.12.2014 gün ve 492 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmarPlan Bütçe- AB ve Dış İlişkiler -Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Çevre ve Sağlık-Mesken ve GecekonduKentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun
aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 03.12.2014 günü, Saat; 16.00'da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.15'de
Mahmut ÇELİKCAN
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Fatma EVCİMİK
Meclis Katibi
Sayim FERSAK
Meclis Katibi
T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLİ
:03.12.2014
:ÇARŞAMBA 16.00'da
: 35
:1
: 2
Belediye Meclisinin 03 ARALIK ÇARŞAMBA günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN,Abdulkadir KARANALBANT,
Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EŞELİOĞLU, Celal TURAN, Ertuğrul BOZKURT, Fatma
EVCİMİK, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTİK, Ozan
GÜLAÇTI,Ömer AYGÜN, Ömer ŞAYİR, Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim
FERSAK, Yaşar TURAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK,
Müslüm SUSAR, Salih GÖKÇE, Uğur İsa CEYLAN, Yıldırım TAŞKAYA,Ahmet YÜZKECCİER,
Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK, İsmet YÜKSEL,Macit MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve Şaip
KARDEŞLER'in katılımları, Yusuf CAN' katılmaması, Murat CEVHERİBUCAK ve Ahmet Ali
BOZKURT'un mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.12.2014 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
GÜNDEM:
Gündemin maddesini oluşturan; TCDD İncirlik trafo merkezini beslemek amacıyla yapılan
Enerji Nakil Hattı Teknik Projesi; İlçemiz sınırları içerisinde yer alan onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-04D-1B, 034-B-04-A-4C ve 034-B-04-a-4B halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili
Başkanlığın 03.12.2014 gün ve 493 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Kanunlar-Deprem ve
Doğal Afetler-Ulaşım-Tarife-Halkla İlişkiler-Eğitim Kültür Spor-Altyapı Hizmetleri-İnsan Hakları
Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere aynı komisyonlara
havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 04.12.2014 günü, Saat; 16.00'da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.15'de
Mahmut ÇELİKCAN
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Fatma EVCİMİK
Meclis Katibi
Sayim FERSAK
Meclis Katibi
T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLİ
:04.12.2014
:PERŞEMBE 16.00'da
: 33
:: 5
Belediye Meclisinin 04 ARALIK PERŞEMBE günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN,Abdulkadir KARANALBANT,
Ahmet ÇÖZER, Celal TURAN, Ertuğrul BOZKURT, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa
KILIÇ, Necim TANTİK, Ozan GÜLAÇTI,Ömer AYGÜN, Ömer ŞAYİR, Recep KABAKLI, Remzi
KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, Yaşar TURAN,Yusuf CAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN,
Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Müslüm SUSAR, Salih GÖKÇE, Uğur İsa CEYLAN, Yıldırım
TAŞKAYA,Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK, İsmet YÜKSEL,Macit
MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve Şaip KARDEŞLER'in katılımları,Ahmet Ali BOZKURT, Aslıhan
YAVUZ,Bihter EŞELİOĞLU, Fatma EVCİMİK ve Murat CEVHERİBUCAK mazeretli olmalarına
rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.12.2014 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Yaşar TURAN; İlçemiz Köprülü
Mahallesinde İmar Planı Değişikliği ile ilgili komisyon raporu dosyasını 2 gündeme alınmasını teklif etti
teklif oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM:
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Başkanlığın 04.12.2014 gün ve
495 sayılı yazısı ekinde gelen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.11.2014 gün ve 3491 sayılı
yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü Mahallesi, 11705 ada, 1 parsel 11706 ada
1,2,3 ve 4 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-22-A- 4-A, N34-C-22-B-3-B, N34-C-22-A-4-D
ve N34-C-22-B-3-C halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 04.12.2014 gün
ve 496 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri ile Mesken
ve Gecekondu komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 05.12.2014 günü, Saat; 16.00'da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.15'de
Mahmut ÇELİKCAN
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Yusuf CAN
Meclis Katibi
Sayim FERSAK
Meclis Katibi
T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLİ
:05.12.2014
:CUMA 16.00'da
: 37
: :1
Belediye Meclisinin 05 ARALIK CUMA günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan toplantısında
Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN,Abdulkadir KARANALBANT, Ahmet
ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EŞELİOĞLU, Celal TURAN, Ertuğrul BOZKURT,Fatma EVCİMİK,
Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTİK, Ozan GÜLAÇTI,Ömer
AYGÜN, Ömer ŞAYİR, Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, Yaşar
TURAN,Yusuf CAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Murat
CEVHERİBUCAK, Müslüm SUSAR, Salih GÖKÇE, Uğur İsa CEYLAN, Yıldırım TAŞKAYA,Ahmet
YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK, İsmet YÜKSEL,Macit MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve
Şaip KARDEŞLER'in katılımları,Ahmet Ali BOZKURT'un mazeretli olmasına rağmen çoğunluk
kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.12.2014 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
GÜNDEM:
Gündem maddesini oluşturan; Maktu Mesai ile ilgili Başkanlığın 05.12.2014 gün ve 497
sayılı yazısı ekinde gelen Zabıta Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 1494 sayılı yazısı okundu,
görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife-Mesken ve Gecekondu ile
Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 05.01.2015 günü, Saat; 16.00'da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.15'de
Mahmut ÇELİKCAN
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Fatma EVCİMİK
Meclis Katibi
Sayim FERSAK
Meclis Katibi
Download

T.C. YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT TUTANAK ÖZETİ