DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Dijital Elektronik
EEE328
Yarıyılı T+U Saati
6
3+2
Ulusal Kredisi
4
AKTS
5
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu / Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dijital yapı bloklarını tanımak. RTL, DTL, TTL, ECL, CMOS, TG ve
bellek mimarilerini anlamak ve tümleşik yapı tasarımları gerçekleştirmek.
Multivibratör yapılarını anlamak ve tasarlamak.
Dersin İçeriği
Dijital IC lerin özellikleri: Fan-in, fan-out, karakteristikleri. BJT sayısal
devreler: RTL, DTL, TTL, and ECL. MOSFET sayısal devreler: NMOS
evirici, NMOS mantık devreleri, CMOS mantık devreleri, Geçiş kapıları,
Zamanlama devreleri, osilatörler, iki durumlu devreler, tek durumlu
devreler
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
Sayısal elektronik devrelerin karakteristiğini, çalışmasını ve
sınırlandırmalarını anlar
1,2
1,2
RTL, DTL, TTL and ECL karakteristiğini, çalışmasını ve
sınırlandırmalarını anlar
1,2
1,2
CMOS ve TG yapılarını, çalışması ve sınırlandırmalarını
anlamak
1,2
1,2
Multivibratör devrelerinin çalışmalarını ve
sınırlandırmalarını anlamak
1,2
1,2
Sayısal devreleri analiz eder ve tasarımını gerçekleştirir.
1,2
1,2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
Ön Hazırlık
1
Dijital Elektroniğe giriş, Dalğa şekilleri ve karakteristikleri
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
2
Fan-out, Diyot lojik devreleri, RTL ve DTL mimarisi
Pspice genel tekrar ve Laboratuvar cihazlarının tanıtılması
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
TTL ve STTL devreleri Lab. Uygulama: TTL devresi
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
ECL devreleri Lab Uygulama: ECL devresi
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
Anahtarlamalı devrelerde MOSFET transistor Lab
Önceki ders konusunun
3
4
5
6
7
8
Uygulama: NMOS kapısı
gözden geçirilmesi
NMOS kapısı devreleri Lab Uygulama: NMOS kapısı
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
TG circuitsLab Uygulama: TG
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
Vize Sınavı
CMOS kapı devreleri
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
CMOS tasarımı Lab Uygulama: CMOS NOT kapısı
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
NMOS ve CMOS Bellekler Lab Uygulama: CMOS kapı
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
İki durumlu multivibratörler, Schmit mimarisi Lab
Uygulama: iki durumlu multivibratörler
Ders notlarının ilgili
bölümünün okunması,
Deney föylerinin
hazırlanması
AstableMultivibratörlerLab Uygulama:
Astablemultivibratörler
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
Tek kararlı multivibratörler
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
Genel konu tekrarı
Önceki ders konusunun
gözden geçirilmesi
9
10
11
12
13
14
15
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
DigitalIntegratedElectronics - Schilling
Ders Notu
LectureNotes - Yrd.Doç.Dr. Murat AKSOY
Electronics a-textlabmanual - Yrd.Doç.Dr. Murat AKSO
Diğer
Kaynaklar
MicroelectronicsCircuit Analysis and Design-D.A. Neamen
Solid StatePulseCircuits- Bell
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
5
40
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
• Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan
dallarında yetkinliğe sahip olma
2
• Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana
bilgilere hakim olma
X
3
• Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği
konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü
kavrama
X
4
• Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama,
saptanan problemi analiz edebilme
X
5
• Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal
X
X
bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
• Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
• İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel
bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce
bilme
8
• Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü
alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
• Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik
bilgisayar programı yazabilme
X
X
X
X
• Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma
10 programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların
paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
X
• Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara
11 ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
X
12 • Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
X
• Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın
gerektirdiği etik değerleri özümseme
• İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel,
14 sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında
farkındalık
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
5
70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Kısa Sınav
Ödev
5
8
40
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
20
20
Toplam İş Yükü
168
Toplam İş Yükü / 30 (s)
5.6
Dersin AKTS Kredisi
6
Download

DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi