MANTOYAP DEKORATÝF SIVA ASTARI
BUDACAST 10 AHÞAP KALIP AYIRICI
BUDALATEX-PLUS
BUDAKÜR 50-P PARAFÝN ESASLI KÜR
BUDAKÜR 60-A AKRÝLÝK ESASLI KÜR
BUDAKÜR 70-S SOLVENT ESASLI KÜR
BUDAKÜR 80-SK SOLVENT ESASLI KÜR
BUDAFLEX-TECHNO
BUDAPRÝME-10
BUDAPRÝME-20
BUDAPRÝME-30
BUDALASTIC-X7
BUDALASTIC-X8
BUDALASTIC-X15
BUDALASTIC-X20
BUDAPASTAFÝX
BUDACLEAN
LASTIC 200 SU YALITIM HARCI
BÝTÜM 300 SU YALITIM MALZEMESÝ
BÝTÜM 400 SU YALITIM MALZEMESÝ
BÝTÜM 500 SU YALITIM MALZEMESÝ
BÝTÜM 600 SU YALITIM MALZEMESÝ
SIVI ( LÝKÝT )
GRUBU
BUDAMANTO DEKORATÝF SIVA ASTARI
22000
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0599
100 - 200 gr / m²
25 KG.
82,50 TL.
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0605
100 - 200 gr / m²
25 KG.
88,00 TL.
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0612
Rulo ile sürüldüðünde
1 lt. BUDACAST-10 : 25 m²
Basýnçlý pompa ile yapýldýðýnda
40 m²
30 KG.
275,00 TL.
150 KG.
1.100,00 TL.
0629
BUDALATEX-PLUS - ADERANS ARTTIRICI LATEX HARÇ KATKISI
1800 4600
( B GRUBU )
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0834
0841
0858
Malzeme hazýrlýðýnda,
hazýrlanan ürünün kullanýlan
su miktarýnýn 1/4’ü
kadar tüketilmelidir.
5 KG.
10 KG.
25 KG.
51,70 TL.
99,00 TL.
230,00 TL.
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
23 - 24
KOD NO
30000
0636
0643
KOD NO
23000
0650
0667
KOD NO
75000
0674
0681
96000
KOD NO
0698
0704
( B GRUBU )
TÜKETÝM KG/m²
150-250 gr/m²
TÜKETÝM KG/m²
200-300 gr/m²
TÜKETÝM KG/m²
150-180 gr/m²
TÜKETÝM KG/m²
170-250 gr/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
30 KG.
320,00 TL.
150 KG.
1.500,00 TL.
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
30 KG.
260,00 TL.
150 KG.
1.150,00 TL.
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
30 KG.
880,00 TL.
150 KG.
3.750,00 TL.
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
20 KG.
735,00 TL.
150 KG.
4.800,00 TL.
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
25 - 26
BUDAFLEX-TECHNO ÇÝFT BÝLEÞENLÝ FLEX YAPIÞTIRICI
KOD NO
410
0902
0711
TÜKETÝM KG/m²
5,5 - 6,5 gr/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
25 KG.
22,00 TL.
6 KG.
59,40 TL.
BUDAPRIME 10 - GENEL MAKSATLI EMÝCÝ YÜZEY ASTARI
1400
KOD NO
0728
0735
TÜKETÝM KG/m²
100 - 150 gr/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5 KG.
44,00 TL.
10 KG.
77,00 TL.
BUDAPRIME 20 - BÜRÜT BETON SIVA ASTARI
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0742
150 - 250 gr / m²
15 KG.
57,20 TL.
BUDAPRIME 30 - SERAMÝK ÜZERÝ SERAMÝK UYGULAMA ASTARI
( B GRUBU )
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0742
150 - 250 gr / m²
3,5 KG.
40,00 TL.
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
27 - 28
BUDALASTIC-X7 YARI ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
215
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0919
1. kat : 1,40 kg/m²
2.kat : 1,20 kg/m²
3.kat : 1,00 kg/m²
20 KG.
11,00 TL.
6 KG.
51,75 TL.
0803
BUDALASTIC-X8 TAM ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
225
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0926
1. kat : 1,20 kg/m²
2.kat : 1,00 kg/m²
3.kat : 1,00 kg/m²
20 KG.
13,75 TL.
10 KG.
101,75 TL.
0810
BUDALASTIC-X15 TAM ELASTÝK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESÝ
400
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
0933
1. kat : 1,5 kg/m²
2.kat : 1,5 kg/m²
3.kat : 1,00 kg/m²
20 KG.
20,35 TL.
8 KG.
117,15 TL.
0827
BUDALASTIC-X20 TAM ELASTÝK UV DAYANIMLI LÝKÝT MEBRAN
1800 3400
( B GRUBU )
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0834
0841
0858
1. mm fim kalýnlýðý : 1,4 kg/m²
Teras çatýlarda : 3 - 4 kg/m²
Derelerde : 2 - 4 kg/m²
5 KG.
10 KG.
20 KG.
51,70 TL.
99,00 TL.
170,00 TL.
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
29 - 30
BUDAPASTAFIX - PASTA TÝPÝ YAPIÞTIRICI
KOD NO
1000 1800
0766
0773
0780
TÜKETÝM KG/m²
Kullanýlacak tarak mala
diþ kalýnlýðýna göre sarfiyat
3,5 - 5 kg/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5 KG.
15 KG.
30 KG.
22,00 TL.
55,00 TL.
99,00 TL.
BUDACLEAN - DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝSÝ
KOD NO
TÜKETÝM KG/m²
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0797
70 - 150 gr / m²
500 Gr.
16,50 TL.
EPSA LASTIC 200 ( 2KB ) SU YALITIM HARCI
Uv dayanýmlý, iki komponentli, elastik akrilik esaslý su yalýtým harcý
hafif yaya trafiðine uygun esnekliði arttýrýlmýþ su izolasyon malzemesidir.
1250
UYGULAMA ALANLARI
Teraslar, çatýlar, banyolar,balkonlar, mutfaklar ve ýslak mekanlarda hafif yaya trafiðine müsait
dayanýklý su yalýtým malzemesidir. Çimento bazlý, þap, sýva brüt beton üzerine uygulama yapýlabilir.
Sunta, ahþap, metal, plastik, kontrplak üzerine ve yüksek basýnçlý su alanlarýna uygulamayýnýz.
KOD NO
0124
0896
0131
( B GRUBU )
TÜKETÝM KG/m²
1,5
KALÝTE BELGELERÝ
RENK
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
TSEK 112
GRÝ
BEYAZ
20 KG
20 KG
14,40 TL.
18,72 TL.
BEYAZ
8 KG BÝDON
102,00 TL.
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
31 - 32
EPSA BÝTÜM 300 (1 KB) PLUS SU YALITIM MALZEMESÝ
Tek bileþenli, polimer bitüm esaslý, çatlak örtücü, çözücüsüz, güvenli su yalýtým malzemesi
879
UYGULAMA ALANLARI
Beton yüzeylerin yalýtýmýnda ve korunmasýnda, dýþarýdan gelen su basýncýna karþý;
Bodrum perde duvarlarýnda, temel ve temel altýnda, balkon ve teraslardakullanýlýr.
Yaðýþlý havalarda ve ýslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapýlmamalýdýr.
KOD NO
1 MM. KALINLIK ÝÇÝN
KALÝTE BELGELERÝ
RENK
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0148
1 KG. / m²
TSE
Kahverengi, Siyah
30 KG
214,50 TL.
EPSA BÝTÜM 400 (1 KB) SÜPER PLUS SU YALITIM MALZEMESÝ
395
Bitüm-kauçuk esaslý, tek bileþenli su yalýtým malzemesi
Yüzey saðlam temiz olmalý, yað, kir ve gevþek zeminlerden arýndýrýlmalýdýr.
UYGULAMA ALANLARI
Temeller, istinat duvarlarý, bodrumlar, yer altý otoparklarý gibi yapýlarda, sürekli su ile temas eden ve toprak altýnda kalan
beton yüzeylerin yalýtýmýnda, ýsý yalýtým plakalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
Yaðýþlý havalarda ve ýslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapýlmamalýdýr.
KOD NO
0155
0162
1 MM. KALINLIK ÝÇÝN
KALÝTE BELGELERÝ
1,5 KG. / m²
TSE
RENK
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
Kahverengi
10 KG
77,00 TL.
Siyah
20 KG
159,50 TL.
791
EPSA BÝTÜM 500 (2 KB) ÇATI VE ISLAK HACÝM SU YALITIM MALZEMESÝ
Ýki bileþenli, polimer bitüm esaslý, çatlak örtücü, çözücüsüz, çatýlar için güvenli su yalýtým malzemesi
Bileþen A: 24 kg. sývý bileþen / Bileþen B: 8 kg. toz polietilen torba
872
UYGULAMA ALANLARI
Zemin nemine ve yükselmeyen pis sulara karþý olan yalýtýmlarda, basýnçlý olmayan suya, çatý yüzeylerinde
ve ýslak hacimlerdeki yalýtýmlarda kullanýlýr. • Balkon ve çiçekliklerde, • Her türlü çatý ve teraslarda
(üzeri gezilmeyen teraslarda), • Islak hacimlerde (mutfak, banyo, laboratuar)
Yaðýþlý havalarda ve ýslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapýlmamalýdýr.
KOD NO
3 MM. KALINLIK ÝÇÝN
KALÝTE BELGELERÝ
RENK
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0179
4,5 KG. / m²
TSE
Siyah
32 KG (24+8)
227,50 TL.
kombi set kova
EPSA BÝTÜM 600 (2 KB) PERDE VE TEMEL DUVAR SU YALITIM MALZEMESÝ
Çimento ve bitüm emülsiyon esaslý, iki bileþenli su yalýtým malzemesi
Bileþen A: 24 kg. sývý bileþen / Bileþen B: 8 kg. toz polietilen torba
916
UYGULAMA ALANLARI
Dýþ mekanlarda, temel ve perdelerde, istinat duvarlarýnda ve çökertme tanklarýnda,
yalýtým ve drenaj amaçlý levhalarýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
Yaðýþlý havalarda ve ýslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapýlmamalýdýr.
KOD NO
3 MM. KALINLIK ÝÇÝN
KALÝTE BELGELERÝ
RENK
AMBALAJ
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
0186
3 KG. / m²
TSE
Kahverengi
Siyah
32 KG (24+8)
237,90 TL.
kombi set kova
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
( B GRUBU )
33 - 34
Download

SIVI GRUBU_2014 FİYAT LİSTESİ kataloğumuzuindirerek