ANTARKTİK BİLİM PROGRAMI ÇALIŞTAYI
Organizasyon: İTÜ Denizcilik Fakültesi, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, İÜ Su Ürünleri
Fakültesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
Almanya’dan Katılan Kurumlar: Alfred Wegener Institute, University of Trier, University
of Hamburg
Tarih: 2-3 Haziran 2014
Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak Yerleşkesi, Maden Fakültesi, İhsan Ketin
Konferans Salonu
Destek: TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme
Program: Netleşince katılımcılara bildirilecektir
Çalıştay; Alman Antarktika Bilim Programında yetkin bilim insanlarının ve
Üniversitelerden Alman Antarktika programının bilimsel çalışmalarına destek veren
akademisyenlerin katılımıyla;
 Kutup bölgelerini içeren çalışmaların paylaşımı; bu çalışmaların küresel değişim ve
iklim değişikliği araştırmaları ile ilişkilendirilmesi,
 Ulusal Antarktik Bilim Programı’nın hazırlanması konusunda Türk-Alman
işbirliklerinin değerlendirilmesi,
 18-19 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Antarktik Bilim Programı ilk
çalıştayında ortaya konan Türk Antarktik Bilim Programi yol haritasınının ileri
aşamaya taşınması,
 Türkiye’nin uluslararası kutup araştırmaları toplumunda varlığının sağlanması ve
görünürlüğünün artırılması
amaçlanmaktadır. Çalıştay, Alman kutup araştırmacıları ile tanışmak, bilgi alışverişinde
bulunmak, iletişimi kolaylaştırmak ve proje girişimlerinde bulunmak için bir fırsat olarak
kullanılacaktır. Çalıştaya katılımınız bizi çok mutlu edecektir.
Katılım bilgilerinizin tarafımıza en geç 5 Mayıs 2014 tarihine kadar bildirilmesini rica
ederiz.
İletişim: Y. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek (İTÜ Denizcilik Fakültesi) [email protected]
Download

Toplantı duyurusu için lütfen tıklayınız