T.C
İstanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Ara Sınavı Programı
1. Sınıf (I.Yarıyıl)
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Bilgisayar I
Öğr.Gör. A. Gönel
Yazma Becerileri I
Doç. Dr. S. Hatipoğlu
Almanca Dilbilgisi I
Gün
Saat
Yer
03.11.2014 10:00-10:45 Vefa 3, Vefa Bil. Lab.I+II
Pazarts
04.11.2014 09:15-10:45
Vefa 5/Vefa 6
Yrd. Doç. Dr. Ömer Gür
07.11.2014 09:15-10:45
Vefa 3/Vefa4
Eğitim Bilimine Giriş
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Serin
10.11.2014 16:00-17:30
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Ok. Duygu Ak Başoğul
11.11.2014 14:30-16:00
HAYEF A1/A2
Sözlü İletişim Becerileri I
Yrd. Doç. Dr. M. Çakır
12.11.2014 09:15-10:45
HAYEF A3
Okuma Becerileri I
Yrd. Doç. Dr. Ömer Gür
14.11.2014 12:15-13:45
HAYEF A1/A2/A3
Vefa 4
2. Sınıf (III.Yarıyıl)
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Gün
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Okt. S. Arsoy
03.11.2014 16:00-17:30
Vefa 5/Vefa 6
Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I
Yrd. Doç. Dr. B. Cangil
04.11.2014 10:45-12:15
HAYEF A1/A2/A3
Almanca Dilbilgisi III
Yrd. Doç. Dr. T. F. Uluç
06.11.2014 09:15-10:45
HAYEF A2/A3/A4
Metinlerle Kültür Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. T. F. Uluç
07.11.2014 10:00-11:30
HAYEF A1/A2
Dilbilim
Yrd. Doç. Dr. B. S. Özünal
12.11.2014 10:00-11:30
HAYEF A1/A2
İleri Okuma ve Yazma Becerileri I
Yrd. Doç. Dr. Ömer Gür
13.11.2014 10:00-11:30
HAYEF A1/A2/A3
Alman Edebiyatı I
Ok. R. Wegener
14.11.2014 09:15-11:30
HAYEF A1/A2/A3
Saat
Yer
3. Sınıf (V.Yarıyıl)
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Gün
Bilim Tarihi
Doç. Dr. S. Hatipoğlu
03.11.2014 09:15-10:45
Edebi Metin İncelemesi ve Öğretimi I
Yrd. Doç. Dr. T. F. Uluç
04.11.2014 09:15-10:45
HAYEF A2/A3
Dil Edinimi
Yrd. Doç. Dr. B. S. Özünal
05.11.2014 09:15-10:45
HAYEF A1/A2
İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)
Ok. H. Eğribozlu
06.11.2013 12:15-13:45
HAYEF A2/A4
Saat
Yer
HAYEF A2/A3
Özel Öğretim Yöntemleri I
Yrd. Doç. Dr. B. S. Özünal
06.11.2014 13:45-15:15
HAYEF A1/A2
Çeviri
Yrd. Doç. Dr. B. Cangil
10.11.2013 11:30-13:00
HAYEF A2/A3
Sınıf Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. G. İnan Kaya
13.11.2014 16:00-17:30
Vefa 2/Vefa 3
Etkili İletişim
Yrd. Doç. Dr. M. Çakır
14.11.2014 10:45-12:15
HAYEF A2/A3
4. Sınıf (VII.Yarıyıl)
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Gün
Almanca Ders Kitabı İncelemesi
Yrd. Doç. Dr. B. Cangil
03.11.2014 13:00-14:30
HAYEF A2/A4
Materyal Geliştirme ve Uyarlama
Almancanın İkinci Yabancı Dil Olarak
Öğretiminde İlke ve Yöntemler
Almanca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve
Değerlendirme Teknikleri I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. B. S. Özünal
04.11.2014 12:15-13:45
HAYEF A2/A3
Yrd. Doç. Dr. M. Çakır
05.11.2014 10:45-12:15
HAYEF A2/A4
Doç. Dr. S. Hatipoğlu
10.11.2014 10:00-11:30
HAYEF A2/A3
Ok. Ertuğrul Dalmış
11.11.2014 13:45-14:30
HAYEF A2/A3
Rehberlik
Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin
12.11.2014 16:00-17:30
Vefa 5/Vefa 6
Okul Deneyimi
Yrd. Doç. Dr. T. F. Uluç
13.11.2014 09:15-10:45
HAYEF A4/A5
Saat
Yer
Download

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı