ULUSLARARASI RUMİ
MEDENİYETLER ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ
İŞYERİ AHLAKI VE GÜVENLİĞİ
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin düzenlediği
“İşyeri Ahlakı ve Güvenliği-Örnek Olay İncelemesi”
konulu Yuvarlak Masa Seminerleri’ne
katılımınız bizleri mutlu edecektir.
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
Müdür
Prof. Dr. Mohammad SHAHRIARI
www.konya.edu.tr
Tarih: 12 Mayıs 2015, Salı
Saat:16.00
Yer : Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu
Download

Ayrıntılar