“I. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ FİKİR FESTİVALİ’’
KATILIM ŞARTNAMESİ
A- Amaç
25 NİSAN 2014 tarihinde, ”Üsküdar Üniversitesi Davranış Bilimleri Fikir Festivali”nin ilki
gerçekleşecek. Üsküdar Üniversitesi Davranış Bilimleri Fikir Festivali ile; öğrencilerin kişisel, duygusal
ve düşünsel gelişimi ile uğraşan öğretmen, idareci ve psikolojik danışmanların ve en önemlisi
geleceğin sahibi gençlerin güncel yaşamın içinde yer almaları, farklı malzeme, teknik ve disiplinleri
kullanmaları, özgün fikir ve proje çalışmalarını toplumla paylaşabilmeleri hedeflenmektedir. Üsküdar
Üniversitesi Davranış Bilimleri festivali ile lise düzeyinde (9- 10- 11- 12. sınıflar) eğitim ve öğrenim
gören her öğrencinin yaratıcılık ve üretkenliği desteklenerek bilim kültürü ve bilim endüstrisine yön
verecek üretici ve bilinçli takipçilerin, aktörlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Geleceğin sahibi
gençlere bilimin merakı, özgün üretkenliğin hazzını yaşama, toplumun ilerleme dinamikleri olan
üretme, paylaşma ve ortak hedef oluşturma gibi alanlarda katılımcı olma fırsatını festival dokusunda
yaşatma ve duyarlılık oluşturma yoluyla sorgulama ve proje kültürü becerilerini geliştirme
hedeflenmiştir. Diğer yandan festival; programında yer alan söyleşi, panel ve atölye çalışmaları ile
Türkiye ve yurtdışından sanatçı, akademisyen, eğitim liderleri ile öğretmenleri buluşturularak mesleki
becerinin arttırılmasını sağlamak amaçlamaktadır.
B- Yönetim
T.C. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurumsal ortaklığıyla
gerçekleştirdiği festival, yenilikçi bir yönetim stratejisine sahip olmakla birlikte, yönetişim modeli ile
de örnek bir kurum olma yolundadır. Bilim, sanat ve eğitim alanında çalışma yapan özel, kamu
kurumu ve STK temsilcilerinden oluşan son derece etkili bir Danışma Kuruluna sahiptir. Festivalin
yürütmesini İcra Kurulu, Direktör ve Festival ekibi yapmaktadır.
İcra Kurulu; T.C. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür
Yrd. Ahmet Koçibar, İstanbul İl Milli Eğitim Müd. Arge Birim Üyesi Akif Kaan Hasdemir, T.C. Üsküdar
Üniversitesi Rektör Yrd. Mehmet Zelka, T.C. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yrd. Muhsin Konuk, T.C.
Üsküdar Üniversitesi Rektör Yrd. İzzet Bozkurt,T.C. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Danışmanı-Üsem Md.
Uzm. Psk. Orhan Gümüşel’ den oluşmaktadır.
Festival direktörü; T.C. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Danışmanı-Üsem Md. Uzm. Psk. Orhan
Gümüşel’dir. Festival Ekibi; NP Grup Tanıtım Koordinatörü Uğur Canbolat, T.C. Üsküdar Üniversitesi
Kurumsal İletişim Direktörü Ece Tözeniş, Kurumsal İletişim Uzmanları; Müge Alyu Yamaner, Canan
Ekmekçioğlu, Mustafa Özkan ve Üsem Sekreteri Gülsemin Topal’dan oluşmaktadır.
Danışma Kurulu; Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu, Dr. Muammer Yıldız (İstanbul İl Milli Eğitim Müdür), Prof.
Dr. Selahattin Gültekin, Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Prof. Dr. Nazife
Güngör, Prof. Dr. Sevda Askerova, Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Prof. Dr. Selma Doğan, Prof. Dr. Güler
Cimete, Prof. Dr. Gülten Kaptan, Prof. Dr. Özgür Yorbik, Prof. Dr. Çiçek Ağayeva, Prof. Dr. Tayfun
Uzbay, Prof. Dr. Esra Sağlam, Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, Prof. Dr. Mehmet Emin Ceylan, Prof. Dr. Tamer
Demiralp, , Prof. Dr. Ayşe Nur Tunalı, Prof. Dr. Mithat Baydur’ dan oluşmaktadır.
C- Mekanlar
T.C. Üsküdar Üniversitesi yerleşkeleri
D - Katılım Koşulları
Genel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Konsept : “Bir fikrim var” detaylı açıklama ve kavramsal çerçeve
www.davranisbilimlerifestivali.com ve www.dbfestivali.com adreslerinde bulunmaktadır.
Festival, Okul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri ve Branş Öğretmenlerinin
rehberliğinde, lise 9- 10- 11- 12. Sınıf öğrencilerinin her türlü bilimsel ve düşünsel üretimine
açıktır.
Çalışmalar yenilikçi ve konsepte uygun olmalıdır.
Çalışmalarda “Öğretmen müdahalesi” olmamalı, özgün olmalıdır.
Teknik serbesttir, video art, ses- görüntü enstalasyonları, model, karışık teknik, vb. içerebilir.
Çalışmanın sergileneceği mekanlar Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşke Çok Amaçlı
Salonları’dır. Çalışmaların yerleştirilmesi festival ekibi takibinde olacaktır.
Festival öğrencilerin bireysel katılımına açık değildir.
E - Başvuru ve Tarihler
1. 10 Nisan 2014 tarihi saat 24:00’e kadar www.davranisbilimlerifestivali.com ve
www.dbfestivali.com adreslerinde bulunan Başvuru Formu doldurularak başvuru yapılacaktır.
2. 14 Nisan 2014 tarihine kadar başvurusu yapılan projelerle ilgili ön jüriler tarafından kabul ya
da reddedilmesi ile ilgili geri bildirim verilecektir.
3. 21- 22 Nisan 2014 tarihine kadar proje, yapıt, performans vs. sergileneceği mekana teslim
edilmesi gerekmektedir. Teslim yeri; Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi Kurumsal İletişim
Direktörlüğü’dür. Temas kişisi; Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Ece
Tözeniş’tir.
4. 23- 24 Nisan 2014 Sergi alanlarında proje yerleştirme çalışmaları tamamlanacak ve sunuma
hazır hale getirilecektir.
5.
25 Nisan 2014 Davranış Bilimleri Festivali
F - Değerlendirme
1.
2.
3.
4.
Başvurular ön jüriler tarafından değerlendirilerek olumlu, olumsuz geri bildirim verilecektir.
Daha çok okula ve öğrenciye yer vermek için fazla başvuru yapan okullara sınırlama
getirilmemiştir.
Kabul edilen işler-çalışmalar-projelerin, bitmiş hallerinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları
14 Nisan 2014 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilecektir. Bu fotoğraflar;
katalogda ve web sitesinde kullanılacağı için uzman kişiler tarafından çekilmesi tek tek ya da
sıkıştırılarak yukarıdaki mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Mailin konu kısmına
projenin başvuru formundaki ismi ve kurum yazılmalıdır.
25 Nisan 2014 tarihinde kabul edilen projelerin karar jürisine sunumu ve değerlendirmesi
yapılacaktır. Sonuçlar aynı gün açıklanacak ve ödül töreni gerçekleştirilecektir.
G- Teslim
1. Kabul edilen işler-çalışmalar-projeler 21-22 Nisan 2014 tarihlerinde, yetkili (Proje sahibi,
Proje rehberi) bir kişi tarafından imza karşılığı teslim edilmelidir. Yetkisiz, temizlik personeli,
şoför ve ilgisiz diğer kişilerin teslimleri kabul edilmeyecektir.
2. 23- 24 Nisan 2014 tarihlerinde çalışmalar sergi salonlarında sunuma hazır hale getirilecektir.
3. Asılma sürecinde özel çalışma gerektiren çok parçalı proje sahiplerinin kuruluma yardımcı
olması gerekmektedir. Birlikte karar verilecek gün ve saatte sergi işi için destek istenecektir.
4. Proje teslim edilirken çalışma ile ilgili bilgiler (isim, iletişim, kaç parça olduğu vb.) sağlam ve
görünebilecek şekilde paket üzerinde yer almalıdır. Ayrıca her işin arkasında aynı bilgiler
bulunmalıdır.
5. Her katılımcı web sitesinde ilan edilecek künye formatına uygun şekilde projenin 2 (iki) adet
künyesini yaparak çalışması ile birlikte teslim etmelidir. Ayrıca aynı künye
[email protected] adresine mail ile gönderilmelidir.
6. Künye iki dilli Türkçe İngilizce olmalıdır.
7. Sergi sonrasında işler-çalışmalar-projeler sergi bitiminden yani 12 Mayıs 2014 tarihinden
sonra en geç üç gün içerisinde proje sahibi tarafından teslim alınmalıdır. Üç gün içerisinde
teslim alınmayan çalışmalar ile ilgili Festival Yönetimi sorumluluk almayacaktır.
8. Başvuru yapılan proje ile teslim edilen proje arasında olumsuz anlamda bir farklılık bulunduğu
taktirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulmaktadır.
H. ÖDÜLLER
1. Kabul edilen çalışmalar Final jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme
sonucunda:
İlk 3 (üç) dereceye giren çalışmalara “Davranış Bilimleri Fikir Festivali Heykelciği” ve 1.
seçilen projeye 2000 TL, 2. Seçilen projeye 1500 TL, 3. seçilen projeye 1000 TL nakdi ödül,
sırasıyla 4., 5., 6., 7. Ve 8. olarak seçilen projelere “Özgün Fikir Ödülleri” ve 500 TL nakdi ödül
verilecektir. Ayrıca en çok proje katılımı sağlayan okula da “Davranış Bilimleri Heykelciği” ile
okul kütüphanesine kitap seti verilecektir.
Download

“I. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ FİKİR