Değerli Meslektaşlarımız,
10. Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nin 16 -19 Mart 2014 tarihleri arasında Uludağ Grand Yazıcı Otel’de düzenleneceğini duyurmak ve sizleri kongremize davet etmekten
büyük onur duymaktayız.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımız 2014 yılında 40. Yılını kutlayacaktır. Kırkıncı yılımızda Anabilim Dalımızdan uzmanlık
almış olan bütün arkadaşlarımızı kongremizde görmek istiyoruz.
Bu yıl yine pediatrinin çeşitli dallarındaki gelişmeleri birlikte değerlendirmek için ülkemizin çeşitli üniversitelerinin tıp fakültelerinden çok değerli bilim insanlarını
bilgilerini bizimle paylaşmaları için davet edeceğiz.
Geleneksel hale gelen ve her yıl önemli sayıda katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz kış kongremizin, ülkemizin geniş katılım sağlanan büyük kongreleri arasında yer alması
bizi daha çok heyecanlandırmakta ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır.
Kış kongremizde bu yıl pediatrinin çeşitli dallarını içeren konularda sizlerin de önerileri dikkate alınarak hazırlanmış panel, konferans ve interaktif oturumlar yer alacaktır.
Ayrıca bildiri oturumları ile kongremizin bilimsel içeriği zenginleşecektir. Bu yıl kongremize katılan bildirilerden jüriler tarafından seçilecek olan ilk 3'e önemli teşvik
ödülleri vermeyi planlamaktayız. Özgün ve orijinal çalışmalarınızı sunmak üzere hazırlamanızı bekliyoruz.
Gün boyu devam edecek bilimsel oturumların yanında, dostlukların paylaşılacağı bir sosyal program ile sizleri dinlendirmeyi ve hoşça vakit geçirmenizi amaçlamaktayız.
Uludağ’ın farklı atmosferinde buluşmak ve bilimsel zenginlik yanında doğanın güzelliklerinin tadına birlikte varabilmenin heyecanını duyuyor, sizleri kongremizde
görmek istiyoruz. Katılımınız bize güç verecektir. Kongremizde buluşmak üzere sağlıklı günler diler, saygılar sunarız.
Düzenleme Kurulu adına,
Prof. Dr. Nihat Sapan
Kongre Başkanı
1
KURULLAR
KONULAR
Kongre Başkanı
Kongre Başkan Yardımcısı
Adölesan
Prof.Dr. Nihat Sapan
Prof.Dr. Tanju Özkan
Çocuk Acil
Kongre Sekreteri
Prof.Dr. Osman Dönmez
KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Betül Sevinir ( ÇSH Anabilim Dalı Başkanı )
Prof.Dr. Mehmet Okan
Prof.Dr. Ömer Tarım
Prof.Dr. Ergün Çil
Prof.Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Prof.Dr. Nilgün Köksal
Prof.Dr. Adalet M. Güneş
Prof.Dr. Şebnem Kılıç
Prof.Dr. Özlem Bostan
Doç.Dr. Halil Sağlam
Doç.Dr. Solmaz Çelebi
Çocuk Allerji
Çocuk Endokrinoloji
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Gastroenteroloji
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi
Çocuk İmmunoloji
Çocuk Kardiyoloji
Çocuk Metabolizma
Çocuk Nefroloji
Çocuk Nöroloji
Çocuk Onkoloji
Doç.Dr. Birol Baytan
Çocuk Romatoloji
Doç.Dr. Hilal Özkan
Çocuk Yoğun Bakım
Doç.Dr. Metin Demirkaya
Doç.Dr. Erdal Eren
Yrd.Doç.Dr. Yakup Canıtez
Sosyal Pediatri
Yeni Doğan
Bilim dallarını ilgilendiren güncel önemli konular tartışılacaktır.
2
A SALONU
18:00 - 18:15
18:15 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00
16 Mart 2014, Pazar
Açılış Töreni
Açılış Konuşması "Fotoğrafların Hikayesi " / Av. Cem Şeflek
Kokteyl
Akşam yemeği
A SALONU
17 Mart 2014, Pazartesi
08:00 - 09:15 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI
“Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Emeklilik Oturumu”
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alphan Cura, Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman, nasıl olmalıdır?
Prof. Dr. Ilmay Bilge
İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi ve izlem
Prof. Dr. Necla Buyan
Vezikoüreteral reflüye güncel yaklaşım
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu
09:15 - 10:30 NEFROLOJİK ACİLLER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevgi Mir, Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Akut böbrek zedelenmesinde tedavi
Doç. Dr. Neşe Özkayın
Metabolik asidoz tedavisi
Doç. Dr. Nejat Aksu
Acil hipertansiyon tedavisi
Prof. Dr. Salim Çalışkan
10:30 - 11:00
3
08:00 - 09:15 ATEŞLİ ÇOCUK
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran Salman, Doç. Dr. Solmaz Çelebi
Lokalize bulgusu olmayan ateşli çocuğun değerlendirilmesi
ve tedavisi
Prof. Dr. Gülnar Şensoy
Ateş, patogenez değerlendirme ve tedavi
Prof. Dr. Nurşen Belet
09:15 - 10:30 ÇOCUKLARDA GİDEREK SIKLIĞI ARTAN ALLERJİK
HASTALIK ASTIM (ASTIM EPİDEMİSİ)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Remziye Tanaç, Prof. Dr. Nihat Sapan
Astım fenotipleri, dikkat edilecek noktalar
Prof. Dr. İpek Türktaş
Ağır astım tedavi ve yönetimi
Prof. Dr. Nermin Güler
Astımlı çocuğun izlemi
Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu
KAHVE ARASI
11:00 - 12:15 BESİN ALLERJİSİ VE İNTOLERANSI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esen Demir, Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı
Olgularla besin allerjileri klinik, tanı ve tedavi önerileri
Doç. Dr. Zeynep Tamay
Besin proteinlerine bağlı özofago-gastro-entero-kolit, klinik,
tanı ve tedavi önerileri
Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş
12:15 - 13:30
B SALONU
11:00 - 12:15 PUBERTE
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Halil Sağlam
Erken Puberte
Prof. Dr. Serap Semiz
Gecikmiş Puberte
Prof. Dr. Betül Ersoy
Endokrin Bozucular
Prof. Dr. Bumin Dündar
ÖĞLE YEMEĞİ
A SALONU
17 Mart 2014, Pazartesi
13:30 - 14:45 İŞTAHSIZ ÇOCUK
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hasan Özen, Prof. Dr. Tanju Özkan
Çocuk gastroenterologu değerlendirmesi
Prof. Dr. Raşit V. Yağcı
Çocuk psikiyatri değerlendirmesi
Prof. Dr. Yankı Yazgan
14:45 - 15:30 PEDİATRİK ONKOLOJİ GÖZÜYLE LENFADENOPATİYE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Betül Sevinir, Dr. Metin Demirkaya
Prof. Dr. Nilgün Kurucu
15:30 - 16:00
B SALONU
13:30 - 14:45 TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLU ÇOCUĞA İMMUNOLOG GÖZÜ İLE BAKIŞ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan Tezcan, Prof. Dr. Şebnem Kılıç
Hangi belirtiler hangi immün yetmezliği düşündürür?
Prof. Dr. İlhan Tezcan
İmmün yetmezlik düşünülen hastada laboratuvar algoritması ve
değerlendirme
Doç. Dr. Mutlu Yüksek
Hasta örnekli tedavi seçenekleri nelerdir?
Doç. Dr. Caner Aytekin
14:45 - 15:30 ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevinç Emre
Prof. Dr. Osman Dönmez
KAHVE ARASI
16:00 - 17:15 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA VE HASTALIKLARINDA PROBİOTİKLER
(PROFİLAKSİ VE TEDAVİDE)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tanju B. Özkan, Prof. Dr. Ayper Somer
Çocuk enfeksiyon profilaksi ve tedavide
Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici
Çocuk gastrointestinal sistem hastalıkları profilaksi ve tedavide
Prof. Dr. Deniz Ertem
16:00 - 17:15 PEDİATRİK KARDİYOLOJİDE İNTERAKTİF EĞİTİM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zübeyir Kılıç, Prof. Dr. Ergün Çil
Çocuk kalp sesleri
Prof. Dr. Ergün Çil
Çocuklarda göğüs ağrıları
Prof. Dr. Özlem Bostan
Çocuklarda ritm bozuklukları
Doç. Dr. Evren Semizel
17:30 - 18:30 POSTER TARTIŞMASI
Başkanlar: Prof. Dr. Salim Çalışkan, Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu, Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, Prof. Dr. Esen Demir, Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, Prof. Dr. Nuran Salman,
Prof. Dr. Remziye Tanaç, Prof. Dr. Hasan Özen, Prof. Dr. Ayper Somer, Prof. Dr. İlhan Tezcan, Prof. Dr. Zübeyir Kılıç, Doç. Dr. Önder Yavaşcan, Doç. Dr. Nejat Aksu,
Doç. Dr. Neşe Özkayın
18:30 - 19:30 SOSYAL OTURUM - ERDİL YAŞAROĞLU İLE YARATICI SOHBETLER
19:30 - 21:00
AKŞAM YEMEĞİ
4
A SALONU
18 Mart 2014, Salı
08:00 - 09:15 ÇOCUKLARDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kalbiye Yalaz
Görüntülerle nörolojik hastalıklara yaklaşım
Prof. Dr. Mehmet Okan
Çocukluk çağı epilepsilerinde semiyoloji
Prof. Dr. Güzide Turanlı
08:00 - 09:15 TİP 1 DİYABETES MELLİTUS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Tarım
Diyabetik ketoasidoz
Doç. Dr. Halil Sağlam
Diyabetin uzun süreli izlemi
Prof. Dr. Zehra Aycan
09:15 - 10:30 KANAMALI ÇOCUĞA OLGULARLA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Prof. Dr. Betül Biner
Koagülasyon bozuklukları
Uzm. Dr. Melike Sezgin Erim
K vitamini eksikliği ve yaygın damar içi pıhtılaşma
Doç. Dr. Birol Baytan
Trombosit hastalıkları
Uzm. Dr. Elif Güler Kazancı
10:30 - 11:00
11:00 - 12:15 PREMATÜRE BEBEĞİN İZLEMİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Betül Acunaş, Doç. Dr. Merih Çetinkaya
Büyümenin izlemi ve beslenme
Prof. Dr. Zeynep İnce
Nörogelişimsel izlem
Doç. Dr. Ali Haydar Turhan
Prematüre bebeğin aşılanması
Prof. Dr. Kadriye Yurdakök
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 YENİDOĞANDA GÜNCEL UYGULAMALAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nilgün Köksal, Prof. Dr. Tamer Güneş
İşitme testi: Hangi test kime ve ne zaman?
Prof. Dr. Hülya Bilgen
Her yenidoğana kalça ultrasonografisi: Ne kazandırıyor?
Ne kaybettiriyor? Gerçekten kimlere gerekiyor?
Doç. Dr. Ayla Günlemez
ROP muayenesi: Kime? Ne zaman? Hangi sıklıkta? Tedavi
Doç. Dr. Hilal Özkan
5
09:15 - 10:30 ÇOCUKLARDA ALLERJİK RİNİT
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Prof. Dr. Özkan Karaman
Ne zaman allerjik rinit, ne zaman allerjik astım düşünelim?
Allerji rinitte akılcı ilaç tedavisi ve izlem nasıl olmalı?
Prof. Dr. Hasan Yüksel
KAHVE ARASI
11:00 - 12:15 ÇOCUKLARDA MENİNGOKOK ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim Ildırım, Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
Meningokok enfeksiyonları epidemiyolojisi
Prof. Dr. Hasan Tezer
Meningokok aşıları
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
12:15 - 13:30
B SALONU
13:30 - 14:45 ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Refika Ersu, Yrd. Doç. Dr. Yakup Canıtez
Kronik öksürüklü çocuklarda tanı için ne zaman
hangi tetkikleri yapalım, nasıl tedavi edelim?
Prof. Dr. Ayten Pamukçu
A SALONU
18 Mart 2014, Salı
14:45 - 15:30 TTN’DE TEDAVİ STRATEJİLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şule Yiğit
Prof. Dr. Murat Yurdakök
B SALONU
14:45 - 15:30 HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra Aycan
Prof. Dr. Enver Şimşek
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 17:15 OLGU SUNUMLARI ile BİRLİKTE: “TAM KAN SAYIMI “ BİZE NELER SÖYLÜYOR?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünsal Günay
Prof. Dr. Adalet Meral Güneş
16:00 - 17:15 NODÜLER GUATRIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Enver Şimşek
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
17:30 - 18:30 POSTER TARTIŞMASI
Başkanlar: Prof. Dr. Betül Biner, Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Prof. Dr. Tamer Güneş, Prof. Dr. A. Koçak, Prof. Dr. Özkan Karaman, Prof. Dr. Betül Acunaş,
Doç. Dr. Merih Çetinkaya, Prof. Dr. Refika Ersu, Prof. Dr. Şule Yiğit, Prof. Dr. Zehra Aycan, Prof. Dr. Enver Şimşek, Prof. Dr. Hasan Yüksel
20:00 - 24:00 GALA YEMEĞİ
A SALONU
19 Mart 2014, Çarşamba
09:00 - 09:30 ATOPİK DERMATİT VE TEDAVİDE AKILCI İLAÇ SEÇİMİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. A. Kadir Koçak, Yrd. Doç. Dr. Yakup Canıtez
Atopik Dermatit’de aile hekiminin yapması gerekenler, genel pediatristin
yapması gerekenler ve çocuk alerji yan dal uzmanının yapması gerekenler
Prof. Dr. Nihat Sapan
09:30 - 10:00 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ÜRTİKER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. A. Kadir Koçak, Prof. Dr. Nihat Sapan
Çocukluk çağında ürtiker, tanı ve tedavi, aile hekiminin yapması
gerekenler, genel pediatristin yapması gerekenler ve çocuk alerji
yan dal uzmanının yapması gerekenler
Yrd. Doç. Dr. Yakup Canıtez
10:00 - 10:30 METABOLİK ACİLLER
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Halil Sağlam
Uzm. Dr. Şahin Erdöl
10:30 - 11:00 HEKİM - HASTA VE HEKİM - HEKİM İLİŞKİLERİNİN
ETİK BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Ildırım
Prof. Dr. Turgut Özeke
B SALONU
09:00 - 10:45 ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUYUCU VE GELİŞTİRİCİ
ETKİNLİKLERDE HEMŞİRENİN YERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güler Cimete, Hem. Muazzez Altay
Çocuklarda gelişimin değerlendirilmesi
Doç. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu
Çocukluk dönemi taramaları
Hem. Yüksel Karademirler
Çocuklarda bağışıklama
Hem. Ezel Emel Efe, Hem. Emine Aslan
Çocuklarda güvenlik
Hem. Zeynep Şeyma Sürel, Hem. Seray Çoban
10:45 - 12:00 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNİN BUGÜNÜ VE YARINI
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu,
Hem. Yüksel Karademirler
Çocukluk hemşireliğinin felsefesi, ilkeleri, yaklaşmları
ve gelecekteki durumu
Prof. Dr. Güler Cimete
Çocuk hemşireliğinde aile merkezli yaklaşım
Hem. Fatma Güner
11:00 - 12:00 ÖDÜL ALAN POSTERLERİN SUNUMU VE KAPANIŞ
6
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi ve Yeri
Kongre 16 - 19 Mart 2014 tarihleri arasında Grand Yazıcı Otel’ de yapılacaktır.
Davet Mektubu
Çalıştıkları kurumdan izin alarak toplantıya katılmak isteyen katılımcılar www.uludagpediatri.org adresinden online izin yazısını alabilirler. Bu mektup sadece katılımcının
bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını taşımakta olup, katılımcıya maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre CD'si
Kongrede sunulacak panel ve konferans metinlerinin toplandığı kongre CD'si, katılımcılara ücretsiz dağıtılacaktır.
Kongre Kitabı
Kongre bildirilerinin toplandığı kongre kitabı, katılımcılara ücretsiz dağıtılacaktır.
Yaka Kartı
Tüm katılımcılara yaka kartı verilecektir. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının sürekli takılması rica olunur.
Sunu Teslim / Kontrol Odası
Sunu teslim / kontrol odası, kongre süresince sunumlarını kontrol etmek isteyen konuşmacıların hizmetinde olacaktır. Sununun kişisel bilgisayarda getirilmesi durumunda,
sunu görevliler tarafından kongre bilgisayarlarına aktarılacaktır. Sunu sonrası istenirse, konuşmacı gözetiminde silinecektir.
Kayıt Masası
Kongre merkezi Grand Yazıcı Otel’ de kayıt masası 16 Mart 2014. tarihinden itibaren hizmet verecektir. Kayıt masamız 16-19 Mart 2014 tarihlerinde 07:00 - 23:00
saatleri arasında açık kalacaktır.
Bildiri Genel Bilgileri
Kongreye bildiri sunumu poster şeklinde olacaktır. Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini en geç 01 Şubat 2014 tarihine kadar www.uludagpediatri.org
sitesindeki Poster ve Konuşma Metni bölümünden göndermeleri gerekmektedir.
Özetlerin özet kitabında yayımlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gereklidir. Posterler 17 Mart 2014 tarihinde 09:00'dan itibaren asılacak ve 19 Mart 2014
tarihinde 12:00'de kaldırılacaktır. Posterlerin ebatları; en 70 cm, boy 100 cm olarak 2 m uzaktan bakıldığında rahat okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
Poster Ödülü
Bildiriler, oluşturulacak komite tarafından kongre esnasında değerlendirilecektir. 19 Mart 2014 tarihinde saat 11:00 - 12:00 arasında yapılacak kapanış oturumunda
1. 2. ve 3. seçilen bildirilerin sahipleri sunum yapacaklardır . Bu nedenle, bildirisi kabul edilenlerin en fazla 10 slayttan oluşan 5 dakikalık bir sunum hazırlayarak
kongreye gelmeleri önerilir.
7
KAYIT BİLGİLERİ
16 Ocak 2014 ve Öncesi
16 Ocak 2014 Sonrası
Uzman Doktor
190 EURO
220 EURO
Asistan Doktor
120 EURO
150 EURO
Kayıt - Konaklama başvuruları
www.uludagpediatri.org
internet sayfasından online olarak yapılabilir.
HESAP BİLGİLERİ
Burkon Turizm ve Kongre Organizasyon Ltd.Şti.
Akbank Çekirge Şubesi, Bursa
Kayıt Ücretine Dahil Servisler
•Kayıt ücreti bilimsel programa katılımı kapsar.
•Fiyatlara % 18 KDV ilave edilecektir.
Kayıt İptal ve İade Koşulları
• 16 Ocak 2014 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
• 07 Şubat 2014 tarihine kadar bildiren iptallerde ücretin %50’si iade edilecektir.
• 07 Şubat 2014 tarihinden sonra iptal olmayacak, isim değişikliği kabul edilecektir.
KONAKLAMA BİLGİLERİ
TL HESABI
ŞUBE KODU: 605
IBAN KODU: TR 61/0004/6006/0588/8000/0539/58
EURO HESABI
ŞUBE KODU: 605
IBAN KODU: TR 35/0004/6006/0503/6000/0545/85
ÖNEMLİ TARİHLER
İNDİRİMLİ KAYIT VE KONAKLAMA İÇİN SON TARİH
Grand Yazıcı Otel
16 Ocak 2014 ve Öncesi
16 Ocak 2014 Sonrası
Tek Kişi
390 EURO
440 EURO
İki Kişi
460 EURO
510 EURO
01 Şubat 2014
Üç Kişi
570 EURO
620 EURO
KONGRE TARİHLERİ
Konaklama Ücretine Dahil Servisler
• 16 Mart 2014 giriş, 19 Mart 2014 çıkış olmak üzere 3 gecelik konaklama, açık büfe kahvaltı, öğle ve
akşam yemeği fiyata dahildir.
• Konaklama rezervasyonu yaptıran katılımcıların Yenişehir Havaalanı, Bursa Terminali ve Bursa İDO
İskelesinden Uludağ Grand Yazıcı Otel’e gidiş-dönüş transferleri yapılacaktır.
• Fiyatlara % 8 KDV ilave edilecektir.
Kayıt ve Konaklama İptal ve İade Koşulları
• 16 Ocak 2014 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
• 07 Şubat 2014 tarihine kadar bildiren iptallerde ücretin %50’si iade edilecektir.
• 07 Şubat 2014 tarihinden sonra iptal olmayacak, isim değişikliği kabul edilecektir.
16 Ocak 2014
POSTER BİLDİRİSİ SON GÖNDERME TARİHİ
16 - 19 Mart 2014
İLETİŞİM
Bilimsel İletişim
Prof. Dr. Osman Dönmez
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Görükle - Bursa
Tel: 0224 2950443 - 44
Faks: 0224 4428143
e-posta: [email protected]
Organizasyon
Çekirge Cad. No:51/C 16050 Bursa
Tel: 0224 2334000
Faks: 0224 2338000
e-posta: [email protected]
www.burkon.com
8
ULAŞIM BİLGİLERİ
Ücretsiz Ulaşım
Bursa İDO iskelesi, Bursa BUDO iskelesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali, Gemlik ve Yenişehir Havaalanından kongrenin ilk ve son günü Burkon Turizm & Kongre
araçları belirli saatlerde ücretsiz ulaşım hizmeti verecektir. Bu servis konaklama rezervasyonunu kongre oteline yaptıran katılımcılar için geçerlidir.
Not: Bilet (uçak, feribot, otobüs) detaylarınızı [email protected] ‘a göndermeniz önemle rica olunur.
Bursa İDO İskelesi ( Güzelyalı )
16 Mart 2014 Pazar günü Yenikapı ve Kabataş’dan hareket eden tüm Bursa feribotları karşılanacak ve kongre oteline servis olacaktır.
19 Mart 2014 Perşembe günü Bursa İDO İskelesi’nden 08:00 – 20:00 saatleri arasındaki feribotlara kongre otelinden servis olacaktır.
Bursa BUDO İskelesi ( Mudanya )
16 Mart 2014 Pazar günü Kabataş’dan hareket eden 08:00 – 20:00 saatleri arasındaki Bursa feribotları karşılanacak ve kongre oteline servis olacaktır.
19 Mart 2014 Perşembe günü Bursa BUDO İskelesi’nden 08:00 – 20:00 saatleri arasındaki feribotlara kongre otelinden servis olacaktır.
İstanbul’dan Bursa İDO iskelesine Ulaşım
Detaylı bilgilere www.ido.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali
16 Mart 2014 Pazar günü saat 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 ve 17:00 saatlerinde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden kongre oteline servis olacaktır.
19 Mart 2014 Perşembe günü kongre otelinden Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 09:00, 11:00 ve 13:00 saatlerinde servis olacaktır.
İstanbul’dan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne Ulaşım
Esenler otogarından sürekli kalkan Kamil Koç (444 0 562) ve Nilüfer Turizm (444 0 099) araçlarıyla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne ulaşabilirsiniz.
Yenişehir Havaalanı
16 Mart 2014 Pazar günü Bursa Yenişehir Havaalanına inen tüm uçaklar karşılanacaktır.
19 Mart 2014 Perşembe günü Bursa Yenişehir Havaalanı’ndan kalkan tüm uçaklara kongre otelinden servis olacaktır.
Deniz Uçağı (Gemlik)
16 Mart 2014 Pazar günü Haliç Deniz Uçağı Terminalin ’den hareket eden tüm Gemlik Deniz uçakları karşılanacak ve kongre oteline servis olacaktır.
19 Mart 2014 Perşembe günü Gemlik Deniz Uçağı İskelesi’nden hareket eden tüm Haliç Deniz Uçaklarına kongre otelinden servis olacaktır.
Not: İlgili servisten yararlanabilmeniz için bilet bilgilerinizi [email protected] adresine göndermeniz gerekmektedir.
Ücretli Servis ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Ulaşım
16 Mart 2014 Pazar günü saat 12.30’da Atatürk Havalimanı İç Hat’lar çıkışından servis kaldırılacaktır. Bursa’ya gelecek servisler, katılımcıları Uludağ Grand Yazıcı Otel’e
bırakacaktır. İlgili personelin elinde kongre tabelası bulunacaktır.
19 Mart 2014 Perşembe günü saat 12:30’da Uludağ Grand Yazıcı Otel önünden hareket edecek servis katılımcıları Atatürk Havalimanı İç Hatlar girişine bırakacaktır.
Servis ücreti gidiş ve dönüş kişi başı 200 TL + KDV’ dir. Bu fiyat en az 10 kişilik talep olması durumunda ve kongre öncesi Burkon Turizm’ e transfer kaydı yaptırılması durumunda geçerlidir.
Diğer transfer talepleriniz için Burkon Turizm ile irtibata geçebilirsiniz.
Özel transfer için Burkon Turizm ile irtibata geçebilirsiniz.
9
Transfer Sorumlusu İletişim Bilgileri
Serhan TAŞÇI
Mobil Tel: 0553 336 83 17
Ofis Tel: 0224 211 15 15
e - posta: [email protected]
Download

PEDİATRİ 2.DUYURU - 8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi