Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü 2014-2015 Bahar Dönemi Sınav Takvimi
1. Ara Sınav
Saat
2. Ara Sınav
Saat
Derslik
Göz.
Sayısı
2,10
3
Umut, Hatice, Berke
4,12
4
Hacer ,Esra, Sema(1), Zehra(1), Talha (2), Umut (2)
2,10
4
Fatih, Sema, Meltem, Berke
1
Berke
2,12
4
Hatice, Esra, Sema, Zehra
10,12
4
Esra, Sema, Zehra, Meltem
Dersin Kodu
Dersin Adı
MTK112-03
Analiz II
8 Nisan 2015 Çarşamba
MTK112-04
Analiz II
27 Mart 2015 Cuma
MTK112-05
Analiz II
27 Mart 2015 Cuma
MTK152-01
Analitik Geometri II
2 Nisan 2015 Perşembe
13:00-15:00
10
MTK152-02
Analitik Geometri II
9 Nisan 2015 Perşembe
13:00-15:00
2,12
7 Mayıs 2015 Perşembe
13:00-15:00
MTK152-03
Analitik Geometri II
2 Nisan 2015 Perşembe
13:00-15:00
4,12
21 Mayıs 2015 Perşembe
13:00-15:00
MTK142-03-04-05
Soyut Matematik II
29 Nisan 2015 Çarşamba
11:00-13:00
2,12,16,24
8
FİZ114-01
Genel Fizik II
21 Nisan 2015 Salı
15:00-16:40
4,6
2
Hacer, Hatice
FİZ114-02
Genel Fizik II
21 Nisan 2015 Salı
15:00-16:40
24
2
Talha, Meltem
TKD104-49
Türk Dili II
13 Nisan 2015 Pazartesi
9:00-11:00
2
2
Talha, Uğur
TKD104-50
Türk Dili II
13 Nisan 2015 Pazartesi
11:00-13:00
2
2
Melis, Berke
İNG127
Temel İngilizce I
27 Mart 2015 Cuma
9:00-11:00
*
8 Mayıs 2015 Cuma
9:00-11:00
*
_
İNG128
Temel İngilizce II
25 Mart 2015 Çarşamba
9:00-11:00
*
6 Mayıs 2015 Çarşamba
9:00-11:00
*
1
Yeliz
MTK202-03
Analiz IV
9 Nisan 2015 Perşembe
10:00-12:00
24
3
Hatice, Berke, Esra
MTK202-04
Analiz IV
20 Nisan 2015 Pazartesi
10:00-12:00
24
3
Meltem, Fatih, Esra
MTK 262-01
Uygulamalı Bilg. C.
14 Mayıs 2015 Perşembe
15:00-17:00
lab
1
Hacer
MTK 262-02
Uygulamalı Bilg. C.
11 Mayıs 2015 Pazartesi
15:00-17:00
lab
1
Umut
MTK 242-03
Doğrusal Cebir II
16 Nisan 2015 Perşembe
15:00-17:00
12
2
Hacer, Hatice
MTK 242-04
Doğrusal Cebir II
31 Mart 2015 Salı
14:00-16:00
24
3
Umut, Fatih, Esra (1), Meltem (2)
MTK 270-01
Programlamaya Giriş 30 Nisan 2015 Perşembe
13:00-15:00
lab
1
Hatice
İST 218-01
Olasılık
9:00-11:00
14
1
Meltem
AiT 204-43/1-2
Ata. İlk. ve İnk. Tar. II 15 Nisan 2015 Çarşamba
9:00-11:00
10,24
4
Uğur, Melis, Hatice, Berke
İNG 237
İngilizce III
25 Mart 2015 Çarşamba
11:00-13:00
*
6 Mayıs 2015 Çarşamba
11:00-13:00
*
_
İNG 238
İngilizce IV
25 Mart 2015 Çarşamba
11:00-13:00
*
6 Mayıs 2015 Çarşamba
11:00-13:00
*
1
Umut
MTK 302-01
Kısmi Dif. Denk.
8 Nisan 2015 Çarşamba
2
Zehra, Sema
MTK 302-02
Kısmi Dif. Denk.
30 Mart 2015 Pazartesi
11:00-13:00
4
27 Nisan 2015 Pazartesi
11:00-13:00
4
1
Sema
MTK 302-03
Kısmi Dif. Denk.
15 Nisan 2015 Çarşamba
10:00-12:00
4
1
Fatih
MTK 346-01-02
Soyut Cebir II
16 Nisan 2015 Perşembe
11:00-13:00
14,16
4
Talha, Yeliz, Fatih, Zehra
MTK 322-01
Genel Topoloji
2 Nisan 2015 Perşembe
13:00-15:00
16
16
2
Hatice, Esra
MTK 322-02
Genel Topoloji
MTK 354-03
Diferansiyel Geo. II
6 Nisan 2015 Pazartesi
11:00-13:00
MTK 351-03
Diferansiyel Geo. I
10 Nisan 2015 Cuma
MTK 348-01
Element. Say. Teo.
MTK321-01
Gün
10 Nisan 2015 Cuma
Derslik
Gün
2,10
28 Nisan 2015 Salı
11:00-13:00
4,12
8 Mayıs 2015 Cuma
11:00-13:00
2,10
8 Mayıs 2015 Cuma
13:00-15:00
9:00-11:00
5 Mayıs 2015 Salı
09:00-11:00
11:00-13:00
11:00-13:00
14:00-16:00
24
2
14 Mayıs 2015 Perşembe
13:00-15:00
Gözetmenler
Talha, Yeliz, Umut, Hacer, Berke, Zehra, Sema, Meltem
6 Mayıs 2015 Çarşamba
13:00-15:00
12
2
Melis, Berke
24
4 Mayıs 2015 Pazartesi
11:00-13:00
24
1
Yeliz
14:00-16:00
14
8 Mayıs 2015 Cuma
14
2
Yeliz, Hacer
28 Nisan 2015 Salı
13:00-15:00
10,12
3
Uğur, Melis, Meltem
Metrik uzaylar
29 Nisan 2015 Çarşamba
15:00-17:00
16
1
Melis
MTK 363
Bilgisayar Alg. Giriş
21 Nisan 2015 Salı
9:00-11:00
10
1
Umut
MTK 308
Optimizasyona Giriş
9 Nisan 2015 Perşembe
13:00-15:00
6
1
Uğur
MTK403-01
Oyun Teorisine Giriş
27 Nisan 2015 Pazartesi
MTK469-01
GAP ile C. Ve Say.T. 30 Nisan 2015 Perşembe
MTK 416
Banach Latisleri
MTK 434
MTK 435
MTK454
14:00-16:00
9:00-11:00
12,16
3
Uğur, Melis, Hacer
13:00-15:00
14
1
Uğur
1 Nisan 2015 Çarşamba
9:00-11:00
14
29 Nisan 2015 Çarşamba
9:00-11:00
Cebirsel Eğriler
1 Nisan 2015 Çarşamba
11:00-13:00
6
20 Mayıs 2015 Çarşamba
Değiş. Halka Teo. I
14 Nisan 2015 Salı
14:00-16:00
14,16
12 Mayıs 2015 Salı
Dönüşümler ve Geo. II 6 Nisan 2015 Pazartesi
14:00-16:00
12
4 Mayıs 2015 Pazartesi
MTK464
Veri Yap. Ve Algo.
20 Nisan 2015 Pazartesi
13:00-15:00
MTK 439
Halkalar ve Moduller
14 Nisan 2015 Salı
MTK 457
Hiperbolik Geo. Giriş 30 Mart 2015 Pazartesi
MTK 473
Java
* : Dersin yapıldığı derslikte.
14
_
11:00-13:00
6
1
Melis
14:00-16:00
14,16
3
Yeliz, Berke, Zehra
14:00-16:00
12
2
Talha, Hacer
lab
1
Umut
10:00-12:00
16
1
Melis
14:00-16:00
16
1
Uğur
11 Mayıs 2015 Pazartesi
4 Mayıs 2015 Pazartesi
14:00-16:00
16
9:00-11:00
lab
Download

Bölüm Lisans Dersleri Ara Sınav Takvimi