..
ö ğretim Yılı Bahar Varıyılı Matematik Bölümü
ı4 E ğıtım&'
Saat
Dersin Adı -~,""
Yer
201320
-
...Tarih
i. Oğretim
-'
Ara
...
-,
sınav
p rogramı
Oi!r.Elemanı
e-
,.AF'
,.
31 Mart 2014 Pazartesi
OL Nisan 2014 Salı
~
~
~
==
•••••
13:30
D3
MA T408-MA T4 i 2-MTK402 Fonk, Analiz
rı
Doç, Dr, Yüksel SOYKAN
02 Nisan 2014 Çarşamba
03 Nisan 2014 Perşembe
04 Nisan 2014 Cuma
07 Nisan 2014 Pazartesi
~
~
~
08 Nisan 2014 Salı
==
•••••
...•
09 Nisan 2014 Çarşamba
10 Nisan 2014 Perşembe
13:30
D3
MA T234 Analitik Geometri il
Yrd, Doç, Dr. İ.GOLGELEYEN
1530
M3
MA T404 Analizde ileri Konular( LArasınav)
Doç, Dr, Tülin COŞKUN
0930
MI
MA T202 Analiz IV( I. Arasınav)
Doç, Dr. Tülin COŞKUN
1100
MI
MAT206-MTK202
Doç, Dr. Tülin COŞKUN
09:30
M2
MA T3 i 2-MA T3 i 6 Topoloji il
Doç, Dr. Yusuf KA YA
MA TH3 i 6-MTH3 i 2 Topology il
Doç. Dr. Yusuf KA YA
13:30
D3
15:30
Ofis
09:30
D3-K3
13:30
13:30
13:30
Analiz IV( I. Arasınav)
YDL286 Yabancı Dil IV( I. Arasınav)
Yrd. Doç, Dr. Nazmiye GONÜL
MA TH i 22-MTH i 22 Linear Algebra II
Yrd, Doç, Dr. Seyhun KESiM
MI
MA Tl 22-MTK i 22 Doğrusal Cebir ii
Yrd, Doç, Dr. Seyhun KESİM
DJ
MA T468-MTK466
MI
MA T346 Uygulamalı Mantık
09:30
MI
MA T224 Matris Kuramı
Yrd, Doç. Dr. Melih GÖCEN
09:30
Ofis
MTH432- MA TH442 Differential Geornetry ii
Doç, Dr. YusufKAYA
10:30
04
MA T442 Diferensiyel Geometri II
Doç, Dr, YusufKAYA
Yrd. Doç, Dr. Can,M,DIKMEN
Yrd, Doç. Dr. Sedat ÇEVlKEL
Uyg, Mal. İleri Konular
ıı
Doç, Dr. Gülnihai MERAL
11 Nisan 2014 Cuma
14 Nisan 2014 Pazartesi
15 Nisan 2014 Salı
~
~
~
==
•••••
...•
16 Nisan 2014 Çarşamba
...•
17 Nisan 2014 Perşembe
18 Nisan 2014 Cuma
21 Nisan 2014 Pazartesi
~
~
~
22 Nisan 2014 Salı
==
.>
..•
24 Nisan 2014 Perşembe
25 Nisan 2014 Cuma
28 Nisan 2014 Pazartesi
~
~
~
29 Nisan 2014 Salı
==
:>
30 Nisan 2014 Çarşamba
02 Mayıs 2014 Cuma
/7
13:30
D4
MA T482 Fonksiyon Uzayları II
13:30
03
MTK272 Programlama Dili ii
Yrd, Doç, Dr. F,GOLGELEYEN
13:30
D6
MA T 406 Fonksiyonel Analizde ileri K,
Doç, Dr. Yüksel SOYKAN
Doç, Dr. Yüksel SOYKAN
15:30
D3
MTH204 Metric Spaces II
13:30
F3
MA T272 Programlama Dili il
Yrd, Doç, Dr. F,GÖLGELEYEN
13:30
KA
ARK304 Mitoloji il
Yrd, Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL
15:30
KA
ARK302 Anadolu Ark, il
Yrd, Doç, Dr. Tayyar GÜRDAL
10:00
Ofis
MTH304 Complex Analysis il
Yrd, Doç, Dr, Can,MDIKMEN
13:30
M2
MA T306 Karınaşık Analiz II
Yrd, Doç, Dr, Can,MDIKMEN
10:00
M2
MTH-MATH 252 Prob. And St. II
Yrd, Doç. Dr. Seyhun KESIM
15:30
Ofis
MA TH482-MTH4 i O Function Spaces II
Yrd, Doç, Dr. Can,M,DiKMEN
0900
M3-D3-D6
FIZ i 84 Fizik ii
Yrd. Doç, Dr. HaiitTAŞKIN
10:30
D4
MA T322-MTK322
13:30
D3
MA T434 Geometride Ileri Konular
Yrd, Doç, Dr. I.GÖLGELEYEN
16:00
Eskil Yeni Bina
TURI82 Türk Dili il
Okı. Hüseyin ALPSOY
16:00
Eskil Yeni Bina
AIT282 Atatürk ılk, Ve İnk. Tar. II
Okt. Yücel NAMAL
09:30
D4
MAT472 Sayısal Yöntemler II
Yrd, Doç, Dr. Mustafa YILDIZ
09:30
D6
MATH378 Symbolic Programming
Yrd, Doç, Dr. FGÖLGELEYEN
11:00
MI
1000
MI
:-
MA T264-MTK262
Diferensiyel Denk. II
Yrd, Doç, Dr, Sedat ÇEVlKEL
ıı
Yrd, Doç, Dr. Sed at ÇEV/KEL
MA T268 Diferensiyel Denk.
Prof Dr. Hüseyin AYTEKİN
1330
KA
FIZ342 Nükleer En. Pol.
1330
MI
MA T404 Analizde ileri Konular( IL Arasınav)
Doç, Dr. Tülin COŞKUN
Prof Dr. Erdal COŞKUN
09:30
D3
MATI02-MATI04-MTKI02
0930
M2
MA T4 i O Lebesgue Integrali
Yrd, Doç, Dr. Nazmiye GÖNÜL
15:30
D6
YDL184-186 Yabancı Dil ii
Okt.Dirıçer BİçER
09:30
M3
MA T202 Analiz IV( II, Arasınav)
Doç, Dr. Tülin COŞKUN
11:00
D6
MAT206-MTK202
Analiz IV( IL Arasınav)
Doç, Dr. Tülin COŞKUN
14:30
06
MATI72-MTKI72
Bilg, Giriş il
1330
MI
MATI42 Soyut Matematik il
Doç, Dr. Gülnihai MERAL
15:30
MI
MTKI42 Soyut Matematik
ıı
Doç, Dr. Gülnihai MERAL
Analiz ii
Yrd, Doç, Dr. Alaaddin YILMAZ
15:30
D6
MAT-MTK286
15:30
06
YDL286 Yabancı Dil IV( Il, Arasınav)
Yrd, Doç, Dr. Nazmiye GÖNÜL
10:30
D4
MA T302-MTK302
Prof Dr. E,COŞKUNIYrd, Doç, Dr. N,GÖNÜL
13:30
KA
FIZ342 Nükleer En, Pol.
14:30
Bil Lab. i
0900
D3
10:30
MI-D4
13:30
04
1330
15~
---r.~VV1
Prof. Dr. Erdal COŞKUN
Matematik
Yrd, Doç, Dr. Seyhun KESiM
Soyut Cebir il
Bölümü Başkanı
Yrd, Doç, Dr. Nazmiye GÖNÜL
Mesleki Yab. Dil il
Gerçel Analizll
Prof. Dr. Hüseyin AYTEKİN
MAT276 Mat. Yaz, Prog. il
MA T464-MTK462
Prof. Dr. Erdal COŞKUN
Kısmi 1. Denk, II
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
MTH292 Voe, For. Lang. II
Doç, Dr. Yüksel SOYKAN
MAT362-366 Nümerik Analiz II
Yrd, Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
M2-Dı;
MA TH234-MTH232Analytie
Yrd, Doç, Dr. Z,USTAOGLU
MI-D4
MTK362 Nümerik Analiz il
Geometry il
Prof. Dr~ar
Yrd, Doç, Dr. Mustafa YILDIZ
Y.
UYUKGÜZEL
Deka"
Yılı Bahar Yarıyılı Matematik Bölümü II. Öğretim Ara Sınav Programı
2013-2014 Eğitim-Öğretim
31 Mart 2014 Pazartesi
~
~
~
:il
,...;
01 Nisan 2014 Salı
-
17:00
MI-D6-FI
MA T202-MA T206-MTK202Analiz
1700
D4-D6-M3
MA T-MTK 3 12- 3 16 Topoloji ii
Doç. Dr. YusufKAYA
18:30
F3
MTK232-MA T232 Analitik Geometri ii
Yrd. Doç. Dr. İ.GÖLGELEYEN
17:00
M3-FI
MATI 22-MTK i 22 Doğrusal Cebir ii
Yrd. Doç. Dr. Seyhun KESiM
17:00
D3-KI
MA T468-MTK466
09 Nisan 2014 Çarşamba
17:00
M3-D4-FI
10 Nisan 2014 Perşembe
17:00
04
il Nisan 2014 Cuma
17:00
M2-D6-FI
Pazartesi
08 Nisan 2014 Salı
16 Nisan 2014 Çarşamba
,...;
17 Nisan 2014 Perşembe
18 Nisan 2014 Cuma
21 Nisan 2014 Pazartesi
~
~
~
:il
:>
22 Nisan 2014 Salı
24 Nisan 2014 Perşem be
25 Nisan 2014 Cuma
28 Nisan 2014 Pazartesi
~
~
~
:il
:>
29 Nisan 2014 Salı
30 Nisan 2014 Çarşamba
02 Mayıs 2014 Cuma
~
--Z.
04
IV( i. Arasınav)
Uyg. Mat. ileri Konular
Doç. Dr. Tülin COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEVİKEL
MTK346 Uygulamalı Mantık ii
Doç. Dr. Gülnihal
MA T224 Matris Kuramı
Yrd. Doç. Dr. Melih GÖCEN
MERAL
MA T442 Diferensiyel Geometri il
Doç. Dr. Yusuf KAYA
17:00
06
MTK204 Metrik Uzaylar
Doç. Dr. Yüksel SOYKAN
17:30
KA
ARK302 Anadolu Ark. II
Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL
18:30
M3-D6-KI
18:30
M2-FI
17:00
MI-M2-M3
19:00
MI-M3
17:00
04
MA T482 Fonksiyon Uzayları ii
Yrd. Doç. Dr. Can.M.DiKMEN
17:00
03
MTK2S2-MAT2S2
Yrd. Doç. Dr. Seyhun KESiM
MA T-MTK272 Programlama Dili il
Yrd. Doç. Dr. F.GÖLGELEYEN
MAT 406 Fonksiyonel Analizde ileri K.
Doç. Dr. Yüksel SOYKAN
MA T306-MTK302
Yrd. Doç. Dr. Can.M.DİKMEN
Karmaşık Analiz ii
Doç. Dr. Kadir DEMiR
FIZ i 84 Fizik ii
Olasılık veistatistik II
1600
Eskil Yeni Bina
TUR i 82 Türk Dili ii
Okı. Melek Ceren ÇAKIR
16:00
Eskil Yeni Bina
AIT282 Atatürk İlk. Ve ink. Tar. II
Okı. Yücel NAMAL
17:30
06
MTK322 Soyut Cebir ii
Yrd. Doç. Dr. Seyhun KESİM
MTK i 72 Bilg. Giriş II
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin YILMAZ
17:00
06
17:30
D6-M2
MAT378 Sembolik Programlama
17:00
KI-FI
MAT268-264-MTK262
17:00
M3
17:00
M i -M3-D4-F3
Diferensiyel Denk. ii
Yrd. Doç. Dr. F.GÖLGELEYEN
Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEviKEL
MA T404 Analizde İleri Konular( Il. Arasınav)
Doç. Dr. Tülin COŞKUN
MliTI02-MATI04-MTKI02
Analiz ii
Prof Dr. Erdal COŞKUN
Analiz IV( ll. Arasınav)
Doç. Dr. Tülin COŞKUN
18:30
MI-D4
MA T4 i O Lebesgue integrali
17:00
MI-D3-D6
MA T206-MA T202-MTK202
Yrd. Doç. Dr. Naznıiye GÖNÜL
17:00
M2
MTK292 Mesleki Yab. Dil LI
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye GöNÜL
2000
F3
YDLl84- i 86 Yabancı Dil LI
Okt.Dinçer BİçER
MAT302-MTK302
Prof. Dr. E.COŞKVNNrd. Doç. Dr N.GÖNÜL
1700
MI-M3-D4-FI-KI
19:00
MI-D4-FI-KI
17:00
D3-FI
.c.c.:
17:00
Prof. Dr. Erdal COŞKUN
Matematik
MA T404 Analizde ileri Konular( l.Arasınav)
Doç. Dr. Tülin COŞKUN
17:00
IS Nisan 2014 Salı
-
Doç. Dr. Yüksel SOYKAN
MA T408 Fonksiyonel Analiz ii
04 Nisan 2014 Cuma
14 Nisan 2014 Pazartesi
~
~
~
:il
M2-M3-FI
03 Nisan 2014 Perşembe
07.04.20142013
~
~
~
:il
,...;
17:00
02 Nisan 2014 Çarşamba
Bölümü Başkanı
04-06
Gerçel Analiz ii
MA Tl 42-MTK i 42 Soyut Matematik ii
Doç. Dr. GülnihaI MERAL
MA T464-MTK462
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Kısmi T. Denk. ii
MA T-MTK362-MA T366 Nümerik Analiz ii
Pro
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Download

Matematik - Fen Edebiyat Fakültesi