İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI
(Mart 2015)
İstatistik Genel Müdürlüğü
Reel Sektör Verileri Müdürlüğü
25 Mart 2015
İstatistik Genel Müdürlüğü
İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI
(Mart 2015)
2015 yılı Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2649 işyerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu
gönderilmiş, 2175 katılımcıdan yanıt alınmıştır. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırılmıştır.
2015 yılı Mart ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak
yüzde 72,4 seviyesinde gerçekleşmiştir (Grafik 1).
Grafik 1. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
%
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2
puan azalarak yüzde 73,9 seviyesinde gerçekleşmiştir (Grafik 2).
Grafik 2. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış
%
100
95
KKO
KKO-MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ
90
85
80
75
70
65
60
55
50
2
İstatistik Genel Müdürlüğü
Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranı
2015 yılı Mart ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre
dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında artış görülürken, ara malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda
ve içeceklerde azalış görülmüştür (Grafik 3 ve Grafik 4).
Grafik 3. Tüketim - Ara - Yatırım Malları
%
90
85
80
75
70
65
60
Tüketim
55
Ara
Yatırım
50
45
Grafik 4. Dayanıklı Tüketim - Dayanıksız Tüketim - Tüketim Malları
%
80
75
70
65
Dayanıklı Tüketim
Dayanıksız Tüketim
60
Tüketim
55
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB “İktisadi Yönelim
Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanmakta ve Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanmaktadır.
İktisadi Yönelim Anketi, Mayıs 2007 tarihinden itibaren " Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri
Ortak Programı" na dahil olarak, Avrupa Komisyonu'nun finansman katkısı ile gerçekleştirilmektedir.
İlgili verilere ve yöntemsel açıklama metnine, http://www.tcmb.gov.tr İnternet adresindeki “İstatistikler/Reel Sektör
İstatistikleri/İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” başlığı altından ulaşılabilir. Veriler ayrıca zaman serisi olarak
“İstatistikler/Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)/Üretim, İstihdam ve Ücret Verileri” başlıkları altında da yer
almaktadır.
Anket sonuçları, katılımcıların yanıtları esas alınarak hesaplanmakta olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın görüş ve
tahminlerini yansıtmamaktadır.
Görüş ve Önerileriniz İçin:
E-posta: [email protected]
3
Download

CACHEID=6fe9724a-c0d0-4b5b-8a83-2f9675094e7e;İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı