SİNYAL KONTROL KABLOLARI SIGNAL CONTROL CABLES
LIH(St)H
ESNEK KABLO YAPISI / İNCELTİLMİŞ DIŞ ÇAP / KÜÇÜK BÜKÜLME YARIÇAPI / İYİ EMC* ÖZELLİK / ALEV GECİKTİRİCİ
ÖZELLİK / DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞU / ZEHİRLİ VE KOROZİF GAZLARDAN ARINDIRILMIŞ
FLEXIBLE CABLE DESIGN / REDUCED OUTER DIAMETER / SMALL BENDING RADIUS / GOOD EMC* CHARACTERISTIC /
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC / LOW SMOKE EMISSION / WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
APPLICATION
KULLANIM ALANLARI
Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
-Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
-Endüstriyel elektronikte
-Bilgisayar ve ofis makinelerinde
-Bina içi haberleşme sistemlerinde
-Bina içi ses sistemlerinde
-İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken
yerlerde
In places where electro-magnetic interference and influence exists
In closed areas where people are densely populated
-Instrumentation and control engineering
-Industrial electronics
-Computers and office machines
-Indoor communication systems
-Indoor sound systems
-In places where human life and valuable materials and equipment
need to be protected
KABLO YAPISI
CONSTRUCTION
1-İletken
2-Yalıtkan
3-Yalıtım Renk
4-Büküm
5-Ayırıcı Bant
6-Ekran
7-Kılıf
8-Kılıf Rengi
1-Conductor
IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 CLASS-5
STRANDED ELECTROLYTIC BARE COPPER
2-Insulation
EN 50290-2-26 HFFR COMPOUND
3-Colour Code DIN 47100
4-Stranding
IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
5-Wrapping
PES TAPE
6-Screen
TINNED COPPER DRAIN WIRE+AL-PES TAPE
7-Sheath
EN 50290-2-27 HFFR COMPOUND
8-Sheath Colour RAL 7001 GREY
IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF-5
BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK TAVLI BAKIR
EN 50290-2-26 HFFR KOMPAUND
DIN 47100
UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE
PES BANT
KALAYLI BAKIR TOPRAK TELİ+AL-PES BANT
EN 50290-2-27 HFFR KOMPAUND
RAL 7001 GRİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL CHARACTERISTICS
İLETKEN DİRENCİ
CONDUCTOR
RESISTANCE
YALITIM DİRENCİ
INSULATION
RESISTANCE
EFEKTİF KAPASİTE
MUTUAL
CAPACITANCE
EMPEDANS
IMPEDANCE
İNDÜKTANS
INDUCTANCE
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ
CURRENT CARRYING
CAPACITY
78Ω
0,67 mH/km
ÇALIŞMA VOLTAJI
OPERATING
VOLTAGE
TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
mm²
Ω/km
MΩxKm
mm²
pf/m
mm²
A
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
0,22
79
0,22 ve 0,34 mm² = 200
0,22
110
0,22
2,5
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
0,34
56
≥ 0,50 mm² = 20
0,34
110
0,34
4,5
6,0
0,50
39
0,50
120
0,50
0,75
26
0,75
120
0,75
13
1,0
19,5
1,0
130
1,0
16
1,5
13,3
1,5
140
1,5
20
2,5
7,98
2,5
150
2,5
25
BÜKÜLME YARIÇAPI
BENDING RADIUS
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
TEMPERATURE RANGE
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
FLAME RETARDANT TEST
EMC*
EMC*
DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
SMOKE DENSITY TEST
KOROZİF GAZ TESTİ
TEST ON CORROSIVENESS
OF COMBUSTION GASES
HALOJENSİZLİK TESTİ
HALOGEN FREE TEST
ALEV YAYILIMI TESTİ
FLAME PROPAGATION TEST
15X D
- 30ºC~+70ºC
IEC 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK UYUMLU
IEC 61034-2
IEC 60754-2
IEC 60754-1
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-1-2
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
VDE 0482-1034-2
VDE 0482-267-2-3
VDE 0482-267-2-1
VDE 0482-332-3-24
EN 61034-2
EN 50267-2-3
EN 50267-2-1
EN 60332-3-24
EN 60332-1-2
NOTLAR
Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanıma uygun değildir.
LIH(ST)H-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.
NOTES
With their flexible design they can easily be used in narrow spaces.
These cables are not suitable for outdoor use.
LIH(ST)H-OZ: Number coded black cores.
31
SİNYAL KONTROL KABLOLARI SIGNAL CONTROL CABLES
LIH(St)H
KOD NO
CODE NR.
32
DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm²)
NUMBER OF CORE AND CROSS
2
SECTION (mm )
KABLO ÇAPI (mm)
OVERALL DIAMETER
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)
COPPER WEIGHT
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km)
APPROX. CABLE WEIGHT
(kg/km)
STANDART
UZUNLUK (mt)
STANDARD LENGTH (m)
322222023
322222033
322222043
322222053
322222063
322222083
322222103
322222123
322222143
322222163
322222183
322222203
2 x 0,22
3 x 0,22
4 x 0,22
5 x 0,22
6 x 0,22
8 x 0,22
10 x 0,22
12 x 0,22
14 x 0,22
16 x 0,22
18 x 0,22
20 x 0,22
3,70
4,10
4,40
4,70
5,00
5,30
6,30
6,70
7,00
7,30
7,60
8,00
6
9
11
13
14
19
23
27
31
35
39
43
21
25
32
39
44
56
69
79
87
95
105
112
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
322234023
322234033
322234043
322234053
322234063
322234083
322234103
322234123
322234143
322234163
322234183
322234203
2 x 0,34
3 x 0,34
4 x 0,34
5 x 0,34
6 x 0,34
8 x 0,34
10 x 0,34
12 x 0,34
14 x 0,34
16 x 0,34
18 x 0,34
20 x 0,34
4,30
4,50
4,90
5,20
5,60
5,90
7,40
7,70
8,00
8,50
8,80
9,00
8
12
15
17
21
27
33
40
47
53
60
66
29
32
45
55
61
73
90
100
110
123
134
144
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
322250023
322250033
322250043
322250053
322250063
322250073
322250083
322250103
322250123
322250143
322250163
322250183
322250203
2 x 0,50
3 x 0,50
4 x 0,50
5 x 0,50
6 x 0,50
7 x 0,50
8 x 0,50
10 x 0,50
12 x 0,50
14 x 0,50
16 x 0,50
18 x 0,50
20 x 0,50
4,90
5,20
5,60
6,10
6,60
6,60
7,40
8,50
8,80
9,40
9,90
10,40
10,80
13
16
20
22
25
31
36
43
51
60
68
76
86
34
42
53
64
79
86
103
113
128
148
166
184
200
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500
100/500
100/500
100/500
100/500
100/500
322275023
322275033
322275043
322275053
322275063
322275073
322275083
322275103
322275123
322275143
322275163
322275183
322275203
2 x 0,75
3 x 0,75
4 x 0,75
5 x 0,75
6 x 0,75
7 x 0,75
8 x 0,75
10 x 0,75
12 x 0,75
14 x 0,75
16 x 0,75
18 x 0,75
20 x 0,75
5,30
5,60
6,10
6,60
7,40
7,40
9,40
9,40
9,90
10,40
10,90
11,80
12,50
20
24
29
36
44
47
56
68
81
93
104
120
130
46
57
69
86
99
109
128
156
167
190
212
247
270
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
SİNYAL KONTROL KABLOLARI SIGNAL CONTROL CABLES
LIH(St)H
KOD NO
CODE NR.
DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm²)
NUMBER OF CORE AND CROSS
2
SECTION (mm )
KABLO ÇAPI (mm)
OVERALL DIAMETER
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)
COPPER WEIGHT
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km)
APPROX. CABLE WEIGHT
(kg/km)
STANDART
UZUNLUK (mt)
STANDARD LENGTH (m)
322201023
322201033
322201043
322201053
322201063
322201073
322201083
322201103
322201123
322201143
322201163
322201183
322201203
2x1
3x1
4x1
5x1
6x1
7x1
8x1
10 x 1
12 x 1
14 x 1
16 x 1
18 x 1
20 x 1
5,70
6,10
6,60
7,40
8,00
8,00
8,60
10,40
10,40
11,20
11,80
12,80
13,40
23
27
37
45
54
62
71
86
105
120
137
155
175
55
70
90
111
129
140
154
197
230
260
300
345
370
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500
100/500
100/500
100/500
322215023
322215033
322215043
322215053
322215063
322215073
322215083
322215103
322215123
322215143
322215163
322215183
322215203
2 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
5 x 1,5
6 x 1,5
7 x 1,5
8 x 1,5
10 x 1,5
12 x 1,5
14 x 1,5
16 x 1,5
18 x 1,5
20 x 1,5
6,00
6,50
7,40
8,00
8,60
8,60
9,50
11,20
11,80
12,50
13,20
13,70
14,50
29
40
52
63
75
86
100
126
150
176
200
220
250
61
75
100
115
138
150
173
210
260
300
340
377
414
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
100/500/1000
33
Download

LIH(St)H - Erse Kablo