GAZİ ÜNİVERSİTESİ – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-15 BAHAR DÖNEMİ
İM226 – MUKAVEMET I (3 0 3)
Ders Sorumluları:
Dr. Özgür ANIL, Oda No: 215, 233
Dr. Kurtuluş SOYLUK, Oda No: 244
Dr. Bahadır ALYAVUZ, Oda No: 213
Ders Asistanı:
Cengizhan DURUCAN Oda No: 204
Ders web sayfaları:
http://websitem.gazi.edu.tr/oanil
http://w3.gazi.edu.tr/~ksoyluk/
http://websitem.gazi.edu.tr/balyavuz
DERS İÇERİĞİ
GİRİŞ Mukavemette Temel Prensipler ve Kabuller.
BÖLÜM 1 Gerilme Kavramı, Normal ve Kesme Gerilmeleri, Güvenlik, Boyutlandırma.
BÖLÜM 2 Birim Şekil Değiştirme
BÖLÜM 3 Malzemelerin Mekanik Özellikleri
BÖLÜM 4 Eksenel Yükleme
BÖLÜM 5 Basit Eğilme
BÖLÜM 6 Kesme Etkisindeki Elemanlar ve Gerilme Hesapları
BÖLÜM 7 Gerilmelerin Dönüşümü
BÖLÜM 8 Birim Şekil Değiştirme Dönüşümü
Ders Kitabı:
“Mechanics of Materials”, R. Hibbeler, Prentice Hall.
Kaynak kitaplar:
“Mechanics of Materials”, F.P. Beer, E.R. Johnston, J. De Wolf, D. Mazurek, Mc Graw-Hill.
“Introductory Mechanics of Deformable Bodies”, Uğur Ersoy, S. Tanvir Wasti.
“Mukavemet”, Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi.
“Mukavemet Problemleri”, N. Kadıoğlu, H. Engin, M. Bakioğlu, Beta Basım Yayın.
“Strength Of Materials”, R. Subramanian, Oxford University Press.
“Engineering Mechanics of Solids”, E.P. Popov, Prentice Hall.
Dersin değerlendirilmesi:
Ara Sınavlar (2 x %35)+Quiz (%15)+Ödevler (%15) = Dönem içi
Dönem içi (%60)+Final(%40)=Dönem sonu
Derse devam durumu: En az %70 devam gerekmektedir.
NOT: Ödev ve Quiz sınavlarında ortak hatalar kopya olarak değerlendirilecektir. İlk kopya “sıfır” olarak
notlandırılacaktır. İkinci kopya sonrası değerlendirme yapılmayacak ve ilgili öğrenci ödev teslim
edemeyecektir. Ödevler, verildiği haftayı takip eden Pazartesi en geç saat 12.00’da ders asistanına teslim
edilecektir.
Download

IM 226 Mukavemet I Ders İçeriği