Kitap Tanıtım
Geoteknik Mühendisliğinde Saha Deneyleri
Baskı Yılı: 2014
Yayınevi: Yüksel Proje Yayınları
Geoteknik mühendisliğinde zemin davranışını modelleyen teoriler 1900’lü
yıllarda geliştirilmeye başlamış, günümüzde teorik zemin mekaniği ve temel
mühendisliği yeterli olgunluğa ulaşmıştır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Orhan Erol ile Dr. Zeynep Çekinmez, geoteknik dalında çalışan mühendislere saha deneyleri sonuçlarından zemin modellemesi/zemin parametreleri seçimi konusunda yol gösterici
bir doküman sunma amacıyla “Geoteknik Mühendisliğinde Saha Deneyleri”
isimli kitabı hazırladı.
Kitap içeriğinde ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılan, Standart Penetrasyon Deneyi (SPT); Konik Penetrasyon Deneyi (CPT); Presiyometre Deneyi (PMT); Dilatometre Deneyi (DMT); Arazi Veyn Deneyi (FVT) saha
deneylerine yer veriliyor.
Kitabın içeriğinde doğrudan geoteknik tasarıma yönelik literatürde ulaşılabilen farklı metotlar sunuluyor, mühendisin alternatif yöntemlerin tamamını
kullanarak tasarım yapması ve farklı metotlardan elde edilen sonuçları istatistiksel olarak yorumlayarak tasarımı sonlandırması öneriliyor. Kitapta ayrıca metotların kullanımında kitaba konu
edilen tüm sınırlamaların dikkate alınması, mühendisin tasarımda kitapta sunulan yöntemleri sorgulaması, olası hata
paylarını yorumlamaya özen göstermesi ve mümkün olduğunca farklı metotları kullanarak sonuçları istatistiksel olarak değerlendirmesinin mutlak surette gerekli olduğuna dikkat çekiliyor.
Çubukların Mukavemeti
Sayfa Sayısı: 530
Baskı Yılı: 2013
Dili: Türkçe
Yayınevi: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
Uzun bir geçmişi olan katı cisimler mekaniği, Türkçe’deki yaygın ismiyle mukavemet, birçok mühendislik dalı için vazgeçilmez öneme sahip temel bir
konudur. Mukavemetin hem geniş kapsamlı oluşu hem de yeni malzeme,
kuram ve çözüm teknikleriyle daha da genişlemeye devam etmesi yüzünden
tek bir kitapta ele alınması mümkün değildir. Öte yandan mühendislik eğitiminde, klasik malzemelerden üretilmiş ve uygulamada sıklıkla kullanılan yapı
elemanlarıyla ilgili temel bilgilerin ele alınması, genellikle lisans eğitimi sırasında gerçekleşir. Doç. Dr. Hilmi Luş, Prof. Dr. Uğur Ersoy, Doç. Dr. Erdem Canbay ve Prof. Dr. S. Tanvir Wasti tarafından hazırlanan Çubukların Mukavemeti
böyle bir temel eğitimde yer alması beklenebilecek konu başlıklarını içermektedir. Kuşkusuz hakkında birçok dilde çok sayıda kitap yazılmış bir alanla ilgili
tümüyle yeni bir şeyler söylemek zor olsa da, gerek eldeki bilgilerin derlenip
düzenlenmesi ve aktarılması sırasında gözetilen ayrıntılar gerekse paylaşılan kişisel deneyimler okuyucuya farklı bakış açıları kazandıracaktır.
Bu kitapta, yazarlarının Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde edindikleri deneyimlerine dayanarak yaptıkları ortak çalışmayla, iki esas amaç gözetilmiştir. Bunlardan ilki, konuların daha en başından uygulama
deneyimleriyle aktarılması, uygulamalardan esinlenilmiş çok sayıda örnek barındırması ve konunun yalnız matematiğine değil aynı zamanda, hatta daha fazlasıyla, fiziğine vurgu yapılmasıdır. İkinci amaç ise yazarlarının çok önem
verdiği Türkçe bilim dilinin yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlamaktır.
Kitap, Temel Kavramlar, Çözümlemenin Temel Adımları, Gerilme ve Şekildeğişimi, Malzeme Özellikleri, Kesit Tesirleri,
Burulma, Eğilme, Elastik Eğri, Enerji Yöntemleri ve Burkulma bölümlerinden oluşuyor.
Kitap aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi’nden (TÜBA) Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülü almaya hak kazanmıştır.
64 TMH - 481 - 2014/2
Download

Kitap Tanıtım