ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
2015-2016 GÜZ ve GÜZ/ BAHAR
ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
23 MART- 6 NİSAN 2015
BAŞVURU ŞARTLARI
☻Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2015-2016) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak,
☻Lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00;
Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin ise 2.50/4.00 olması,
☻Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS
(AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir.
Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli
Erasmus+ öğrencisi olabilir. Ancak, yerleştirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden
yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için"10
puan"düşürülmektedir.
BAŞVURU BELGELERİ
2 Adet Aday Öğrenci Başvuru Formu: Başvurular Iğdır Üniversitesi web sitesi
(http://www.igdir.edu.tr) Erasmus bölümünden edinilip bilgisayar ortamında
doldurulmalıdır.
1 Adet İngilizce, 1 Adet Türkçe Transkript: Iğdır Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren güncel “Not Durum
Belge”sidir.
2 adet güncel fotoğraf
!!! Başvurular 23 Mart 2015 tarihinden itibaren alınacak olup belgeler 6 Nisan 2015
günü mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir. Bu tarihten
sonraki başvurular değerlendirilmeyecektir.
YABANCI DİL SINAVI
Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, Iğdır Üniversitesi Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına katılmak zorundadırlar. Sınav Sonuç Notu yabancı
dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir. Öğrenciler tercih ettikleri kurum/kurumların eğitim
dilini dikkate alarak yabancı dil sınavına/sınavlarına girmek zorundadırlar.
Yabancı Dil sınavı son başvuru tarihi olan 6 Nisan 2015 tarihinin içinde bulunduğu hafta
yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihi Web Sayfasından Duyurulacaktır.
SEÇİM VE YERLEŞTİRME
Toplam başarı puanı, yabancı dil puanının %50’si ve genel not ortalamasının %50’si toplanarak
bulunur. (GNO Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir).
İkili anlaşmalarda belirtilen dil seviyeleri dikkate alınarak B1 ve B2seviyesinde olan öğrenciler
için yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirme sonuçları Nisan ayı içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır. Yerleşen
öğrenciler, ADAY ÖĞRENCİ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize
işlemlerinin gecikmesi veya reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme… gibi) öğrenim
hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 400
Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya,
Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya, Makedonya
500
300
Hibe Miktarları
Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları yukarıdaki
gibidir.
Anlaşmalı Üniversiteler
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Universitatea din Craiova / Romanya
Mediterranean Agronomic University of Chania 1/ Yunanistan
University of Szeged / Macaristan
University of Thessaly / Yunanistan
Universita Degli Studi di Padova2 / Italya
University of Teramo2 / Italya
University of Agribusiness and Rural Development / Bulgaristan
University of Pannonia 1/ Macaristan
Universita Degli Studi di Sassari2 / Italya
Universita Degli Studi di Firenze2 /Italya
Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara A Banatului Timisoara / Romanya
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro / Portekiz
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Trakia University / Bulgaristan
University of Szeged / Macaristan
Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara A Banatului Timisoara / Romanya
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Universitatea din Craiova / Romanya
University of Tartu/ Estonya
University of Bucharest /Romanya
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Radom Academy of Economics/Polonya
Universidade De Beira Interior /Portekiz
Universitatea din Craiova / Romanya
Download

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2015