2015 YILI
TAM KORUMALI DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ (SÜSPANSİYONLU)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak yer üstü işyerlerinde atölye, lavuar, kuyu bakım
servislerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklerde paraşüt tipi tam korumalı emniyet kemeri
satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
1- Kemer, hem paraşüt tipi hem de İsveç oturağı tipinin özelliklerini taşımalıdır. Ergonomik tasarımlı olup,
oturarak ve askıda uzun süreli rahat bir çalışma sağlayıcı nitelikte olacaktır.
2- Yüksek yapılarda ve düz hatlarda veya kayarak yapılan çalışmalarda, yapısı gereği uzun süreli ve rahat
bir çalışma imkânı verecektir.
3- Kemer kolonları; koltuk altlarından, omuzlardan, belden, bacaklardan, vücudu tamamıyla saracak ve
aynı zamanda oturma kısmı insanın dolaşım sistemini olumsuz etkilemeyecek şekilde ( süspansiyon
sistemi - arkada kolonlar esneyerek çalışan vücudunun şeklini almalıdır) imal edilmiş olacaktır.
Kemerde bel, bacak ve omuz destekleri olacaktır.
4- Kemer yastıkları nefes alabilir, ergonomik, anti bakteriyel, omurga koruyucu yapıda olacaktır. Bel
yastığı uluslararası ölçülerde (minimum 70 cm x 18 cm) olacaktır. Yastık kenarları Polyester biye/kolon
ile dikilecek ve dikiş bitimi sıcak rezistans ile kesilmiş olacaktır.
5- Kemer, minimum 45 mm eninde 1,5 mm et kalınlığında, %100 Polyester veya Polyamid yapıda
kolondan imal edilmiş olacaktır. Kemer kolonu Min. 2600 kg’a dayanacaktır.
6- Kemer bacak ve bel tokaları tek hareketle açılıp kapanabilme özelliğine sahip otomatik tokadan imal
edilmiş olacaktır. Toka iki parçadan oluşacak, karşılıklı ittirildiğinde kilitlenen ve bir parçası üzerinde
bulunan iki kilips sıkıldığında açılacaktır. Kemerin toka ve metal aksamları paslanmaz 304 veya 316
kalite çelikten imal edilmiş olacaktır.
1/4
7- Kemer göğüs bölgesi üzerinde bulunan ayarlama tokası; bir biri üzerinde bulunan 2 metal parçalardan
oluşacak, içinden geçen kolon çekildiğinde kolayca sıkılabilen ve toka geri çekildiğinde de kolayca
açılabilen özellikte olacaktır. Kemerin toka aksamları paslanmaz 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik
alaşımdan imal edilmiş olacaktır.
8- Kemer dikişleri yüksek mukavemetli Polyester veya Polyamid bükümlü Bonded tip ( Ultraviyole
ışınlarına, sürtünmeye ve dış çevre şartlarına dayanabilen) yüksek mukavemetli dikiş ipliği ile dikilmiş
olup ve kolon bitim yerleri açık alev kullanılmadan sıcak rezistans ile kesilmiş olacaktır.
9- Kemer her bedene göre ayarlanabilir özellikte olurken vücuda giyildikten sonra göğüs bölgesinde
üzerinde bulunan 1 adet taşıma noktası ile birleştirilebilecek yapıda olacaktır. Birleştirme bölgesinde 1
adet Min. 25 kN çekme gücüne sahip alüminyum EN 362, standartlarına uygun karabina ile verilecektir.
Karabina yukarıda belirtilen standartlara uygunluğu EC tip inceleme belgeleri ile teklifte ibraz
edilecektir.
10- Kemer üzerinde düşüş durdurma için ve kurtarma yapılabilmesi için EN 361 standardına uygun sırt ve
göğüs noktasında 2 adet alüminyum malzemeden imal edilmiş D Ankraj halkası olacaktır. Ankraj
halkaları karabinanın rahat çıkarılıp takılabilmesi için dışa doğru eğik yapıda olacaktır.
11- Kemer üzerinde konumlandırma yaparak çalışabilmek için EN 358 standardına uygun bel yastığının
sağında ve solunda 2 adet alüminyum malzemeden imal edilmiş D Ankraj halkası olacaktır. Ankraj
halkaları karabinanın rahat çıkarılıp takılabilmesi için dışa doğru eğik yapıda olacaktır.
12- Kemer üzerinde oturarak çalışma yapılabilmesi ve de kurtarma çalışmaları yapabilmek için EN 12277
ve EN 813 standardına uygun göbek hizasında 1 adet alüminyum malzemeden imal edilmiş D Ankraj
halkası olacaktır. Ankraj halkaları karabinanın rahat çıkarılıp takılabilmesi için dışa doğru eğik yapıda
olacaktır.
13- Kemer EN 361, EN 358, EN 813, EN 1227 normlarına uygun olacak ve akredite olmuş bir kuruluştan
alınmış EC tipi inceleme belgeleri teklifte ibraz edilecektir. (Kemer statik teste tabi olduğunda Min.
1500 kg kuvvete 3 dakika süre ile dayanabilmelidir.)
14- Kemer üzerinde: Üretici markası, model numarası, bağlı bulunduğu standart, üretim yılı, seri numarası,
beden ölçüsünün yazılı olduğu nizami bir etiket bulunacaktır. Bu etiket silinmeyecek şekilde ve dış
etkenlerden korumak amacı dokuma etiket ile dikilmiş olacaktır.
15- Kemer kendi orijinal çantası ile birlikte, Türkçe kullanma kılavuzu ile birlikte üzerinde model numarası
ve standardı yazılı çanta içinde teslim edilecektir.
16- Üretici firma Avrupa Birliği Kişisel Korunma Donanımları Yönetmeliği 89/686/EEC Madde 11, B 1c’ye
göre Kalite Güvence Sistemi Sertifikasına sahip olacaktır.
17- Üretici üretim kalitesi için ISO 9001:2008Kalite Sistem Belgesine sahip olacaktır.
18- Üretici firma üretimini yaptırdığı ürünler için Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi yaptırmış olacak ve bunu
belgeleyecektir.
2/4
2015 YILI
ŞOK EMİCİLİ ÇİFT KOL LANYARD TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak yer üstü işyerlerinde atölye, lavuar, kuyu bakım
servislerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklerde şok emici askı halatı satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
1- Ürün yüksekte çalışmada hareket ederken sürekli bir ankraj noktasına bağlanarak personelin güvenli
çalışmasını sağlaması için çift bacaklı olacaktır. Şok Emici, lanyard ve karabina dahil toplam boyu
yaklaşık 1,5 m olacaktır.
2- Şok Emicili lanyard üzerindeki Şok Emici EN 355 normlarına uygun olacak ve bu husus EC Tipi
sertifika ile teklifle birlikte belgelenecektir.
3- Şok Emici Bağlama halatı (Lanyard) minimum 2700 kg’a dayanıklı polyamid veya polyester
malzemeden imal edilmiş 3 kol halat olacaktır. Lanyard EN 354 standardına uygun olacak ve bu
standarda uygunluğu teklifte ibraz edilecektir.
4- Şok Emicinin Emniyet kemerine bağlantısını sağlamak üzerinde 1 adet Minimum 28 kN çekme gücüne
sahip çelik EN 362 ve EN 12275 standartlarına uygun Oval tip karabina ile verilecektir.
5- Şok Emicili lanyardın ankraj noktalarına bağlantısını yapacak karabina çift emniyetli sisteme sahip
olacaktır. Çift emniyetli karabina ağız açıklığı Min. 58 ± 2 mm olacaktır. Karabina EN 362 normlarına
uygun olacak ve bu standarda uygunluğu teklifte ibraz edilecektir.
6- Şok Emici üzerinde: Üretici markası, model numarası, bağlı bulunduğu standart, üretim yılı, seri
numarası, beden ölçüsünün yazılı olduğu nizami bir etiket bulunacaktır. Bu etiket silinmeyecek şekilde
ve dış etkenlerden korunmuş olacaktır.
7- Şok Emicili lanyard Türkçe kullanma kılavuzu ile birlikte teslim edilecektir.
8- Üretici firma Avrupa Birliği Kişisel Korunma Donanımları Yönetmeliği 89/686/EEC Madde 11, B
1c’ye göre Kalite Güvence Sistemi Sertifikasına sahip olacaktır.
9- Üretici üretim kalitesi için ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesine sahip olacaktır.
10- Üretici firma üretimini yaptırdığı ürünler için Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi yaptırmış olacak ve
bunu belgeleyecektir.
GENEL HÜKÜMLER:
1- Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım katalog vereceklerdir.
2- Firmalar tekliflerinde teklif ettikleri malzemelerin menşeini, markasını ve modelini belirteceklerdir.
3- Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı. Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
4- Firmalar teklifleri ile birlikte 1 takım numune vereceklerdir.
5- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar
ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
3/4
Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri
gerekmektedir.
KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
Gerekli görülecek kontrol, Muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Daire
Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
Kozlu
Karadon
Armutçuk
42 53 11
Üzülmez
1
Malzemenin Cinsi ve Özellikleri
Yüksek Ger.
Etinorm
Sip.
Mik.
(Takım)
Ma.İkml.
Sıra
No
Mad.Mak.
SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
1- Malzemeler en geç 30 gün içinde teslim edilmiş olacaktır.
2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Paraşüt tipi tam korumalı emniyet
kemeri-(Şok emici askı halatı ile
birlikte)-Takım
132
10
2
25
21
26
43
5
4/4
Download

1 / 4 2015 YILI TAM KORUMALI DÜŞÜŞ DURDURMA VE