ÇALIŞMA VE BAŞARININ ALTIN KURALLARI
*Çalışmak için zaman ve yer bekleme, bil ki her zaman ve yer çalışmanın
en müsait yerdir.
*Bir günde yapman gereken bir işi ertesi güne bırakma!
bitirmeden diğerini kararlaştırma.
Elindeki işini
*Bir zamanda yalnız bir tek işi yap ki dikkatin ve kuvvetin dağılıp
zayıflamasın.
*Başladığın bir işi bitirmeden diğerine başlama! Yarım yapılan iş
başlanmamış demektir.
*Çalıştığın bir iş üzerinde karşılaştığın bir güçlük olduğunda onu
yenmeden bir adım gerilme! Yılgınlık gösterme!
*Çok düşün! İyice bilmelisin ki çalışmak, sadece hareket etmek veya
okuyup yazmaktan ibaret değildir.
*Bir işe başladığında veya bir konuda bilgi sahibi olmaya çalıştığında
telaşlanıp sabırsızlanma. Her şeyi sindirerek çalış ve öğren!
*Gece yatağına uzandığında, günü nasıl geçirdiğini, ne yaptığını, hangi
sonuçlara ulaştığını ve yarın ne yapacağını muhasebe etmeden uyuma!
*Öfkeli ve sinirli iken hiçbir konuda karar verme; sağlam karar
verebilmek için öfkenin geçmesini bekle.
*Bir işi yapma hususunda kararsızlığa önündeki seçeneklerin her birinin
fayda ve zararını hesapla, faydası çok, zararı az olanı tercih et.
*Yapacak olduğun işin başında iyice düşün ki sonra pişmanlık
duymayasın.
*Yapacak olduğun iş konusunda tereddüde ve kararsızlığa düştüğünde
fikrini ve kanaatini soracağın kişiyi iyi seç!
*Hiçbir zaman başarınla mağrur olma! Gurur başarıyı yok eden ve
gelecekte olabilecek başarıları tırpanlayan en büyük düşmandır.
Download

çalışma ve başarının altın kuralları