KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“KAHRAMANMARAŞ BİLGİYLE BULUŞUYOR”
KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
AMAÇ :
Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin dikkatlerini kitap okumaya
çekmek ve yoğunlaştırmak, kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencinin anlama seviyesini
yükseltmek, güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır.
KAPSAM :
Bu şartname Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje ortakları olan Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İşler Kitabevi ve TİMAŞ Yayınlarıyla birlikte düzenlediği
“Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor” kitap okuma kampanyası ve yarışmasının kural ve
yöntemlerini kapsar.
OKUTULACAK KİTAPLAR:
“Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor” projesi kapsamında komisyon tarafından kitap okuma yarışması için
belirlenen kitapları öğrencilerin okuması ve yarışmaya katılması okul idaresi ve öğretmenler tarafından
teşvik edilmelidir. Kitap okuma yarışmasında kategorilerine göre komisyon tarafından belirlenen kitap listesi
aşağıdadır.
3 ve 4. SINIFLAR İÇİN
KİTABIN ADI
SÜTÇÜ İMAM
YASEMEN
ERDEMLER DİZİSİYARDIM EDİYORSUN
BATTAL GAZİ
KAYIP ZAMAN- AHİ
EVRAN EFSANESİ
YAZARI
İSMAİL BİLGİN
HASAN NAİL CANAT
YAYIN EVİ
TİMAŞ YAYINEVİ
TİMAŞ YAYINEVİ
KOMİSYON
TİMAŞ YAYINEVİ
NEFİSE ATÇAKARLAR
TİMAŞ YAYINEVİ
ZÜBEYİR TOKGÖZ
TİMAŞ YAYINEVİ
YAZARI
HASAN NAİL CANAT
YAYIN EVİ
TİMAŞ YAYINEVİ
SEVİNÇ KUŞOĞLU
TİMAŞ YAYINEVİ
ÖZLEM GÜRHAN
AHMET YILMAZ
BOYUNAĞA
TİMAŞ YAYINEVİ
KEREM TOPRAK
TİMAŞ YAYINEVİ
5 ve 6. SINIFLAR İÇİN
KİTABIN ADI
KIRIMLI MURAT DESTANI
OSMANLI GÜNLÜKLERİMUHTEŞEM SULTANLAR
GİZEMLİ GEÇİT
YASAK ŞEHİR
OKUDUĞUM EN GÜZEL
KİTAPSIN ANNE
TİMAŞ YAYINEVİ
7 ve 8. SINIFLAR İÇİN
KİTABIN ADI
BENİ ARARSAN
BULURSUN
YİĞİT MUSTAFA
FİĞAN
PARADOKYA 3
(DÜŞLER ÜLKESİ)
SEVGİNİN DÜNYASI
YAZARI
YAYIN EVİ
ÖMER SEVİNÇGÜL
TİMAŞ YAYINEVİ
HASAN NAİL CANAT
AHMET GÜNBAY YILDIZ
TİMAŞ YAYINEVİ
TİMAŞ YAYINEVİ
CEM GÜLBENT
TİMAŞ YAYINEVİ
AHMET YILMAZ BOYUNAĞA
TİMAŞ YAYINEVİ
9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR İÇİN
KİTABIN ADI
ÇANAKKALEYE
GİDENLER
SİRET-İ MERYEM
HERŞEYİN BİR
ANLAMI VAR
NAR AĞACI
MESNEVİDEN
HİKÂYELER
YAZARI
YAYIN EVİ
İSMAİL BİLGİN
TİMAŞ YAYINEVİ
SİBEL ERASLAN
TİMAŞ YAYINEVİ
KEMAL SAYAR
TİMAŞ YAYINEVİ
NAZAN BEKİROĞLU
TİMAŞ YAYINEVİ
SÜHEYL SEÇKİNOĞLU
TİMAŞ YAYINEVİ
KATILIM ŞARTLARI:
a) Yarışmaya, Kahramanmaraş ili genelindeki ilkokulların 3, 4’ üncü sınıfları, ortaokulların 5, 6, 7
ve 8’ inci sınıfları, ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarında okuyan öğrencilerin tamamı
katılabilecektir.
b) Yarışma okul idaresi ve öğretmenler tarafından belirlenen öğrencilere yönelik olmayıp, bütün
öğrencilerin katılımına açıktır.
c) İl derecesini belirlemek amacı ile iki ayrı sınav uygulanacaktır. AR-GE Birimi ve TİMAŞ Yayın
Grubunca hazırlanan soru kitapçıklarıyla her kategorideki bütün öğrencilerin katılımına açık olarak
birinci sınav okulda gerçekleştirilecektir.
d) Her okuldan kendi kategorilerinde birinci olanlar ilde gerçekleştirilecek olan ikinci sınava
katılma hakkı kazanacaktır. İkinci sınav yeri ayrıca duyurulacaktır.
e) Öğrenciler ildeki gerçekleştirilecek sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı ve fotoğraflı
öğrenci belgesi bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı ve fotoğraflı öğrenci belgesi bilgileri
birbirine uymadığı durumda öğrencinin sınavı değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Yarışma komisyonu, gereği durumunda katılım şartları ve sınav yönergesinde değişiklik yapmaya
yetkilidir.
YARIŞMA TAKVİMİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kitap Seçim Komisyonunun Belirlenmesi
Kitapların Komisyon Tarafından Belirlenmesi
Yarışma Şartnamesinin Oluşturulması
Okul Sınavlarının Yapılması
İl Geneli Kitap Okuma Yarışma Sınavını Yapılması
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Ödül Töreni
12 Ocak 2015
26 Ocak 2015
9 Şubat 2015
21 Nisan 2015
9 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
21 Mayıs 2015
MERKEZİ YARIŞMA SINAVI YÖNERGESİ





Sınava girecek öğrenciler yanlarında onaylanmış öğrenci belgesi, kurşun kalem ve silgi
bulundurmak zorundadır.
Sınavın süresi 75 dakikadır. Sınav saat 10.00’da başlayıp 11.15’te sona erecektir. Sınavda ilk 30
dakika ile son 10 dakika içinde öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.
Sınav, 50 sorudan oluşacaktır.
Her soru 2 puan değerindedir.
Sorular, test olacaktır. 3 yanlış, 1 doğruyu götürecektir.





Soruların, yukarıda belirtilen kitapların okunması, anlaşılması, kavranması ve ölçülmesine yönelik
bir nitelikte olacaktır.
Soru kitapçıkları, sınav sonunda öğrencilerde kalacaktır. Cevap anahtarı sınavdan 1 saat sonra web
sitemizde yayınlanacaktır.
Dereceler, cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunduktan sonra şartnamede açıklanan hususlar
dikkate alınarak belirlenecektir. Eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap formları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Cep telefonu vb. teknolojik cihazlar sınav salonuna alınmayacaktır. Sınava başlama saatinden
itibaren 15 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler sınav salonuna alınır. Ancak geç kalan öğrencilere
ek süre verilmez. Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dk. içinde öğrencinin yarışmadan ayrılmasına
izin verilmeyecektir. Sınav Bitimine 10 dk. kala hiçbir öğrenci dışarı çıkarılmayacaktır. Son 10 dk.
içerisinde her sınıfta en az 2 öğrenci bulunması zorunluluğu vardır.
Sınav sonrası sorulara itirazlar ve eleştiriler sınav bitiminden sonraki ilk iş günü içerisinde AR-GE
Birimine yazılı olarak yapılacaktır. Sınav bitiminden sonraki ilk iş günü içerisinde yapılmayan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
BAŞARININ EŞİTLİĞİ HALİNDE;
a) Eşitlik halinde yanlışı az olan öğrenci öne geçer.
b) Eşitliğin devamı halinde alt sınıftaki öğrenciler öne geçer.
c) Eşitliğin devamı halinde öğrencinin doğum tarihi (gün, ay, yıl) esas alınır, yaşı küçük öğrenciler
öne geçer.
d) Eşitliğin devamı halinde dereceye girenler kura ile belirlenir.
ÖDÜLLER
Her kategorisinde ilde dereceye giren 1, 2 ve 3.’ye aşağıdaki ödüller verilecektir;
 Birinciye Tablet Bilgisayar
 İkinciye Playstation El Konsolu
 Üçüncüye Bisiklet (İlkokul ve ortaokullar için) --- YGS-LYS Hazırlık Seti (Liseler için)
12.Sınıf öğrencileri kategorilerinde il geneli üçüncü olursa ödülün tutarı kadar hediye çeki
verilecektir.
 Kategorisinde il birincisi olan öğrencilerin danışman öğretmenlerine tablet bilgisayar hediye
edilecektir.
Ayrıca her okul birinci değerlendirme sınavı neticesinde kategorisinde 1, 2 ve 3. olan öğrencilerini
kendi imkanlarıyla ödüllendirebilecektir.
NOT: Kitap Okuma Yarışmasında okunan kitaplar her öğrencinin e-okuldaki “okuduğu
kitaplar” bölümüne işlenecektir.
Download

kahramanmaraş bilgiyle buluşuyor