ÖZEL BEYZA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
KİTAP OKUMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ
KONU :
Madde 1: İlkokul ve Ortaokullar 4, 5. ve 6,7. sınıflar arası Kitap Okuma Yarışması.
AMAÇ :
Madde 2: Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda İlkokul ve Ortaokullar 4,5. ve
6,7. sınıfları arasında kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencinin okuduğu kitaba göre
anlama seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil
etme bilincini kazandırmaktır.
YASAL DAYANAK:
Madde 3: Yarışma esasları 5 Nisan 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ödül
yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
YARIŞMAYA ESAS TEŞKİL EDEN KİTAPLAR:
4. 5. SINIF
SN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KİTAP ADI
Yaralı Serçe
Gül Yarası
Satıcı Çocuk
Saklı Kent
Serçe Kuş
Katıraslan
YAZAR ADI
YAYINEVİ
Hasan Nail CANAT
Hasan Nail CANAT
Ahmet Yılmaz BOYUNAĞA
Ahmet Yılmaz BOYUNAĞA
Cahit ZARİFOĞLU
Cahit ZARİFOĞLU
Timaş
Timaş
Timaş
Timaş
Beyan
Beyan
SORU
SAYISI
15
10
10
15
15
15
6. 7. SINIF
SN
1.
2.
3.
4.
5.
KİTAP ADI
YAZAR ADI
YAYINEVİ
Ateşli Gül Bahçesi
Kırık Hançer
Gümüş Kanat
Midos Kartalı'nın
Gözleri
İnsan Ne ile Yaşar
Ahmet Yılmaz BOYUNAĞA
Ahmet Yılmaz BOYUNAĞA
Cahit UÇUK
Gülten DAYIOĞLU
Timaş
Timaş
Bilge Kültür Sanat
Altın Kitaplar
SORU
SAYISI
15
15
20
15
Tolstoy
Bilge Kültür Sanat
15
KATILIM ŞARTLARI:
Madde 4: Yarışmaya Kahramanmaraş ilinin ilçeleri (merkez ilçe dahil) ve bu ilçelere bağlı
kasaba ve köylerindeki tüm İlkokul ve Ortaokullarının 4. 5. ve 6.7. sınıflarında okuyan
öğrenciler katılabilirler.
Madde 5: Yarışma günü katılımcı okul adına -Türkçe dersi öğretmeni öncelikli olmak üzerekoordinatör bir öğretmenin de bulunması gerekmektedir.
Madde 6:Yarışma için esas teşkil eden kitapların yayınevleri kitap bulmada ve sağlıklı ölçmedeğerlendirme yapabilmek için tercih edilmiştir.
Madde 7: İlkokul ve Ortaokul 4. 5. ve 6.7. sınıf öğrencileri aynı kategoride yarışmaya
girecekler ve aynı sorulara cevap vereceklerdir. Yarışma sonucunda; sıralama ve ödüllendirme
ferdi olarak yapılacaktır.
SON MÜRACAAT TARİHİ ve ADRESİ:
Madde 8:.Müracaatlar 6 Mart 2015 Cuma günü, Saat 17.00’ ye kadar www.beyzaegitim.com
adresli sitemiz üzerinden online yapılacaktır. Sınav salon kontenjanlarımız dolduğunda online
sistem yeni kayıt almayacaktır.
YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT:
Madde 9: Yarışma 7 Mart 2015 Cumartesi günü, Özel Beyza Ortaokulu, sınav salonlarında
yapılacaktır.
Madde 10: Öğrenciler kayıt olduklarında, online sistemden (www.beyzaegitim.com) sınav
salonu, sınav saati gibi bilgileri alabileceklerdir.
YARIŞMANIN ŞEKLİ:
Madde 11: Sınava girecek öğrencilerin yanında, onaylanmış okul kimlik belgesi (veya öğrenci
belgesi) , kurşun kalem ve silgi bulunmalıdır.
Madde 12: Yarışma başlangıcından itibaren ilk 30 dakika içinde öğrencinin sınav salonundan
ayrılmasına izin verilmeyecektir.
Madde 13: Yarışma soruları, Özel Beyza Ortaokulu Türkçe öğretmenlerinden oluşan kurul
tarafından hazırlanacaktır.
Madde 14: Yarışma 80 sorudan oluşacaktır. Süre 80 dakikadır. Her soru aynı puan değerinde,
4 seçenekli ve test şeklinde olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
Madde 15: Yarışma sonunda soru kitapçıkları öğrenciye verilecektir.
SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Madde 16: Yarışma sonuçları, yapılacak ödül töreninde bildirilecektir. Eşitlik durumunda
sınıf, doğum tarihi (küçükten büyüğe) esas alınacaktır. Sınava itirazlar sınav sonuçları
duyurulduktan sonra 3 gün içerisinde dikkate alınacaktır.
ÖDÜLLER:
Madde 17: Bireysel değerlendirmede:
4. ve 5. Sınıflar,
a) 1., 2., 3., 4., 5.,6.,7., 8., 9., 10.’ya Tablet PC ve Başarı belgesi
b) 11.,12. 13., 14., 15.’ye Bisiklet ve Başarı belgesi
6. ve 7. Sınıflar
a) 1., 2., 3., 4., 5.,6.,7., 8., 9., 10.’ya Tablet PC ve Başarı belgesi
b) 11.,12. 13., 14., 15.’ye Fotoğraf Makinesi ve Başarı belgesi
Madde 19: Yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, öğretmenlerine plaket, takdim
edilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ:
Madde 20: Ödül töreni sınavdan sonra Özel Beyza Ortaokulu tarafından ilan edilecektir.
Madde 21: Özel Beyza Ortaokulu yarışmanın organizasyonundan sorumludur.
Madde 22: Katılımcı okullarımızın idarecileri ödül törenine ayrıca davet edileceklerdir.
İRTİBAT:
Özel Beyza Eğitim Kurumları
Bahçelievler Mahallesi 100.yıl Caddesi No:51
Merkez
Kahramanmaraş
[email protected]
0344 231 29 47
0344 231 76 94
Download

Madde 1 - Beyza Eğitim Kurumları