TÜRKVET
(VETERİNER BİLGİ SİSTEMİ)
Hayvan sahibi;
• İşletmesinde doğan sığır cinsi hayvanlarını 30
gün içerisinde İlgili kuruluşa (İlimizde ADSYB)
bildirir.
• İşletmesine gelen ve işletmesinden giden sığır
cinsi hayvan hareketlerini yedi gün içerisinde
İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirir.
TÜRKVET
(VETERİNER BİLGİ SİSTEMİ)
Hayvan sahibi;
• Sığır cinsi hayvanlarının ölümlerini, işletmede
zorunlu kesimlerini ve yetiştiricinin kendisine ve
işletmesine ait bilgilerini 30 gün içerisinde ilgili
İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.
• Tanımlanan bir sığır cinsi hayvanın kulak
küpelerinin birinin ya da ikisinin de düştüğünü
veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit
ederse 30 gün içinde İlgili kuruluşa (İlimizde
ADSYB) bildirir.
TÜRKVET
(VETERİNER BİLGİ SİSTEMİ)
• Hayvan sahibi süresi içerisinde gerekli
bildirimlerde bulunmaz ise, ilgili İl/İlçe
Müdürlüğü, Kanunun 36 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendine göre idari para
cezası uygular.
Download

Hayvan Hareketleri