ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Erkan Oyal
2. Doğum Tarihi: 23 Şubat 1945
3. Ünvanı: Öğretim Üyesi
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Maliye ve İktisat
Ankara Üniversitesi S.B.F.
1967
Y.Lisans
İşletme ve Ekonomi
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
1977
Akademisi
Doktora
İşlertme ve Ekonomi
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
1980
Akademisi
5. Akademik Ünvanlar: Yrd. Doç. Dr.
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
“Türkiye’de Kamu Bankacılığı: Gelişimi ve Güncel Sorunlar”, Amme İdaresi Dergisi, C. 16, S. 3, 1983.
“Televizyonda Tecimsel Yayın ve Türkiye Uygulaması”, Yıllık-1977, A.Ü.S.B.F. Basın ve Yayın Yüksek
Okulu Dergisi
“Bütçeleme Düşüncesinin Evrimi ve Sistem Bütçesi”, Amme İdaresi Dergisi, C.9, S.4, 1976.
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer Yayınlar
Kitap:
Karma Girişimlerde Kamu Katılımları ve Türkiye’deki Uygulama, TODAIE Yayını, Ankara, 1982.
Türkiye’de Memur Sendikacılığı, (Gencay Şaylan’la birlikte), TODAIE Yayını, Ankara, 1982.
Çeviri:
“İdari Reform ve Venezuela’nın Sosyo-Ekonomik Kalkınması”(A.Carias-R.Braver), Amme İdaresi Dergisi,
C.4, S.2, (Haziran 1971)
“İdari Reforma Ekolojik Bir Yaklaşım: Brezilya Örneği”, (Jean Claude Garcia-Zamor), Amme İdaresi
Dergisi, C.4, S.2, (Haziran-1971)
“Kamu Yönetiminde Çağdaş Yönetsel Yaklaşım ve Teknikler”, (Faqir Muhammad), Amme İdaresi Dergisi,
C.5, S.3, (Eylül-1972)
“Kibbutzda Ortaklaşa Karar Verme: Bir Örnek Olay”, (Amir Helman-Mordechai Shecter), Amme İdaresi
Dergisi, C.8, S.2, (Haziran-1975).
“Sistem Analizi Kategorileri:1-2”(David Drake), Amme İdaresi Dergisi, C.6, S.4, (Aralık-1973)
“Sistem Analizi Kategorileri: 3-4”(David Drake), Amme İdaresi Dergisi, C.7, S.1, (Ocak-1974)
8.
Projeler
IULA-International Union of Local Authorities, Local Government Finance Seminar, Lahey, 1971.
Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme Komisyonu, İktisadi Devlet Teşekkülleri Komisyonu, Raportör, 1981.
International Crisi Group, Ankara ve İstanul Toplantılaır, 1999.
Etik Zirvesi, 2000.
İletişim Kongreleri, 2000-2001.
Özel Okullar ve EğitimdKalite Sempozyumu, Antalya, 2002.
KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi’de “Günümüzde Türkçenin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu
konferans. (25-26 Mayıs 2007)
RATEV (Radyo ve Televizyon Vakfı) tarafından düzenlenen “Medyada Dil Kullanımı” konulu panel. Vakıf
dergisinde yayımlanmıştır.(Kasım,2007)
Ankara Halkal İlişkiler Derneği’nin düzenlediği “Türk Dili ve Sorunları” isimli panelde konuşmacı.Şubat
2008,
Technology TV’de “Irak’taki Gelişmelerin Dünya Haberciliğine Etkileri” konulu açık oturum.
Türkiye’de Medyanın Durumu” konusunda Sigortacılar Dergisi’nde yayımlanan söyleşi.
Ocak 2008
9.
İdari Görevler
20062000-2003 Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı
1977-1980 TODAIE Yayım Şube Müdürü
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi İkinci Başkanı
11.Ödüller
2002 Diyalog Türk Dili Başarı Ödülü
2003 Karaman Valiliği Dil Kurumu Türkçe Ödülü
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık
2008-2008
Güz
Visual Comm. Project I A
(4)
Visual Comm. Project I B
(4)
İletişim Teknikleri
(3)
Visual Comm. Project II A
(4)
Visual Comm. Project II B
(4)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(3)
Visual Comm. Project I
(5)
Pazarlama İlkeleri
(3)
Bahar
2009-2010
Güz
Öğrenci Sayısı
Bahar
İşletme Yönetimi
(3)
Medya ve İletişim
(3)
Visual Comm. Project II
(5)
İşletme Yönetimine Giriş
(3)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(3)
Örgütsel Davranış
(3)
Download

Yrd. Doç. Dr. Erkan OYAL