YANGIN YALITIMI
Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN
İnşaat Yüksek Mühendisi
YANGIN YALITIMI
Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını
en aza indirmek için yapılarda gerçekleştirilen uygulamalara yangın
yalıtımı denir.
Yangın denince akla sadece itfaiye ve söndürme gelmemeli,
gerekli yangın güvenlik önlemleri bina tasarımından itibaren
alınarak yangını önleme yoluna gidilmelidir.
Bir binanın yanıcılığı yapıda kullanılan malzemelerin niteliğiyle
ilgilidir. Bu nedenle yangın çıkış olasılıklarının azaltılması ve çıkan
yangının en az zararla atlatılması için, binada kullanılacak yapı
malzemelerinin özenle seçilmesi gerekir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YANGIN YALITIMI
Yalıtım, yangın söndürülene kadar binanın ayakta kalması için
taşıyıcı kısımlara ve güvenli kaçış amacıyla oluşturulan bölümlere
uygulanır.
Dışarıdan yangının sıçramaması için çatı ve cephelerle, kazan
dairesi gibi patlama riski olan yerlere yalıtım yapılır.
Duman ve ısının yayılmaması için hava kanallarına ve tesisat
borularının geçtiği bölgelere de yangın yalıtımı uygulanır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YANGIN YALITIMININ FAYDALARI
1. Yangının oluşturduğu çok yüksek ısı ve dumanın yayılmasını
geciktirir.
2. Yangın dolayısıyla bina çökmeden yapının güvenli bir şekilde
terk edilmesi için imkan ve zaman sağlar.
3. Yapıların içerisinde oluşturulan güvenli bölümlerle can ve mal
kayıplarının azaltılmasını sağlar.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YANGIN YALITIMI MALZEMELERİ
1. Mineral yün malzemeler (cam yünü, taş yünü vb.)
2. Endüstriyel yapılarda kullanılan yangın önleyici ve geciktirici
paneller
3. Kablo kanallarında kullanılan yangın önleyici akrilik macunlar
4. Isı iletkenliği çok az olan vermikulit esaslı malzemeler
5. Yangın tutucu bantlar
6. Silikon mastikler
7. Alçı ve cam elyafından imal plakalar
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇELİK YAPILARDA YANGIN YALITIMI
Çelik yapılarda, taşıyıcı sistemi oluşturan çeliğin sıcaktan uygun
şekilde yalıtılması gerekir.
1.
2.
3.
4.
5.
Bu yalıtım;
Yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama
Yangına dayanıklı boya ile boyama
Yangına dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma
Kutuya alma
Kütlesel yalıtım
şeklinde yapılabilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAPI MALZEMELERİNİN YANICILIK SINIFLARI
Yapı malzemeleri yangına karşı dayanım bakımından aşağıdaki
gibi sınıflandırılır.
A SINIFI YANMAZ YAPI MALZEMELERİ
Sınıfı
Tanımı
A1
Hiç yanmaz
A2
Zor yanıcı
B SINIFI YANICI YAPI MALZEMELERİ
Sınıfı
Tanımı
B1
Zor Alevlenici
B2
Normal Alevlenici
B3
Kolay Alevlenici
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
A1 SINIFI HİÇ YANMAZ YAPI MALZEMELERİ
YANGINDA GÖZLENEN DAVRANIŞ
- Alev almaz
- Yanmaz
- Kömürleşmez
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
A1 SINIFI HİÇ YANMAZ YAPI MALZEMELERİ
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
BU SINIFTA BELİRLENMİŞ YAPI MALZEMELERİ
Kum, çakıl, mil, kil ve doğada bulunan yapı tekniğinde
kullanılabilen diğer tüm taşlar
Mineraller, toprak, volkanik cüruflar ve doğal bims
Çimento, kireç, alçı, anhidrit, yüksek fırın cürufu, genleştirilmiş
kil, genleştirilmiş şist, genleştirilmiş perlit, ve vermikülit ile
köpüklü cam gibi yakma ve/veya genleştirme prosesiyle taş ve
minerallerden elde edilen yapı malzemeleri
Harç, beton, betonarme, ön gerilmeli beton, gaz beton veya
gözenekli beton, hafif beton, mineralli maddelerden üretilmiş
yapı taşları ve yapı plakları, mutad harç veya beton katkılı
malzemeler
Organik katkı maddesi içermeyen mineral lifli malzemeler
Tuğla, kiremit, seramikler
Camlar
Alkali ve toprak alkali metaller ve alaşımları dışında ince toz
halinde öğütülmemiş metal ve alaşımlar
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
A2 SINIFI ZOR YANICI YAPI MALZEMELERİ
YANGINDA GÖZLENEN DAVRANIŞ
- Yanıcı kısımlar içerir
- Kendisi yanmaz
- Ateşi iletmez
- Yangın yüküne katkısı olmaz
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
A2 SINIFI ZOR YANICI YAPI MALZEMELERİ
BU SINIFTA BELİRLENMİŞ YAPI MALZEMELERİ
Her durumda özel tahkiki gereken malzemelerdir.
Örneğin;
alçı karton plaklar
yanmaz dolgu maddeli kompozitler
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
B1 SINIFI ZOR ALEVLENİCİ YAPI MALZEMELERİ
YANGINDA GÖZLENEN DAVRANIŞ
Alev kaynağı kalktıktan sonra da yanmayı sürdürür.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
B1 SINIFI ZOR ALEVLENİCİ YAPI MALZEMELERİ
BU SINIFTA BELİRLENMİŞ YAPI MALZEMELERİ
a. Odun yünü veya talaşı hafif yapı levhaları
b. Çok katmanlı mineral elyaflı hafif yapı plakları (tek ve/veya iki
yüzeyi mineral elyaf ile kaplı odun yününden yapılmış hafif yapı
plağı)
c. Yüzeyi delikli veya deliksiz alçı karton levhalar
d. Masif mineral zemin üzerine mineral katkılı yapay reçineli sıvılar
e. Isı harçlar
f. Yumuşatıcı içermeyen d > = 3,2 mm sert polivinilklorid (PVC),
klorlu polivinilklorid (PVCC) ve polipropilen (PP)'den üretilmiş
boru ve ek parçaları
g. Ahşap parke, PVC, vinilasbest zemin kaplamaları
h. Asbestli mukavva ve kağıtlar
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
B2 SINIFI NORMAL ALEVLENİCİ YAPI MALZ.
YANGINDA GÖZLENEN DAVRANIŞ
Yanıcı duman ve zehirli gaz oluştururlar.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
B2 SINIFI NORMAL ALEVLENİCİ YAPI MALZ.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
BU SINIFTA BELİRLENMİŞ YAPI MALZEMELERİ
() >= 400 kg/m3 ve kalınlığı d > 2 mm veya () > = 230 kg/m3 ve
kalınlığı d > 5mm olan ahşap malzemeler,
Kalınlığı d > 2 mm olan ahşap kontraplak veya dekoratif prese
edilmiş malzeme tabakalarından oluşan plakalarla, termoplastik
olmayan bir şekilde tüm yüzeyince ahşap kaplanmış veya yüzeyi
preslenmiş malzemeler,
d > = 3 mm olan plastik kaplı odun lifi plaklar,
Alçı karton bağlantı plakları,
Çok katmanlı sert köpük hafif yapı plakları,
Sert PVC levha,
Kalınlığı > 3 mm sert PVC, polipropilen, yüksek dansitepolietilen,
kopolimer, stroil (ABS/ASA/PVC), akrilonifril-bu faiden stirol'den
üretilmiş boru ve bağlantıları,
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
B2 SINIFI NORMAL ALEVLENİCİ YAPI MALZ.
BU SINIFTA BELİRLENMİŞ YAPI MALZEMELERİ
h. Kalınlığı > = 2 mm palimetakrilat dökme levhalar,
I. Kalınlığı > = 1,6 mm polistard plakalar,
j. () = 940 kg/m3 ve kalınlığı > = 1.4 mm d > = 1.0 mm
köpüklendirilmemiş polietilenler,
k. Kalınlığı > = 1.0 mm poliamid,
l. PVC, kauçuk, sentetik kauçuk gibi esnek kaplamalar gibi zemin
kaplama malzemeleri,
m. Köpüklendirilmemiş, katran veya bitüm katkılı poliüretan veya
polisulfid, silikon ve akrilat esaslı, her defasında en az B2 sınıfı iki
yapı malzemesi arasına yerleştirilmiş,
n. Asfalt,
o. Elektrik kabloları.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
B3 SINIFI KOLAY ALEVLENİCİ YAPI MALZ.
YANGINDA GÖZLENEN DAVRANIŞ
Yukarıdaki sınıflara girmeyen malzemelerdir.
Yapılarda hiçbir şekilde kullanılamaz.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
B3 SINIFI KOLAY ALEVLENİCİ YAPI MALZ.
BU SINIFTA BELİRLENMİŞ MALZEMELER
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Ahşap (< 2 mm)
Kağıt
Saz
Saman
Talaş
Pamuk
Seliloz lifi
Gevşek veya toz halde her türlü yanıcı maddeler
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
Download

yangın yalıtımı - Celal Bayar Üniversitesi