TESİSATTA
ISI YALITIMI
Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN
İnşaat Yüksek Mühendisi
TESİSATTA ISI YALITIMI
Bina içerisindeki mevcut tesisatın ısı yalıtımı da en az yapı
bileşenlerinin yalıtımı kadar önemlidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TESİSAT BORULARI İÇİN ISI YALITIMININ FAYDALARI
Sıcak su ve ısıtma sistemlerinde borulardan ısı kaybını azaltmak
Soğutma elemanlarında borulardan soğutma kaybını azaltmak
Soğuk su sistemlerinde yüzeyde terlemeyi önlemek
Soğuk su sistemlerinde boruları donmaya karşı korumak
Havalandırma kanallarında sıcaklığın homojen dağılmasını
sağlamak
Sıvılaştırılmış gazların tutulduğu kaplarda -180oC’ye kadar ısı
iletimini azaltmak
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Tesisatta ısı
gösterilmelidir.
yalıtımı
için
aşağıdaki
maddelere
özen
a. Uygun yalıtım malzemesi seçimi
b. Uygun yalıtım kalınlığının belirlenmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
Tesisatlar, akışkan sıcaklığına göre 3’e ayrılır.
1. Soğuk Hatlar
2. Ilık Hatlar
3. Sıcak Hatlar
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
1. SOĞUK HATLAR
Akışkan sıcaklığı +10 C’den düşük hatlardır.
Bu hatlar için, buhar difüzyonuna gösterdiği yüksek direnç
nedeniyle Elastomerik Kauçuk Köpüğü kullanılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
2. ILIK HATLAR
Akışkan sıcaklığı +10 C ile +100 C arasındaki hatlardır.
Tüm yalıtım malzemeleri kullanılabilir.
Genellikle Polietilen Köpük veya Kauçuk Köpüğü tercih edilir.
EPS ürünler, uzun süre ile 80-85 C ve kısa sürelerle 100 C’ye
dayanabilir. Sıcaklıkları bu aralıklarda kalan borular için, EPS ısı
yalıtım ürünleri kullanılabilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TESİSATTA ISI YALITIMI
3. SICAK HATLAR
Akışkan sıcaklığı +100 C’den daha yüksek hatlardır.
Yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle, Cam yünü veya Taş yünü
kullanılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
Download

Tesisatta ısı yalıtımı - Celal Bayar Üniversitesi