Yard. Doç. Dr. Ebru Yener Gökşenli
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları
İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
oda: 414 | dahili telefon: 15917| email: [email protected]
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Doktora: İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2007- 2011)
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2004- 2007)
Lisans: İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (1999-2003)
Lise: Özel Çavuşoğlu Lisesi / Yabancı Dil Bölümü (1987-1994)
YAYINLARI
Makale
1. “Orta Çağ'ın Aydınlık Yüzü: Endülüs”, Doğu- Batı Dergisi. Sayı:33, Ankara, 2005, ss.
217-229.
2. "Beyaz perdede Don Kişot", İ.Ü. Mediterráneo/ Mediterraneo Dergisi, Sayı: 3, El Quijote
ve Cervantes Günleri Özel Sayısı, İstanbul, 2006, ss. 161-169.
3. “Lorca Tragedyalarında Otorite-Özgürlük Çatışması”, İ.Ü. Litera Dergisi, Cilt: 21 Sayı: 2,
İstanbul, 2009, ss. 61-86.
4. “Antonio Muñoz Molina’nın El Invierno en Lisboa Adlı Romanında “Medyalararasılık” ”,
İ.Ü. Mediterráneo/ Mediterranero Dergisi, Sayı: 4, İstanbul, 2009/1, ss. 28- 45.
5. “Yabancı Dil Olarak İspanyolca Öğretiminde Müziğin Öğretim Aracı Olarak Kullanımı”,
İ.Ü. Mediterráneo/ Mediterraneo Dergisi, Sayı: 6, İstanbul, 2010/1, ss. 13- 43.
6. “El folletín como género literario y su evolución en España en los siglos XIX y XX”, İ.Ü.
Mediterráneo/ Mediterraneo Dergisi, 10. sayısında yayınlanacaktır.
7. “İç Savaş Sonrası İspanyası’nda Yaşanan Yasaklar, Suçlar ve Ahlâki Çöküşün Bir
Portresi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 2012/ II 25. sayısında yayınlanmaktadır.
Özeti Yayınlanmış Bildiri
1. “Franco İspanya’sında Sinema: Edebiyat Uyarlamaları ve Sansür”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (2nd International Graduate Conference Literature and Film-), İ.Ü. Avrasya Enstitüsü, 4 Mayıs 2010.
2. “Redes sociales: ¿Ayudan a practicar la lengua o la destruyen?”, V Congreso Internacional
de S.E.L.I.C.U.P.: “Visiones Multidisciplinares sobre la cultura popular”, Castilla- La
Mancha Üniversitesi, Toledo, 27 Ekim 2012.
3. “Enseñar ELE con las redes sociales” ("I. Congreso Internacional sobre Ibero-América”
kapsamında bildiri, 05.05.2014) Libro de Actas, National and Kapodistrian University of
Athens (Yayın aşamasında)
4. “Günümüz Latin Amerika Şiiri: Kesişen Yönler, Ayrılan Özellikler” (“V. Uluslararası
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi” kapsamında bildiri, 16.10.2014) Bildiri Kitabı,
Mersin Üniversitesi.
Kitap
1. Systematic English Grammar, İstanbul, Beşir Kitabevi, 2005.
2. Systematic English Tests, İstanbul, Beşir Kitabevi, 2005.
3. Common Errors In English & Phrasal Verbs, İstanbul, Beşir Kitabevi, 2005.
4. Vcd sistemi ile İngilizce dilbilgisi, İstanbul, Beşir Kitabevi, 2008.
5. Latin Amerika Şiirleri Antolojisi, (Hazırlayan ve çevirmen olarak, Prof. Dr. Ataol
Behramoğlu ile birlikte), Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2014.
Kitap içinde bölüm
1. İspanyolca konuşma kılavuzu, dilbilgisi, sözlük, İstanbul, Beşir Kitabevi, 2003, ss. 333456. (Dilbilgisi Bölümü).
2. İspanyolca konuşma kılavuzu, İstanbul, Alfa Yayınevi, 2008, ss.9-40. (Dilbilgisi bölümü) .
Yayınlanan Tezleri
Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı : Lorca Tiyatrosu’nun Sinemaya Uyarlanış Sürecinin
Çözümlenmesi (2007) ; Doç. Dr. Rafael Carpintero Ortega
Doktora Tezi ve Tez Danışmanı : İç Savaş Sonrası İspanyol Romanına Yansıyan Tarihsel,
Toplumsal ve Sosyal Çeşitliliğin İncelenmesi (2011) ; Doç. Dr. Rafael Carpintero Ortega
ALDIĞI BURSLAR VE DİL ÖĞRETMENLİĞİ KURSLARI
1. Istanbul Cervantes Enstitüsü / İspanyolca Öğretmenlik Formasyonu Kursu (2003-2004).
2. İspanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Salamanca Üniversitesi tarafından yurtdışındaki
İspanyolca öğretmenleri için düzenlenen «Yabancı dil olarak İspanyolca Öğretimi » başlıklı
formasyon kursu. (Haziran 2006)
3. İspanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nca Salamanca Üniversitesi’nde düzenlenen
« İspanyolca öğretmenleri için İspanyol ve Güney Amerika edebiyatı ve sineması » adlı kursa
burslu olarak katılmıştır. (Temmuz 2006)
4. 2009 yılının Eylül ayında Viyana’da bulunan İspanyol Cervantes Enstitüsü’nde YÖK
Bursu ile karşılaştırmalı dilbilim üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir.
5. 2010 Temmuz ayında İspanya Eğitim Bakanlığı’nca verilen burs ile Santiago de
Compostela Üniversitesi’nde öğretmenlere yönelik verilen „Curso de Actualización de
Lengua y Cultura Españolas“ isimli, İspanyol dili ve kültürünü konu alan kursa katılmıştır.
VERDIĞI DERSLER:
Lisans:
İspanyolca Dil Uygulamaları 1 ve 2
İspanyolca Metin Okumaları 1 ve 2
İspanyolca Düzyazı Eleştirisi 1 ve 2
İspanyol Yazarlar ve Metinleri 1 ve 2
(1. ve 2. yarıyıl)
(1. ve 2. yarıyıl)
(5. ve 6. yarıyıl)
(7. ve 8. yarıyıl)
Download

Yard. Doç. Dr. Ebru Yener Gökşenli - Edebiyat Fakültesi