Teknik Bilgi Sayfası
Funcosil®
FASSADENCREME
Ürün Kod No.0711
Silane/Siloxan bazlı emülsiyon formunda özel yalıtım kremi.
Profil Özellikleri:
Ürün Verileri:
Funcosil® Fassadencreme, tuğla, cüruf, kum-kireç
tuğla, doğal taşların hidrofobik sızdırmazlığı için
yüksek kaliteli özel bir üründür.
Etkili bileşen hacmi:
Yoğunluk:
pH değeri:
Parlama noktası:
Görünüm:
Polysiloxane hacmi:
Su emilim azalması:
UV sağlamlığı:
Uzun dönem etki:
Alkali dayanıklılık:
Özellikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
Mükemmel nüfuz kapasitesi
Alkalilere karşı optimum direnç
Su emilmesi azalması
Don/buzsuzlaşan tuz yüklerine karşı güçlü
koruyucu etki
İyi derecede kaplama yapışması
Krem kıvamında olduğu için ziyansız
uygulanabilir.
Erken yağmur sıkılığı
Yüksek yayılma kapasitesi
Benzersiz krem yoğunluğuyla ve mineral esaslı yapı
malzemelerini mükemmel hidrofobize ile etme
özelliğiyle Funcosil Fassadencreme göze çarpan bir
üründür. Geleneksel sıvı ürünlere zıt olarak,
Funcosil
Fassadencreme
istenilen
tabaka
kalınlığında sadece 1 veya 2 katta uygulanabilir.
Gözenekliliğe bağlı olarak, etkili siloxan bileşeni,
polimer silikon reçinesi olmak için ayırıcı etanolle
reaksiyona giren alt zemine nüfuz eder. Bu süre
boyunca, sonradan kaybolmak üzere bir renk
yoğunlaşması olabilir. İlk beyaz tabaka, yaklaşık 1020 dakikadan sonra tamamen yok olur. Etkili
bileşen, geleneksel sıvı hidrofobik etmenlerle aynı
olduğundan dolayı, Funcosil® Fassadencreme ile
işlenmiş kılcal damarlar ve alt tabaka gözenekleri
aynı zamanda açık kalır ve yayılma kapasitesi
korunur.
Funcosil Fassadencreme, suya ve kirletici
maddelere, aynı zamanda da donma/tuz zararlarına
karşı optimum koruma sağlarken, mümkün olduğu
kadar derinden cephe içerisine nüfuz etmek için
tasarlanmıştır.
Su
geri
püskürten
etkisi,
emülsiyonları geliştirmek için daha uzun zaman
devam eder ve yağmurla geliştirilir. Polysiloxane
olmak için, etkili bileşenlerin reaksiyonu sıcaklığa
bağlı olarak, yaklaşık 4 haftadan sonra sona erdirilir.
kütleyle yaklaşık 40%
yaklaşık 0.86 kg/l
nötr
yaklaşık 69C°
sütümsü, beyaz, krem
kütleyle yaklaşık 32%
çok iyi
çok iyi
>15 yıl(deneyimle)
pH 14 de kadar
Kullanım Alanı:
Funcosil® Fassadencreme, özellikle mineral esaslı
yapı malzemelerinin hidrofobik geçirimsizliği için
tavsiye edilir.
Alt Tabakalar:
Alt tabaka sağlam bir konumda olmalıdır. Çatlaklar,
çatlak birleşimleri, hatalı bağlantılar, yükselen nem
ve higroskopik nem gibi yapısal kusurlar öncelikle
düzeltilmelidir. Suyun ve suda çözünebilen tuzların,
hidrofobize edilmiş zon arkasına nüfuz etmemesi,
buzlanma zararlarına, dökülmelere
ve tuz
patlamalarına yol açacağından garanti altına
alınmalıdır.
Hidrofobik
geçirimsizlik
gerçekleştirilmeden
önce,
mantarlaşma,
yosunlaşma,
çiçeklenmeyle
birlikte
kirletici
maddeler,
kir kabukları uygun temizleme
yöntemiyle temizlenmelidir. Alt tabaka tipine ve
kirlenmenin derecesine bağlı olarak değişik
Remmers Cephe temizleyicilerini kullanılmalıdır.
Eylemin şekli ve uygulama teknikleri ayrı ayrı teknik
bilgi sayfalarında bulunabilir. Temizleme esnasında
yapı malzemelerine verilen zararın minimum
olmasına dikkat ediniz. Önceki temizlemeden kalan
temizleme malzeme kalıntıları (yüzey aktif etmenleri
gibi) hidrofobik etkiyi engelleyeceğinden tamamen
suyla temizlenmelidir. Kusurlu harç derzlerini ve
çatlakları oyunuz ve Fugenmörtel gibi fabrikada
karışmış kuru harçla onarınız. Genişleme ve
bağlantı derzlerini elastik Albon® derz contalama
bileşimiyle kapatınız. Silisik asit etil ester bazlı
Funcosil taş güçlendiricisiyle, tamire ihtiyaç duyan
derz kenarlarıyla birlikte, havalandırılmış doğal taşı
güçlendiriniz ve eğer gerekiyorsa Restauriermörtel
1
ile onarınız. Funcosil® Fassadencreme ile
0.5
hidrofobik işlem w değeri w≤0.8[kg/m²xh ] olan
değerli doğal taş, kireç taşı, mermer, sırlanmış
cüruf, hidrolik yapılar için cüruf, çatlak cürufları,
beton, agregaya maruz kalmış beton, fibre çimento,
güçlü dokulandırılmış yüzeyli alt tabakalar gibi emici
olmayan alt tabakalar için uygun değildir.
Alt Tabakanın Durumu:
Geçirmezlik
malzemesinin
emiciliği
uygun
geçirimsizlik etkisi için önceden olması gereken bir
zorunluluktur. Bu yapı malzemesinin nem içeriğine
ve gözeneğin kendi hacmine bağlıdır. Bundan
dolayı alt tabaka mümkün olduğu kadar kuru
olmalıdır. Eğer yapıya zarar veren tuzlar varsa, nicel
tuz analizi önem arz eder. Yüksek tuz
konsantrasyonları (özellikle kloridler, nitratlar ve
sülfatlar), hidrofobik geçirimsizlikle önlenemeyecek
derecede şiddetli zarara neden olur.
katsayısı) nesnede probleme yol açmaksızın direkt
olarak belirlenebilir. Testler, hidrofobik ölçümlerin
yapılmasından
ve
ölçülmüş
verilerin
kaydedilmesinden sonra, en erken 6 ay boyunca
yapılmalıdır.
Notlar:
İşlem zamanında ve kuruma aşamasında, Funcosil
Fassadencreme içindeki silan ve siloxan yapıya
özellikle düşük sıcaklıklarda ve rüzgar yoksa
girebilir. Geçirimsizlik işlemi boyunca tüm kapıları,
pencereleri ve açık olan her yeri kapatınız,
hidrofobik geçirimsizlik kuruduktan sonra uygulama
alanını tamamen havalandırınız. Bu ürün, Funcosil®
Grout Jointing Sistemi içinde ön geçirimsizlik için
uygun değildir.
Aletler ve Temizlik:
Bitişik Yüzeyler:
Pencereler, cilalı yüzeyler, cilalanacak olan yüzeyler
gibi aynı zamanda cam ve bitkiler gibi geçirimsizlik
malzemesi ile teması olmaması gereken yapı
bileşenlerinin polietilen levhalarla kaplanması
gerekir.
Havasız aletler, post rulo, fırça
Aletler kullanımdan önce kuru ve temiz olmalıdır.
Kullandıktan sonra tüm alet ve teçhizatı suyla
yıkayınız.
Talimatlar:
Paketleme, uygulama miktarları ve
depolama
Havasız prosedür veya uzun tüylü post rulo
kullanarak, Funcosil® Fassadencreme malzemesini
pürüzsüzce alt tabaka mineraline seyreltilmemiş
olarak uygulayınız.
Yağmur sıkılığı uygulamadan sonra yaklaşık yarım
saattir.
Etkinlik Testi:
Mineral yapı malzemelerinin su emiciliği, hidrofobik
geçirimsizlik ölçümlerinden önce ve sonra,
Funcosil® Test Platte (Ürün Kod No.073201) veya
Prof. Kastern’e göre tüp testiyle belirlenebilir.
Funcosil Test Platte su emme ölçümü için zararsız
bir tekniktir ve w değeri (kg/m²h0.5 deki su emme
Paketleme:
0.75l, 5l ve 18l’lik plastik kovalarda
Kullanım Miktarı: Yaklaşık 0.15 ile 0.20 l/m² deki
emiciliğe bağlıdır. Hesaplama ve teklif vermek için
gerekli geçirimsizlik malzeme tüketimi, yeterli
şekilde bir deneme alanında (1-2m²) belirlenmelidir.
Aynı zamanda bu geçirimsizlik malzemesinin
etkinliği de aynı alanda belirlenebilir.
Raf Ömrü:
Kapalı, orijinal ambalajında, serin
ancak dondan korunmuş (0º-30º C) olarak en az 1
yıl.
İşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan uygulama ve en son teknolojik gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru olarak uygulanması
sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını geçersiz kılar.
Remmers Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
İnönü Cad. Sümko Sitesi M-7 A Blok K.8 D.33 * 34744 Kozyatağı/İSTANBUL * Telefon (0216) 463 30 36 * Fax (0216) 463 30 37 * www.remmers.com.tr
Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers Strasse 13 D-49624 Löningen-Germany * Telefon (+49) 5432 83186 * Fax (+49) 5432 83717 * www.remmers.com
2
Download

Funcosil® FASSADENCREME