ELASTİK ÖZELLİKLERDE %100 YÜZEY İZOLASYONU SAĞLAYAN SU BAZLI VE
ÇOK MAKSATLI YANMAZ KAPLAMA (INSULATION) MALZEMESİ
Giriş
Demir-çelik gibi çeşitli metal malzemeler başta olmak üzere, ahşap, plastik, taş, beton, tuğla
v.b. gibi yapı malzemelerinden imal edilmiş binaların iç ve dış yüzeylerinde, çatı ve zemin
yüzeylerinde, 100% seviyede tam izolasyon sağlanması başka bir ifade ile makro düzeyde
enerji tasarrufu sağlamak ve bina enerji verimliliğini optimum seviyeye çıkarmak amacıyla su
bazlı, yanmaz, elastik, toksik içermeyen ve uygulaması konvansiyonel metotlar ile kolayca
yapılabilen, şeffaf, renkli şeffaf olmak üzere çeşitli formlarda çeşitli kullanım amaçlarına göre
içerisine ilave edilecek inorganik esaslı dolgu malzemelerinden ilave edilerek mekanik
mukavemet kazandırılabilen malzemenin formülasyonunu ve prototip üretimini
gerçekleştirdim.
Geliştirilen ve prototipi üretilen malzeme bileşenlerinde su mevcuttur. Ana formülasyonu
şeffaf veya renkli şeffaf izolasyon uygulama öncesinde istenilen kıvama (viskoziteye)
getirmek için de ayrıca Su ilavesi yapılabilir.
İzolasyon ve Nem ilişkisi
Enerji verimliliğini optimum seviyeye çıkarmak amacıyla, ve binalardaki soğutma veya ısıtma
operasyonlarında Enerji Tasarrufu sağlanabilmesi için bina dış cephelerine uygulanan
İZOLASYON malzemelerinin önemi her gün artmaktadır.
Isıtılan veya soğutulan binaların yaşam alanlarının dış yüzey duvarlarındaki NEM’inin kontrol
altında tutulması daha da önemli bir konudur. Dış yüzey Duvarlarında oluşan %4’lük NEM,
Duvar İzolasyonu değerinde %50’lik Azalma yaptığı bilinmektedir. (Bakınız: Ekli doküman)
Eğer dış duvar yüzeylerinde nem dolayısı ile izolasyon değeri azalırsa, dış yüzey duvarının iç
yüzeylerinde sıcaklık düşmesi oluşacaktır. Oda sıcaklığının arttırılması isteği nedeniyle de
ısıtma için harcanan enerji miktarının arttırılması ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Ayrıca dış cephe
yüzeylerinde kondense olan nem dolayısıyla soğuma daha da artacaktır. İzolasyon değeri çok
düşük olan dış cephe duvarlarının iç yüzeylerindeki sıcaklık düşmesi nedeniyle iç yüzeylerde
de kondense nedeniyle oda iç duvarlarında Islaklık ve Mold oluşması ortaya çıkmaktadır.
Mold salgın hastalıklara neden olan çoğu patojenik mikropların gözle görünür hale gelmiş
halindeki durumunu ifade etmektedir. Mold oluşması, odadaki teneffüs edilen havaya
karıştıklarından, astım, alerji gibi hastalıklara neden olacaktır.
Mevcut dış cephe İzolasyon kaplama malzemesinin (badana veya boya) kalitesindeki – izolasyon
değerindeki düşme nedeniyle iç duvar yüzeylerinde oluşan nem dolayısıyla oluşan-üreyen çoğu
salgın hastalıklara neden olan çoğu patojenik mikrop olan MOLD görünümü.
Hava Durumu ve Enerji İlişkisi
Kış aylarında sıkça ortaya çıkan atmosferik hava değişiklikleri nedeniyle İstanbul ve Erzurum
illerimizdeki ortalama Nem, Sıcaklık ve Rüzgar oluşumları göz önüne alındığında;
Nem miktarı
Rüzgar durumu
Hava Sıcaklığı
olduğu bilinmektedir.
İstanbul
daha çok nem
daha çok rüzgarlı
daha az soğuk
Erzurum
daha az nem
daha az rüzgarlı
daha çok soğuk
Ancak İstanbul’da ISINMA için harcanan enerji sarfiyatının Erzurum’da harcanan enerji sarfiyatına
nazaran enaz %40 DAHA FAZLA olduğu da bilinmektedir. Nem ve Rüzgar, ISINMA İÇİN ENERJİ
SARFİYATINI arttırır.
Mevcut Dış Cephe Yüzey Kaplamalarında ortaya çıkan Problemler
Konvansiyonel Dış Çephe Yüzey Kaplamaları (Boya/İzolasyon malzemeleri) nedeniyle oluşan
problemler
1- Termal hareketler nedeniyle dış cephe kaplama (boya) malzemesi yüzeyinde mikro
kırılmalar (embrittlement) oluşması
2- Nem’in dış cephe kaplama malzemesi (boya) yüzeyinde oluşan kılcal damarlar gibi
kırılmalar nedeniyle çatlaklara girmesi
3- Dış cephe kaplama malzemesinin (boya) hızlı bir şekilde hasarlanması, yıpranması,
nemli dış yüzeylerde yosunlaşma (fungi) oluşması
4- Aşırı nemli dış yüzeylerde enerji ve buharlaşma (evaporasyon) nedeniyle ısı
kayıplarının ortaya çıkması, ısıtma için daha fazla enerji ihtiyacının ortaya çıkması ve
dolayısıyla daha fazla karbondioksit emisyonuna neden olunması olarak özetlenebilir.
Dış cephe kaplama malzemesi yüzeylerinde oluşan mikroçatlaklar kısa zamanda polenler, kirletici
tozlar ve nem ile dolarlar.
Bilimsel Araştırma
Aşağıdaki sonucu, Dr. Künzel bilimsel tezi ile ispatlamıştır
Buharlaşmanın (evaporasyon) neden olduğu sıcaklığın geri kazanılması, iletim (transmission)
yoluyla sıcaklık geri kazanımından %400 daha fazladır.
Dış Cephelerin İzolasyonu için %100 Çözüm
ELASTİK ÖZELLİKLERDE %100 YÜZEY İZOLASYONU SAĞLAYAN SU BAZLI VE ÇOK MAKSATLI
YANMAZ KAPLAMA İZOLASYON (INSULATION) MALZEMESİ –İSTEĞE GÖRE ÇEŞİTLİ
FORMLARDA VE RENKLERDE- formülasyonunu ve prototip üretimini geliştirdiğimiz kaplama
malzemesinin Özellikleri:
Malzemenin ana bileşenleri de su bazlı olduğundan ve üretimi ve uygulanması sırasında da
viskozite ayarlanması için Su kullanıldığından malzemenin moleküler yapısında Hava
Kabarcıkları (bubbles) oluşmaktadır. Bu nedenle geliştirdiğimiz formülasyonda oluşan Hava
Kabarcıkları, malzeme tatbik edildikten sonra (film kalınlığı ne olursa olsun) çatlaksız, elastik
bir yüzey elde edilmektedir. Oda sıcaklığında kaplama malzeme, ıslak film kalınlığına bağlı
olarak 0.5 saat ile 3 saat arasında sertleşmektedir.
Geliştirdiğimiz yüzey kaplama malzemesinin görünümü
Yüzeyler (şeffaf form film kalınlığı ne olursa olsun) hava kabarcıkları (bubbles) tarafından zırh gibi
kaplanır. Kaplama Malzemesi Yüzeyinde kesinlikle mikro çatlaklar oluşmaz. Dolayısıyla Su/Isı
geçirgenlik katsayıları sıfır olarak test edilebilir.
Kaplama malzemesi, Enerjik özelliği dolayısıyla Güneş enerjisi girişine (emilimine) müsaittir. (Hava
kabarcıkları enerjiyi emerler)
Ürünün üretimi (prosessing) ve uygulama (application) metodu
Ürünün tüm bileşenlerinin belirli oranlarda kullanılmak şartı ile sadece oda sıcaklığında
birbirleri ile karıştırılmasından ibaret olup, Son kullanıcı için otomatik dolum yapılabilir. Son
kullanıcı uygulama metodunun gerektirdiği şartlardaki ürün için (akışkanlık, viskozite, kıvam
v.b. Spraying, Roller, Brush, Dipping v.b.) kaplamayı tatbik edebilir.
Saygılarımla
Fahri Akalın,
Yalı Mahallesi, Mareşal Favzi Çakmak Caddesi,
Şehit Turan Emeksiz Sokak, Bahadır Apt., No:5/5, Kat:4,
MALTEPE 34844 İSTANBUL
Telefon: 0 216 305 66 99
E-Mail: [email protected]
Download

Elastik, Yanmaz İzolasyon Kaplama Malzemesi - fa