ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1148-10459
Bursa, 19/12/2014
AB / ANTİ-DAMPİNG NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI
ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO : 542
Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Turunçgiller
Konserveleri” (2008.30.55, 2008.30.75, 2008.30.90, GTİP’li) ithalatına yönelik 20 Ekim 2007
tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin 25 Ekim 2013 tarihinde
başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) tamamlanmış olup, mezkur
soruşturmaya dair Ek’te de yer alan karar, 11 Aralık 2014 tarih ve L357/I4 kodlu AB Resmi
Gazetesi bildiriminde yayımlanmış ve bahse konu önlemin ton başına 361,4-531,2 Avro
arasında değişen düzeylerde devamına karar verildiği belirtilmektedir.
Bu minvalde, Bakanlıklarınca mezkur ürünün AB’ye ihracatında mevcut rekabet
avantajının devam edeceği mütalaa edildiği belirtilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EK: AB Resmi Gazete ÇHC Turunçgil Konserve (21 syf.)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/ab_resmi_gazete_chc_turuncgil_konserve.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

AB / ANTİ-DAMPİNG NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK.