İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
TARIM VE KIRSAL KALKINMAKOMİSYONU 2. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
Toplantının Gerçekleştiği İl
Toplantı Yeri
Ajans Katılımcıları
Katılımcılar
25.09.2014
Gaziantep
İpekyolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası
Ebru ÖZTÜRKMEN, Cihan ARDİLİ
A. Türker YENER (Adıyaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Mehmet ÖZTUNCER (Adıyaman İl Özel İdaresi)
İsmail TEMİZ (Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Mehmet UZUN (Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü)
Ömer Faruk UYANIK (İslahiye Kaymakamlığı)
Songül KADIOĞLU ( Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Mustafa Akif İLHAN (GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı)
Kenan ASLAN (Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
TOPLANTI TUTANAK NOTLARI
“İKA Kalkınma Kurulu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu”nun ikinci toplantısı, 25.09.2014
tarihinde Ajans hizmet binası 1. kat toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Kamu kurumu ve
sivil toplum kuruluşlarından 8 kişinin katılım sağladığı toplantıda Gaziantep, Adıyaman ve Kilis
illeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerinin temsilcileri tarafından, tarım ve kırsal
kalkınma alanında son 10 yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunumlar yapılmıştır. Ayrıca,
İslahiye Kaymakamlığı adına katılan komisyon üyesi tarafından Şıhlar Nahiyesi’ne ilişkin bilgi
verilmiştir. Yapılan sunumların ardından katılımcılar, görüş ve önerilerini dile getirmiştir.
Toplantıda ele alınan konular ve görüşler aşağıda yer almaktadır:
Adıyaman: Adıyaman ilinde son yıllarda hayata geçirilen iyi tarım uygulamalarının örnek
teşkil ettiği, 2012 yılında 5 olan proje sayısının 2014 yılında 1000'in üzerine çıktığı ve
badem ve nar ürünlerine özel önem verildiği ifade edilmiştir. Adıyaman’da 2008 yılında
organik tarım destekleme teşviği alan 52 çiftçi olduğu, 2014 yılında ise bu sayının 412'ye
yükseldiği ve bu vesileyle, organik tarım yapılan alanın 100 dönümden 35.611 dönüme
çıktığı belirtilmiştir. Bu alanlarda ekilen ürünlerin genel olarak Antep fıstığı, badem, nar,
arpa, buğday, nohut olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Adıyaman’da sertifikalı tohum
üretiminin de yükselişe geçtiği ve günümüzde 4 adet sertifikalı tohum üreten firmanın
faaliyet gösterdiği belirtilmiştir. Adıyaman'ın da içinde bulunduğu ve Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından 27 ilde uygulanan "Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma
Programı (ÇATAK)" kapsamında, 2013 yılı itibarıyla 229 çiftçinin desteklendiği ve bu
vesileyle toprağı taştan temizleme, direnaj, teraslama gibi faaliyetlerin desteklendiği
vurgulanmıştır. Ürün destekleme, kırsal kalkınma yatırımları destekleri, kooperatifçilik
destekleri gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleri, İl Özel İdarelerinin
destekleri, tarımsal yayım, danışmanlık ve hayvancılık gibi GAP destekleri ve AB destekleri
başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun verdiği tarım ve kırsal kalkınma alanında
yaklaşık 215 kalemde destek verdikleri ve bu kalemlerin azaltılarak daha entegre bir sistem
kapsamında verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Son olarak, petrolle birlikte çıkan sıcak suyun
örtü altı üretimde kullanılmasına ilişkin bir projenin hayata geçirildiği ve buna benzer bir
projenin de İKA ile işbirliği yapılarak gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
Kilis: Kilis'in 105.000 hektar tarım arazisi olduğu (Kayacık Barajı faaliyete geçtiğinde bu
alana 4.000 hektar daha tarım alanının ekleneceği) ve il genelinde hububat, arpa, buğday,
zeytin, fıstık, badem, mercimek, biber, mısır gibi ürünlerin yetiştirildiği ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, 2014 yılında 193 sulama projesinin uygulandığı ve sulama faaliyetinin
özellikle meyvecilik alanında önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın "Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri
Hakkında Esasları Tebliği" kapsamında yürütlen projelerden biri olan "Kilis Keçisi" konusu
üzerinde çalışıldığı dile getirilmiştir. Son olarak, GAP tarafından desteklenen ve bölgenin tek
organik zeytinyağı üretim ve paketleme fabrikası olma özelliği taşıyan bir üretim mekanının
inşaat halinde olduğu ve fabrikanın en kısa sürede faaliyete geçeceği belirtilmiştir.
Gaziantep: İslahiye İlçesi’ne bağlı Şıhlar Nahiyesi’nde iş olanağının olmadığı, yörenin göç
verdiği ve eğitim düzeyinin düşük olduğu ifade edilmiştir. Bölgenin sorunlarını çözmek
amacıyla, bölgede üzüm suyu fabrikasının açılması, kadınlara eğitim verilmesi, kadın
istihdamının artırılması amacıyla çocuklar için kreş imkanının sağlanması, hayvancılık ve
tarım projeleri için çiftçilerle diyaloğun geliştirilmesi ve çiftçi projelerinin yayın ve tanıtım
faaliyetlerine destek verilmesi gerektiği dile getirilmiştir.
Diğer konular:
Bölgede, genel itibarıyla toprak analizlerinin doğru yapılmadığı,
Toprak, yaprak, aflatoksin laboratuvarları ve yüksek telli sistemlerin kurulması ve illerin
alternatif tarım potansiyelinin değerlendirilmesi gibi özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın desteklemediği alanlara, Ajans destek mekanizmaları aracılığıyla destek
verilmesi ve Ajans yurtiçi ve yurtdışı çalışma ziyaretleri kapsamında komisyon
üyelerinin de programlara dahil edilmesi gerektiği,
Komisyon toplantılarına Ajans Genel Sekreterinin katılım sağlamasının beklendiği,
komisyon üyelerince dile getirilmiştir.
KARARLAR
Toplantı sonucunda;
Tarım ve hayvancılık alanında gündemde olan destek mekanizmalarına ilişkin Ajans
tarafından sunum yapılmasına,
Ajans tarafından hazırlanacak proje başvuru formu taslağının komisyon üyelerine
gönderilmesine, üyelerin taslak proje fikirlerini komisyon ile paylaşmasına ve ortaya çıkan
proje fikirlerinin bir üst yazı ile Ajans’a sunulmasına,
Bir sonraki toplantının proje fikirlerinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak karar
doğrultusunda ve özellikle Ajans üst düzey yöneticilerinin katılım sağlayacağı bir tarihte
yapılmasına,
Komisyon toplantılarının devam etmesi halinde toplantılara Şehitkamil, Şahinbey gibi ilçe
tarım müdürlüklerinin de davet edilmesine,
karar verilmiştir.
KOMİSYON BAŞKAN YRD.
KOMİSYON BAŞKANI
KOMİSYON KÂTİP ÜYESİ
Sırrı YILMAZ
Adıyaman İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü
Songül KADIOĞLU
Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürü
Dr. Nevzat ASLAN
Antep Fıstığı Araştırma
İstasynu Müdürü
2
Download

2. Toplantı Tutanağı - İpekyolu Kalkınma Ajansı