İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
KENTLEŞME, ÇEVRE VE ALTYAPIKOMİSYONU 3. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
Toplantının Gerçekleştiği İl
Toplantı Yeri
Ajans Katılımcıları
06.08.2014
Kilis
Kilis Belediyesi
Y. Cem YAMAN (Komisyondan Sorumlu Uzman), Cihan ARDİLİ(Yardımcı
Uzman), Abdullah KAHRAMAN (Kilis YDO Koordinatörü)
Katılımcılar
Necati BİNİCİ (Gaziantep Kent Konseyi)
Nusret KAYA (Gaziantep Mimarlar Odası)
A.Kadir TÜRKSOY (Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müd.)
S.Begüm BOSTANCI (Kilis Belediyesi)
Yavuz DEMİRCİ (Adıyaman Üniversitesi)
Yusuf BOZKAYA (Kilis TSO)
Azmi DOKUZLUOĞLU (Kilis Belediyesi)
Ahmet Vechi YÜKSEL (Adıyaman Belediyesi)
Fikret ONHAN (Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müd.)
Harun TAŞKESEN (Kilis Çevre ve Şehircilik Müd.)
Kahraman ÜNLER (Kilis Kent Konseyi)
Mehmet YILMAZ (Gaziantep DSİ)
Zöhre ASLAN (Şehitkamil Belediyesi)
Gül GÖK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)
Murat DAĞILMIŞ (Gölbaşı Belediyesi)
Mehmet KAYA (Adıyaman Üniversitesi)
Sinan TÜTÜNCÜLER (Gaziantep Çevre ve Şehircilik Müd.)
Mehmet Ali ERYILMAZ (Kilis Belediyesi)
TOPLANTI TUTANAK NOTLARI
İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Kentleşme, Çevre ve AltyapıKomisyonu’nun üçüncü
toplantısı, 06.08.2014 tarihinde Kilis Belediyesi’nde gerçekleştirilmiştir. 18 kişinin katılım
sağladığı toplantıda, bir önceki toplantıda alınan karar doğrultusunda TRC1 Bölgesi’nin altyapı
sorunları ve su tasarrufu konuları gündeme getirilmiştir.
Açık oturum kısmında katılımcılar, kentleşme, çevre ve altyapı konularında fikir beyan
etmişlerdir. Bu kapsamda ifade edilen görüş ve öneriler aşağıdaki gibidir:
DSİ’nin su konusunda havza ölçümü yapacağı ve tüm çalışmaları kayıt ve kontrol altına
alacağı,
Adıyaman ilinin kanalizasyon, arıtma tesisi konusunda diğer illere göre daha ciddi
sorunlar yaşadığı, ilde yürütülen bir AB projesinin yanlış tasarlandığı, eğim ve yükseltiler
hesaplanmamaması nedeniyle projede 15 deşarj noktasına ihtiyaç duyulduğu, bu gibi
sorunların giderilemesi durumunda projenin amacına ulaşamayacağı, ancak proje
başarıyla uygulanırsa ek olarak arıtmada çamurla ilgili bir projenin daha hayata
geçirilmesinin planlandığı,
Sanayi ve tarım alanlarında su tüketiminin kontrol edilemediği ve bu nedenle Kayacık
Baraj Gölü’nün doğal sularla beslenirken şuan da kirli ve koku yayan bir su haline geldiği,
Adıyaman’da kanalizasyon sisteminin yenilenmesi gerektiği ve bölge illerinden
Adıyaman'da kayıp su oranının % 80-90, Kilis’te ise bu oranın yaklaşık % 40 olduğu ve
su kaçakları ile ilgili bu sıkıntının giderilmesi gerektiği,
Kilis ilinde gün içerisinde belirli zamanlarda su kesintilerin yaşandığı, halihazırda ilde
45.000 Suriyeli vatandaşın bulunduğu ve bu nüfusa su temin edebilmek için belediyenin
şimdilik su kesintisi yoluyla geçici bir çözüm getirdiği, Seve ve Afrin Barajları ile bu
problemin orta vadede giderebileceği,
Gaziantep ve ilçelerinin de su sıkıntısı yaşandığının göz önünde bulundurulması
gerektiği,
Su tasarrufunu sağlamak için bölgede bilinçlendirme kampanyasının yürütülmesi
gerektiği,
TRC1 Bölgesi’nin altyapı konusu görüşülürken ilgili kurumların özellikle GASKİ’nin
komisyon toplantılarına katılması gerektiği ifade edilmiştir.
KARARLAR
Toplantı sonucunda;
Bir sonraki toplantının 8 Eylül 2014 tarihinde Adıyaman Belediyesi’nde yapılmasına,
Toplantı gündeminin kentleşme ve imar uygulamaları olmasına,
İlgili tüm kurumların özellikle GASKİ’nin komisyon toplantılarına katılım sağlaması
gerektiğine,
Su tasarrufu konusunda bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmak için Ajans destek
mekanizmalarından yararlanmak amacıyla İKA Genel Sekreterliği’ne resmi yazı
yazılmasına
karar verilmiştir.
KOMİSYON BAŞKAN YRD.
Mehmet Ali ERYILMAZ
Kilis Belediye Bşk. Yrd.
KOMİSYON BAŞKANI
Necati BİNİCİ
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı
2
KOMİSYON KÂTİP ÜYESİ
Ahmet Vechi YÜKSEL
Adıyaman Belediye Bşk. Yrd.
Download

3. Toplantı Tutanağı - İpekyolu Kalkınma Ajansı